Jussi Pajula – Geo- ja liikennesuunnittelu

Jussi Pajula Jussi_Pajula_Bothnia_High5
Geo- ja liikennesuunnittelu Bothnia High 5 -allianssissa
Yksikön päällikkö, Infra Pohjanmaa
Ramboll Finland Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa?

Bothnia High 5 -allianssissa vedän Rambollin geo- ja liikennesuunnittelun projektitiimiä. Sekä geo- että liikennesuunnittelussa meillä on omat asiantuntijansa, minun roolini on huolehtia kokonaisuudesta. Ohjaan suunnittelutyötä ja huolehdin riittävistä resursseista siten, että allianssissa asetetut tavoitteet täyttyvät.

Mitä geosuunnittelu Bothnia High 5 -allianssissa käsittää?

Geosuunnittelussa vastaamme H-rakennuksen ja siihen liittyvien muiden rakennusten maanrakennussuunnittelusta. Pääasiallinen tehtävämme on selvittää ja suunnitella tarvittavat maarakennustyöt, jotta rakennuksen perustukset sekä itse rakennus voidaan luotettavasti rakentaa pohjarakenteiden päälle.

H-rakennukseen tulee maanalaisia kerroksia, jotka myös vaikuttavat geosuunnitteluun. Maapohja rakennuksen alimpien kerrosten alla on pääosin kalliota ja nyt alkuun louhinta on merkittävässä roolissa. Me määrittelemme, miltä syvyydeltä ja miten laajalta alueelta on louhittava. Suunnitelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota louhintatöiden tärinäarvoihin sairaala-alueella sekä rakennetussa ympäristössä toimittaessa. Sairaalassa on käytössä tärinäherkkiä laitteita, joiden toiminta on turvattava myös räjäytysten ja louhintatöiden aikana.

Pinnantasaussuunnittelu on yksi geosuunnittelun osa, jolla varmistamme piha-alueen käytettävyyden ja määritämme, miten sadevedet johdetaan poispäin rakennuksista sekä niiden keräämisen hallitusti sadevesikaivoihin. Suunnittelemme sopivat maanpinnan kallistukset esteettömyyttä ja turvallisuutta unohtamatta.

Entä mitä liikennesuunnittelu pitää sisällään?

Liikennesuunnittelussa lähtökohtamme on alueella liikkujien ja heidän erilaisten tarpeidensa ymmärtäminen sekä näiden yhteensovittaminen. Tärkeintä on varmistaa sujuva, esteetön ja turvallinen liikkuminen kulkumuodosta riippumatta. Esteetön ympäristö mahdollistaa alueella – sekä rakennuksissa että niiden ulkopuolella – kulkemisen esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.

Liikennesuunnittelussa määritämme alueen sisäisen liikenteen järjestelyt, kuten kevyen liikenteen reitit, ajoneuvoliikenteen reitityksen, pysäköinnin, kulun pysäköintialueelle, saatto- ja taksiliikenteen sekä ambulanssi- ja muun huoltoliikenteen järjestelyt.

Lisäksi tutkimme liittymisen kaupungin katuverkkoon ja kevyen liikenteen verkostoon. Yhdistämme sairaala-alueen liikenteen järkevästi ympäröivään kaupunkiin.

Tutkimme myös tilavarauksia. Rakennuksen sisälle on tulossa tila ajoneuvoille, jotka tuovat ei kiireellisiä potilassiirtoja, esimerkiksi paaritaksit. Me tutkimme ja mallinnamme, miten tila käytetään järkevimmin. Huomioimme kuljetusautojen tarvitseman tilan ja potilaan turvallisen matkan edelleen hoitoon.

Nyt rakennusaikana olemme olleet apuna esimerkiksi väliaikaisen pysäköinnin suunnittelussa ja turvallisen liikkumisen varmistamisessa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä?

Geosuunnittelun osalta olemme oikeastaan onnistuneet parhaiten, jos alueella liikkuvat eivät meidän suunnittelun tuloksia huomaa. Vuosikymmenten päästäkin talo seisoo vakaasti pystyssä, alueella on helppo liikkua, eikä vesi lätäköidy kulkuväylille.

Liikennesuunnittelu näkyy enemmän sairaalan alueella liikkuville. Onnistunut suunnittelu takaa vaivattoman ja turvallisen asioinnin omalla autolla, jalan, taksilla tai pyörällä. Alueen sisällä on helppo liikkua ja pysäköintijärjestelyt toimivat. Lisäksi huolto- ja ambulanssiliikenne sujuu häiriöttömästi ja toimii mahdollisimman paljon erillään varsinaisesta henkilöliikenteestä.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Allianssimalli mahdollistaa pidemmän ideointi- ja luonnosteluvaiheen. Etenkin liikennesuunnittelussa on hyvä, kun meillä on enemmän mahdollisuuksia tutkia vaihtoehtoja. Perinteisessä rakentamisessa ne pitää lukita joskus aika nopeasti.

Allianssissa on parasta erinomainen joukkuehenki ja yhteiset tavoitteet ­– haemme yhdessä parhaat ratkaisut H-uudisrakennushankkeen hyväksi.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Ensimmäinen Big Room -työskentelypäivä jäi mieleen alkuun hämmentävänä kokemuksena. Työskentely-, viestintä- ja palaveritavat olivat minulle uusia ja erilaisia. Ensihetkestä alkaen tunne oli kuitenkin positiivinen, meidät otettiin heti osaksi allianssitiimiä ja pääsimme nopeasti töihin käsiksi.  

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Sairaalassa asioivilla voi olla stressiä ja murhetta omasta tai läheisen terveydestä. Toivon, että allianssissa onnistumme tekemään H-rakennuksessa asioinnin ­käytännön asioiden puolesta mahdollisimman miellyttäväksi ja vaivattomaksi, ettei kävijälle aiheutuisi niistä lisäharmia.
Pidän myös tärkeänä, että henkilökunta kokee alueen viihtyisäksi ja hyväksi ympäristöksi työskennellä. Näiden asioiden eteen teemme allianssissa töitä joka päivä.

Olet seinäjokinen, mutta sinulla on erityisiä muistoja Vaasan Hietalahdesta – millaisia?

Olen ollut Vaasassa armeijassa vuonna 1996. Marssimme raviradalle Cooper-testiin tästä sairaala-alueen ohi useita kertoja. Enpä silloin marssiessani osannut aavistaa, että palaan tänne parinkymmenen vuoden päästä näissä merkeissä. Big Roomissa ja H-rakennuksen työmaalla käydessäni on tullut monta (nyt jo) hyvää armeijamuistoa mieleen. Silloin muuten meni vielä 3000 metriä Cooper-testissä rikki – se taitaa olla kaukainen haave tänä päivänä.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää