Kristian Bagge - rakennusautomaatiourakan työnjohtaja

Kristian Bagge
Senior Project Engineer
Schneider Electric Finland Oy

Mikä sinun roolisi on H-rakennuksen työmaalla ja Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin rakennusautomaatiourakan (RAU) työnjohtajana H-talon työmaalla. Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan älykästä ohjausjärjestelmää, joka ohjaa rakennuksen ilmanvaihtokoneita, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä huolehtii kiinteistön tekniikkaan liittyvistä hälytysten käsittelystä.

Automaatiolla huolehditaan kiinteistön energiatehokkuudesta esimerkiksi välttämällä tarpeetonta lämmitystä tiloissa, jotka eivät ole käytössä. H-uudisrakennushankkeessa rakennusautomaatiojärjestelmä integroituu muiden teknisten järjestelmien kanssa ja muodostaa älykkään kiinteistöhallintajärjestelmän.

Meidän urakkaamme kuuluu älykkään ohjausjärjestelmän ohjelmointi-, asennus- ja käyttöönottotyöt. Järjestelmään liitetään myös muuta tekniikkaa, esimerkiksi H-talon ulkovaloja tullaan ohjaamaan meidän toimittamamme järjestelmän avulla.

Minä opastan ja autan meidän asentajatiimiämme. He asentavat työmaalla ensiksi rakennusautomaation alakeskukset, joihin liitetään erilaisia antureita, venttileitä ja ilmanvaihtolaitteita. Työtehtäviini kuuluu alakeskusten ohjelmointi ja kytkentäsuunnitelmien teko. Huoneiden olosuhteiden hallintaa varten liitämme alakeskuksiin esimerkiksi lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita. Antureiden mittaustulosten perusteella ohjataan laitteita, joilla näihin asioihin voidaan vaikuttaa.

Lisäksi teen tiivistä yhteistyötä muiden talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa. Esimerkiksi sähköurakoitsijalle toimitan automaatiojärjestelmän kytkentäkuvat ja luettelot kaapelien vetoa varten. 

Olen mukana tekemässä taloteknisten järjestelmien toimintakokeita, joissa katsomme, että kaikki toimii niin kuin on suunniteltu. Nyt kesäkuussa 2021 pääsemme aloittamaan ensimmäisiä toimintakokeita. Toimintakokeet etenevät vaiheittain eri rakennusosien valmistuessa ja ne tulevat kestämään ainakin vuoden 2021 loppuun asti.


Miten työsi näkyy, kun H-talo on valmis? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Asiakkaille ja henkilökunnalle meidän työmme tarkoittaa viihtyisiä sisäolosuhteita, kuten sopivaa lämpötilaa ja hyvää ilmanvaihtoa.

Rakennusautomaatio on keskeisessä roolissa älykästä sairaalarakennusta tehtäessä. Henkilökunta pystyy esimerkiksi itse säätämään lämpötilaa, järjestelmä on helppo käyttää. Suurimpaan osaa sairaalaan huoneista tulee oma säätömahdollisuus.

Rakennusautomaatiosta on valtavasti hyötyä kiinteistön ylläpidossa. Sen avulla voidaan seurata olosuhteita sekä valvoa ja ohjata järjestelmien toimintaa. H-talon järjestelmään tulee myös valmiudet hyödyntää tulevaisuuden teknologioita.

Mitä H-rakennuksen työmaalla ja allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle?

Tämä on ensimmäinen allianssiprojektini, on mielenkiintoista olla mukana. Kaikki on toiminut hyvin tähän asti.

Kyseessä on Pohjanmaan ensimmäinen allianssihanke – vaikuttaako allianssitoteutus jotenkin sinun työhösi?

Allianssitoteutus on etenkin siinä mielessä toimiva, että asioista keskustellaan enemmän ja laajemmin. Eri näkökulmat tulee huomioiduiksi. Olemme kaikki mukana yhdessä.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista tai H-rakennuksen työmaalta?

Ei tule mitään erityistä mieleen. Onhan tämä pitkäkestoinen urakka. Aloitin työt H-talon parissa elokuussa 2019 ja olen mukana siihen asti, kun rakennus otetaan käyttöön. Tällä työmaalla on kiva olla töissä.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Kyllä se on minusta tosi hyvä asia, että Vaasaan saadaan uusi ja moderni sairaalarakennus. Saadaan monipuoliset palvelut saman katon alle.

Mitä harrastat? 

Pyöräilen aika paljon maastopyörällä sekä vaellan luonnossa ja metsässä. Metsä on hyvä paikka rentoutua kiireisen työpäivän jälkeen.

Talvella hiihdän perinteistä maastohiihtoa. Intohimoni on pitkänmatkan hiihto ja hiihtokilpailut. Olen osallistunut Vasaloppet-kilpailuihin Ruotsissa useamman kerran. Lisäksi olen ollut Italiassa Marcialongan maastohiihtokilpaluissa ja viisi vuotta sitten hiihdin Kiinassa Worldloppet-kilpailussa. Vuonna 2019 sain Worldloppet Master -arvon täytettyäni vaaditut kriteerit.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää