Jyrki Hakamäki - turvallisuuspäällikkö

Jyrki HakamäkiJyrki_Hakama╠łki_350x263.jpg
turvallisuuspäällikkö, YIT

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Toimin turvallisuuspäällikkönä H-rakennuksen työmaalla. Työturvallisuuden lisäksi tehtäviini kuuluu myös logistiikan sujuvuudesta huolehtiminen.

Työmaan tulee olla kaikille turvallinen ja töitä pitää voida tehdä ilman riskejä. Tarkkailemme työmaan olosuhteita ja teemme turvallisuustarkistuksia, valvomme esimerkiksi telineiden, nostimien, suojakaiteiden ja aukkosuojien turvallisuutta. Arvioimme riskejä ja teemme tarvittavia kehittämistoimia.

Koordinoin työmaan turvallisuussuunnitelmia. Käyn aliurakoitsijoiden kanssa läpi heidän tekemänsä turvallisuussuunnitelmat ja niissä olevat arviot työturvallisuusriskeistä. Suunnittelemme yhdessä menetelmät, joilla voimme vähentää riskit minimiin.

H-rakennuksen työmaalla keräämme systemaattisesti työturvallisuushavaintoja. Jos työmaan työntekijä huomaa sellaisia vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa työolosuhteissa, työmenetelmissä tai työvälineissä, hänen tulee tehdä asiasta työturvallisuushavainto. Minun tehtäväni on arvioida havainto ja koordinoida mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

Sujuva logistiikka vaatii tiukkaa organisointia, sillä työmaa sijaitsee keskellä toimivaa sairaala-aluetta. Sairaalan alueella on oltava aina turvallista liikkua. Ambulanssien ja muun liikenteen kulku on turvattava ja ajotiet on pidettävä auki. Työmaalle tulee paljon tavaraa ja kuormia – ne täytyy järjestellä ja purkaa, lisäksi rekkaliikenteen ruuhkautumista on vältettävä. Suunnittelemme ja aikataulutamme tavara- ja elementtitoimitukset. Meillä on käytössä rekkaparkki, jossa rekat odottavat kuorman purkua tai lastausta.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle?

Minun työni näkyy parhaiten nyt työmaan ollessa käynnissä. Tavoite on, että työni näkyy alueen turvallisuutena ja mahdollisimman vähäisenä haittana alueella liikkuville.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle?

Yhdessä toimimista ilman vastakkainasettelua. Yhteisiä tavoitteita ja avointa keskustelua. Uskallamme nostaa haasteet esille ja ratkomme ne yhdessä.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Tilaajan, eli Vaasan sairaanhoitopiirin, rakennustöiden valvoja Antti Koiviston(* kanssa teemme todella hyvää ja tiivistä yhteistyötä. Pidämme turvallisuuspalavereja ja etsimme yhdessä ratkaisut kulloinkin esillä olevaan asiaan. Muissa projektimuodoissa yhteistyö on erilaista.
*) Linkki Antti Koiviston Me teemme H-rakennusta -juttuun.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Ei tule mieleen yksittäistä tapahtumaa, mutta voisi kai sanoa, että omalla urallani tämä allianssihanke kokonaisuutena on mieleenpainuva. Työskentelytapa on erilainen ja tämä on hieno mahdollisuus oppia uutta.

Mitä ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta? Entä mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Minusta on hienoa ja opettavaista olla mukana näin valtavassa hankkeessa, näitä on Vaasassa harvoin tarjolla.

Toivon, että sairaanhoitopiirin asukkaat huomaavat, miten hyvin hommat on täällä hoidettu. Vaikka iso rakennus nousee keskelle sairaala-aluetta, alueella liikkuminen onnistuu häiriöittä ja turvallisesti.

Mitä harrastat ja mitä teet vapaa-ajallasi?

Valtaosan vapaa-ajastani vietän perheeni kanssa. Kolmen lapsen ja koiran ansiosta on harvemmin tekemisen puutetta. Kesällä menee jonkin verran aikaa golf-kentällä.

Harrastan myös kalastusta ja akvaarioita. Nyt meillä on vain yksi akvaario, mutta parhaimmillaan niitä on ollut kuusi kappaletta. Akvaarioharrastuksessa suurin saavutukseni on ollut vampyyripleko-lajikkeen kasvattaminen. Olen tiettävästi ensimmäinen Suomessa, joka on onnistunut saamaan kyseisen lajin poikimaan onnistuneesti.

Uskon, että kaikista asioista löytyy aina positiivinen puoli. Jopa parhaillaan menossa olevasta koronaviruspandemista löytyy hyvää. Olen varma, että poikkeustilan jälkeen arkea arvostetaan eri tavalla.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää