Jonna Kulmala - työmaainsinööri

Jonna Kulmala, Jonna_Kulmala_350x263.jpg
työmaainsinööri, YIT

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen yksi kolmesta työmaainsinööristä H-rakennuksen työmaalla. Suurimmat tehtävä- ja vastuualueeni ovat 1) kustannusten seuranta, 2) ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinnointi, 3) työmaan sisäinen viestintä ja 4) työmaaperehdytys.

  1. Kustannusten seuranta tarkoittaa käytännössä sitä, että seuraamme tämänhetkisiä kuluja ja teemme kustannusennustetta hankkeen loppuun asti yhdessä työmaan vastaavan mestarin kanssa. Tavoitteena on pitää kulut hallinnassa ja sovitun budjetin sisällä.

  2. Ympäristöjärjestelmässä seuraamme työmaan jätteiden määrää, lajitteluastetta ja energiankäyttöä. 
    Laatujärjestelmään kirjaamme laatuun liittyvät asiat ja varmistamme niiden toteutumisen työmaalla. Yksittäisenä esimerkkinä voisi olla vaikka vedeneristys: yhdessä työnjohtajien kanssa varmistamme, että rakennuksen vedeneristys ja sen paksuus täyttää asetetut kriteerit.

  3. Työmaan sisäisen viestinnän tarkoitus on edesauttaa tiedon kulkemista. Tavoitteena on, että kaikki työmaalla työskentelevät ovat perillä allianssin ja työmaan asioista ja että yhteistyö pelaa moitteettomasti.

  4. Kaikki työmaalle tulevat käyvät ensin läpi perehdytyksen. Perehdytystilaisuudessa käymme läpi H-uudisrakennushankkeen tavoitteet, toteuttamisen tavoitteet, työmaa-alueen ja siellä liikkumisen sekä työturvallisuuden ja siisteyden. Huolehdimme työmaaperehdytyksistä yhdessä toisen työmaainsinöörin kanssa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Työmaalla tähtäämme nolla-virheluovutukseen eli virheettömän rakennuksen toimittamiseen tilaajalle. Rakennamme laadukkaasti suunnitelmien mukaan ja huolehdimme kuivaketjusta sekä pölynhallinnasta kaikissa rakentamisen vaiheissa. Työmme näkyy hyvin toimivana, turvallisena ja laadukkaana sairaalarakennuksena.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Tämä on ensimmäinen allianssihankkeeni, olen ollut mukana Bothnia High 5:ssa keväästä 2018 asti. Nyt kun katsoo taaksepäin, on mukava huomata, miten paljon olemme saaneet tässä ajassa aikaan. Pääsimme aikaisessa vaiheessa tekemään valmistelevia töitä, infran siirtoja ja pohjan louhintaa. Suunnittelua on edistetty samanaikaisesti. Varsinainen H-talon rakentaminen on ollut käynnissä viime kesästä lähtien.

Allianssissa yhteistyö on isommassa roolissa. Meillä on myös erilaisia työskentelytapoja, kuten Big Room, mitä ei normaalissa hankkeessa ole. Allianssissa on matala kynnys kysyä ja puhua asioista, sillä työskentelemme yhdessä ja kaikilla on samat tavoitteet.

Perinteisessä urakassa me päätoteuttajana emme yleensä ole mukana vaikuttamassa suunnitelmiin, etenkään suunnittelun alussa. Nyt kun olemme olleet mukana alusta alkaen, olemme voineet ottaa huomioon työtapojen vaikutuksia ja etsiä järkevimmän toteutustavan.

H-rakennuksen työmaa on myös siitä erityinen, että toimimme keskellä toimivaa sairaala-aluetta. Infran siirrossa oli todella tärkeää, että sairaalan kaikki toiminnot ovat turvattuja koko ajan, eikä odottamattomia sähkö- tai vesikatkoksia saanut tulla. Huomioimme jatkuvasti logistiikan toimivuuden, esimerkiksi siten, että sairaalan asiakkaiden ja ambulanssiliikenteen kulku on turvattu koko ajan.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Kesäkuussa 2018 aloitimme valmistelevat työt työmaalla. Työmaan aloituksen yhteydessä pystytimme työmaa-aidan ulkopuolisten turvaksi, työmaa-alueen suojaksi sekä estämään asiattomien pääsyn työmaalle. Aitaamisen jälkeen alueen läpi ei enää ollut mahdollista kulkea, ja suosittu kulkureitti sairaalaan päärakennuksen ja parkkipaikkojen välillä oli pois käytöstä.

Olimme merkinneet opastein uudet kulkureitit, mutta vanhan reitin muuttuminen aiheutti silti hämmennystä. Autoimme ja opastimme ihmisiä ihan kädestä pitäen. Eritysesti mieleeni jäi vanha herrasmies, joka ei puhunut suomea lainkaan. Itse en taas puhu ruotsia kovin hyvin, mutta sain kuin sainkin kerrottua miehelle kulkuohjeet. Hän kiitti vuolaasti saamastaan avusta. Me työmaalla saimme heti alkuun konkreettisen muistutuksen sairaala-alueen vilkkaasta liikenteestä ja opastamisen tärkeydestä.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Minusta on mahtavaa olla mukana Bothnia High 5 -allianssissa ja H-rakennuksen toteuttamisessa. Näin laajoja hankkeita ei ole usein tarjolla täälläpäin. Lisäksi allianssi toteutusmuotona on ensimmäinen laatuaan Pohjanmaalla. Hankkeen kesto on keskiverto työmaata pidempi, ja olemme saaneet työmaalle taitavan porukan rakennusta toteuttamaan. Rakennuksen valmistuminen ja sen luovuttaminen asiakkaiden ja henkilöstön käyttöön tulee olemaan merkittävä hetki meille kaikille.

Mitä harrastat? 

Liikun paljon luonnossa harrastuksieni parissa. Kesällä harrastan suunnitusta ja melontaa. Talvella harrastan hiihtoa. Vähäluminen talvi on ollut työmaan puolesta ihanteellinen, mutta hiihtämisen näkökulmasta lunta saisi olla edes nilkkoihin asti.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää