Leif Wirtanen - kosteudenhallintakoordinaattori

Leif Wirtanen Leif_Wirtanen2_400x300.jpg
kosteudenhallintakoordinaattori Bothnia High 5 -allianssissa
Ramboll Finland, yksikönpäällikkö, tutkimus- ja rakennusfysiikkapalvelut

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen Bothnia High 5 -allianssin vastuullinen kosteudenhallintakoordinaattori. Se tarkoittaa, että minut on nimetty H-uudisrakennushankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaksi henkilöksi. Valvon ja ohjaan tämän hankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Hankkeen alussa laadin Bothia High 5 -allianssille kosteudenhallintaselvityksen, minkä perusteella päätoteuttaja laati hankkeelle kosteudenhallintasuunnitelman. Niiden tarkoitus on varmistaa, että kosteudenhallinta tulee hoidettua tavoitteiden, asetusten ja määräysten mukaisesti sekä määrittää, millä keinoin tämä toteutetaan rakentamisvaiheen aikana.

Suunnittelijoiden kanssa olemme käyneet läpi hankkeen kosteusteknisiä riskejä, tehneet riskikartoituksia ja pyrkineet minimoimaan riskit. Suunnitelmien edetessä olemme käyneet läpi niiden kosteusteknistä toimivuutta.

Huolehdin, että eri suunnittelualat – kuten esimerkiksi rakennesuunnittelu ja taloteknisten järjestelmien suunnittelu – käyvät läpi kosteudenhallintaan liittyvät asiat. Oleellista on huomata omien suunnitelmien vaikutukset muihin aloihin. Lisäksi heidän tulee varmistaa yhdessä, ettei väliin jää harmaita alueita, joista kukaan ei ota vastuuta. Ei myöskään saa olla epäselvää, kenen vastuulle mikäkin asia kuuluu.

Olen mukana hankkeessa H-talon käyttöönottoon asti. Toteutusvaiheessa ohjaan päätoteuttajaa kosteudenhallinnan huomioonottamisessa. Meillä on käytössä Kuivaketju 10 -toimintamalli. Ideana on kohdentaa toimenpiteet potentiaalisiin kosteusriskeihin, estää ne ja lopuksi todentaa onnistuminen.

Koordinaattorina pyrin edistämään Bothnia High 5 -allianssissa yhteistyötä ja kokonaisuutta kosteudenhallinnan näkökulmasta. Se ei kuitenkaan poista muiden osapuolien vastuuta. Täytyy todeta, että tässä hankkeessa suunnittelu, valvoja sekä päätoteuttaja ovat suhtautuneet kosteudenhallintaan sen vaatimalla vakavuudella ja todella hyvällä asenteella.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

H-talon rakenteet ja kaikki sinne tehdyt ratkaisut ovat turvallisia ja terveellisiä. Lisäksi ne ovat  pitkäkestoisia. Normaalilla käytöllä ja ylläpidolla kaikki toimii niin kuin pitää.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Olen ollut monessa allianssihankkeessa mukana. Allianssissa yhteistyö on tiivistä ja tieto liikkuu nopeasti. Yhdessä tekemisen henki on yleensä hyvä. Nämä eivät kuitenkaan vielä takaa sitä, että päätöksiä saadaan tehtyä nopeasti. Se on joskus haastavaa etenkin allianssihankkeen alkuvaiheessa, kun osapuolet eivät vielä tunne toisiaan ja eikä toistensa työtapoja.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Kosteudenhallintakoordinaattorin yksi tärkeä ominaisuus on mielestäni hyvät sosiaaliset taidot. Se, että saa ihmiset mukaansa ja sitoutumaan myös kosteudenhallintaan muun työn ohella. Allianssissa tämä on helpompaa ja yleisesti voisi sanoa, että kosteudenhallintaan liittyvät asiat huomioidaan helpommin.

Kerro jotain erityistä Bothnia High 5 -allianssista

Työskentelen Espoosta käsin, ja osan H-talon työmaakäynneistä ovat toteuttaneet kollegani Pohjanmaalla. En siis tapaa allianssin osapuolia kasvotusten kovin usein. Bothnia High 5 -allianssissa olen kuitenkin aina saanut hyvän vastaanoton Big Roomiin tai työmaalle tullessani. Ihmiset ovat avoimia ja tekemiseen on helppo päästä mukaan.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että H-talo tuntuu rakennuksen käyttäjästä hyvältä ja että sinne on miellyttävä tulla. Ihminen aistii ympäristöään kokonaisvaltaisesti. Positiivinen tunne syntyy kokonaisuudesta: hyvän sisäilman lisäksi esimerkiksi akustiikan, värien ja pintojen aistiystävällisyys vaikuttavat kokemukseen.

Mitä harrastat?

Musiikki on minulle harrastuksista tärkein ja lähimpänä sydäntäni. Soitan itse huilua. Kaikki kolme lastamme soittavat jotain soitinta ja soitamme yhdessä samassa orkesterissa.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää