Jaakko Linnolahti - logistiikkavastaava ja suunnittelukoordinaattori

Jaakko LinnolahtiJaakko Linnolahti Bothnia High 5 -allianssi

Bothnia High 5 -allianssin logistiikkavastaava ja suunnittelukoordinaattori

Hankekehityspäällikkö
YIT

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Logistiikkavastaavana tehtävänäni on varmistaa, että rakennustyömaasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa sairaalan jokapäiväiseen toimintaan. Tähän liittyen teen esimerkiksi rakennustyömaan aluesuunnittelua yhdessä työmaan ja sairaalan henkilöstön kanssa. Pysäköintiratkaisut, työmaa-ajoneuvojen kulkureitit ja viestintä ovat tärkeä osa tätä työtä.

Tuuraan projektipäällikkö Markus Kaustista (Linkki Markuksen Me teemme H-rakennusta -juttuun) esimerkiksi AJR-kokousten aikana. Lisäksi yritän olla mahdollisimman paljon Markuksen apuna allianssin päivittäisen toiminnan suunnittelussa.

Tehtäviini suunnittelukoordinaattorina kuuluvat muun muassa suunnitteluaikataulun laadinta sekä allianssin sisäisen tiedonhallinnan suunnittelu ja seuranta. Näin isossa hankkeessa tietoa liikkuu viikoittain suunnaton määrä ja tätä tulee hallita järkevästi. Edistämme näitä asioita allianssin osapuolien kanssa yhdessä.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? 

Allianssin projektiryhmän jäsenenä varmistan omalta osaltani, että hanke täyttää sille asetetut tavoitteet ja että sen suunnittelussa on huomioitu muuntojoustavuus. Muuntojoustavuus tarkoittaa rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin muutoksiin, jotka liittyvät toiminnallisuuteen, käyttötarkoitukseen tai teknisiin järjestelmiin.

Lisäksi huolehdin tilaajan edustajien kanssa, että saamme henkilökunnan ja asiakkaiden edustajilta ajoissa tietoa suunnittelua varten. Näin varmistamme tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden. Teemme tuleville käyttäjille laadukkaan ja terveellisen rakennuksen.

Mitä pidät allianssityöskentelystä?  

Minusta on mukava tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. Big Room -työskentely antaa draivia työskentelyyn.  Allianssitoteutuksen merkittävin etu on ehdottomasti yhteinen tavoite ja on mahtavaa tehdä töitä sen eteen.

Allianssimallissa me rakentajat pääsemme normaalia aiemmin mukaan hankkeeseen. Tuomme muun muassa kustannus- ja aikatauluosaamista koko hankeorganisaation käyttöön. Malli mahdollistaa rakentamisen ja suunnittelun limittäisen etenemisen. Voimme esimerkiksi rakentaa alimpien kerrosten runkoa, vaikkei ylimpien kerrosten sisäpuolen suunnitelmat ole täysin valmiit.

Jokaviikkoisen työskentelyn suunnittelu ja työpajojen fasilitointi on kohtalaisen raskasta, mutta hyvin suunniteltuna tuloksia syntyy. Allianssimalli vaatii paljon, mutta antaa myös samassa mittakaavassa.

Olen mukana allianssin viestintäryhmässä päätoteuttajan ja rakentajan edustajana. Viestinnän suunnittelu ja kehittäminen on hyvin erilaista, kuin mitä muutoin päivittäin teen. Se on tuonut mukavaa vaihtelua. Viestintäryhmässä meillä on hyvä porukka ja yhteistyö sujuu luontevasti. Ryhmä kokoontuu perjantai-iltapäivisin, siihen on mukava päättää kiireinen viikko.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Rakennusurakoitsijana olemme hankkeessa normaalia aikaisemmassa vaiheessa mukana. Tämä vaatii meiltä jonkin verran kärsivällisyyttä – asiat etenevät eri tavalla, emmekä pääse varsinaiseen rakentamiseen yhtä nopeasti kuin tavallisessa urakassa.
Olemme kuitenkin päässeet suorittamaan merkittäviä valmistelevia työvaiheita ja korottamaan pysäköintitaloa.

Allianssimallissa olemme kaikki samalla puolella pöytää ja etsimme tilaajalle aidosti hankkeen parasta ratkaisua. Open book -periaatteen (linkki sanastoon) mukaisesti allianssin jäsenet jakavat projektiin liittyvän kustannusinformaation allianssiosapuolten kesken myös niiltä osin, mitä ei ole tavallisesti kerrottu. Perinteinen hinnalla kilpailu voi johtaa erimielisyyksiin sekä siihen, että on käytettävä halvimpia ratkaisuja ja materiaaleja. Lisäksi tässä urakkamallissa pystymme reagoimaan muutoksiin huomattavasti joustavammin kuin perinteisessä YSE (Rakennusalan yleiset sopimusehdot) -mallissa.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Kyllä tähän mennessä mieleenpainuvin on ollut se hetki, kun saimme tietoomme, että meidät on valittu mukaan tähän hankkeeseen ja näimme tarjousvaiheen työpajatoiminnan vertailuperusteet. 

Olimme käyttäneet paljon aikaa Big Room -työskentelyn opettelemiseen ja se näkyi tarjousvaiheen työpajojen tuloksissa. Hankkeen käynnistyttyä harjoittelu on antanut hyvän pohjan varsinaiseen Big Room työpajatyöskentelyyn.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Vaasalaisena minulle on suuri kunnia olla mukana näin merkittävässä hankkeessa ja samalla Vaasan keskussairaalan historian suurimmassa rakennusprojektissa. Uuteen H-rakennukseen tulee monipuoliset palvelut ja nykyaikaiset tilat, joista on hyötyä meille kaikille – myös minulle ja perheelleni.

Miten saat nollattua ajatukset työviikon jälkeen?

Olen pelannut lapsesta asti koripalloa ja pelaan edelleen sen verran, kun ehdin. Lisäksi olen oppinut käymään kuntosalilla muutaman kerran viikossa aamulla ennen töihin menoa. Urheilu kaikissa muodoissaan auttaa unohtamaan työasiat ja sitä kautta työskentelykin on tehokkaampaa. Toisaalta sama efekti tapahtuu astuessani kotiovesta sisään ­– kolme- ja yksivuotiaat lapset pitävät huolen, että työasiat jäävät taka-alalle.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projektitoimiston osoitteen ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää