Juha-Pekka Smolander - allianssin johtoryhmän jäsen

Juha-Pekka Smolander 
Johtaja, rakennetekniikka
Ramboll Finland
Bothnia High 5 -allianssin johtoryhmän jäsen

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Kuulun Bothnia High 5 -allianssin johtoryhmään (AJR). Tärkein roolimme johtoryhmässä on edistää allianssin toimintatapoja ja suorituskykyä niin, että allianssin tavoitteet toteutuvat. Teemme päätöksiä hankkeen etenemisen puolesta ja seuraamme, että hanke toteutetaan sopimuksen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenenä olen mukana varmistamassa ja ylläpitämässä allianssin kulttuuria niin koko allianssissa kuin edustamassani yrityksessä eli Rambollissa. Painotan allianssin pelisääntöjen noudattamista. Olemme yhdessä määritelleet pelisäännöt allianssille ja niiden takana meidän kaikkien tulee seistä.

Kaikilla meillä AJR:ssä on oma erityisvastuualueemme. Minulle kuuluvat H-rakennuksen tilojen terveellisyys ja kosteudenhallinta sekä puhtaudenhallinta.

  • Terveet tilat tarkoittaa tässä yhteydessä koko rakennuksen rakennusterveyttä. Valitsemme kestäviä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä ja varmistamme näin terveellisen ja turvallisen rakennuksen.
  • Kosteudenhallinta tarkoittaa hallittua ja kuivaa rakentamista. Suunnittelijat varmistavat kosteusteknisen toimivuuden, eli he suunnittelevat rakenteet niin, että ne voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti. Rakentajat huolehtivat, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja rakennusprojekti viedään turvallisesti läpi. Rakenteita ei esimerkiksi päällystetä ennen kuin ne on todettu kuiviksi ja työmaalle tulevat tuotteet pidetään suojattuina kaikissa vaiheissa.
  • Puhtaudenhallinta on erityisen tärkeä sairaalarakennusta tehtäessä. Rakennusvaiheessa suojaamme tarkasti kaikki ilmaa siirtävät rakenteet ja eristämme ilmanvaihtokanavat niin, ettei niihin pääse epäpuhtauksia. Valmiissa rakennuksessa sisäilman on oltava puhdasta, eikä rakenteissa tai missään muuallakaan saa olla rakennusajalta jäänyttä pölyä tai epäpuhtauksia, jotka saattaisivat ilmanvaihdon mukana levitä sisäilmaan.

Rambollilta meitä on kaikkiaan yli 30 henkilöä Bothnia High 5 -allianssissa mukana. Vaasan toimistomme vetää hanketta meidän osaltamme. Avainhenkilöt ovat Vaasasta, mutta muilta paikkakunnilta tuemme aina tarvittaessa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Olemme tekemässä Suomen parasta sairaalarakennusta. Työmme näkyy toimivana rakennuksena ja turvallisena ympäristönä. Valmiissa talossa on helppoa ja turvallista asioida. Siellä on hyvä sisäilma ja ihmiset kokevat sen hyväksi ja viihtyisäksi paikaksi olla.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Olemme allianssin osapuolten kesken sopineet yhteisistä toimintatavoista. Tavallaan olemme kaikki Bothnia High 5 -nimisen yrityksen palveluksessa ja allianssin hommia tehdessämme ajattelemme kaikki tämän hankkeen parasta. Teemme allianssin eteen yhdessä töitä ja olemme sopineet, että teemme yhdessä Suomen parhaan sairaalan.

Allianssityöskentely on rikasta. Joku voisi sanoa, että kun tietää enemmän, tulee lisää murheita. Minusta se ei ole niin, sillä tässä huomaa asioita laajemmin ja voi auttaa kaveria. Emme katsoa pelkästään omaa toimeksiantoa, vaan ajattelemme oman tehtäväkentän yli ja huomioimme kaverin sekä koko hankkeen onnistumista. Pidän siitä, että tavoittelemme yhdessä ensiluokkaista lopputulosta.

Toimintamme on avointa ja suoraa. Jos joku asia ei ole mennyt niin kuin olemme sopineet, olemme nostaneet epäkohdan pöydälle ja ratkaisseet asian yhdessä. Olemme hyvin ratkaisukeskeisiä, ja se on hyvä juttu. Toivottavasti tämä asenne säilyy meillä loppuun asti.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Teemme asioita yhdessä kaikissa hankkeissa ja projekteissa. Allianssissa olemme sopineet asioista tarkemmin, asiat on kirjattu ja ne on viestitty kaikille. Olemme asettaneet yhdessä tavoitteet ja niihin kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. Se liittää yhteen ja ryhdistää yhteistä tekemistä.

Allianssissa kykenemme tekemään yhteistyötä normaalia tiiviimmin, kykenemme puhumaan vaikeistakin asioista ja ratkaisemaan niitä.

Minusta on tärkeää, että kaikki allianssille töitä tekevät omaksuvat allianssin kulttuurin – sen pitäisi näkyä ja tuntua myös niillä, jotka eivät ole työmaalla tai osallistu Big Room -työskentelyyn, vaan tekevät töitä etänä. Tässä on omat haasteensa, ja sen eteen meidän pitää tehdä töitä.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Allianssin ydinryhmässä olemme tehneet yhdessä töitä jo yli 2 vuotta. Meille on muodostunut hyvä henki ja ainutlaatuinen ryhmädynamiikka. Hankkeen kilpailutusvaihe jäi erityisesti mieleen, sillä löysimme heti yhteisen sävelen, ja saimme hyviä tuloksia aikaan.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaat ajattelevat hanketta ylpeydellä jo nyt, mutta ennen kaikkea sitten, kun H-rakennus on valmis ja otettu käyttöön.

Mitä harrastat? 

Harrastan pitkiä kestävyyssuorituksia, kuten maraton- ja puolimaratonjuoksua, swimrunia(* sekä triathlon-kilpailuja.(** Pidän siitä, että matkat ovat pitkiä ja suoritukset ovat rankkoja. Ikinä ei voi olla varma, pääseekö maaliin asti, ja kun sinne pääsee, tuntuu uskomattoman hyvältä.


Juha-Pekka Smolander

Juha-Pekka Smolander

*) Swimrun on moniosuuksinen kilpailu, jossa osallistujat juoksevat maastossa ja uivat avovedessä merkittyä reittiä pitkin vaihtaen useasti juoksuosuudelta uintiin ja päinvastoin.

**) Triathlon on uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmälaji.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää