Maikki Laattala - arkkitehtisuunnittelija

Maikki Laattala Maikki Laattala Bothnia High 5
arkkitehti, Raami Arkkitehdit

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen mukana allianssin arkkitehtisuunnittelutiimissä. Teen tiivistä yhteistyötä tilaajan ja tulevan rakennuksen käyttäjien edustajien kanssa. Tarkoituksenamme on huomioida suunnitelmissa tilojen toiminnallisuudet ja käytettävyys. Toistaiseksi olemme enimmäkseen tarkastelleet rakennuksen tilasuunnittelua ja tilojen kalustamista. Seuraavaksi käsittelemme muun muassa koko rakennuksen värimaailmaa.

Työskentelen läheisesti myös muiden suunnittelualojen kanssa. Yhdessä katsomme eri alojen suunnitelmien yhteensopivuuden. LVI-suunnittelijan kanssa voimme esimerkiksi kartoittaa, mitä vaatimuksia ilmastointilaite asettaa alakaton suunnitteluun tai minkälaisia mitoitusvaatimuksia ilmanvaihdolle tiloissa on.

Big Room -päivinä toimin puheenjohtajana työpajoissa, joissa on mukana käyttäjien edustajia ja tarvittaessa muiden alojen suunnittelijoita. Esimerkiksi kalustuspajassa kävimme eri huonetyyppejä läpi – mitä eri käyttäjäryhmät tarvitsevat voidakseen toteuttaa siellä suunniteltuja toimintoja, ja mitä tilojen suunnittelussa tulee huomioida. Toisena esimerkkinä voisi olla potilasnostintyöpaja, jossa käyttäjien edustajat toivat edustamiensa ryhmien näkökulmia ja tarpeita esille, kun taas suunnittelijat toivat esiin omat vaatimuksensa. Näiden yhteensovittamisessa ja lopullisen ratkaisun valinnassa on otettava monia asioita huomioon. Punnitsemme aina myös elinkaaren aikaisia kustannuksia, eli hankintakustannuksen lisäksi myös ylläpito- ja käyttökustannuksia.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Toivon, että tulevan H-rakennuksen henkilökunta kokee viihtyisiksi ja toimiviksi tilat, joissa he työskentelevät. Toimivalla tilalla tarkoitan ratkaisua, jossa olemme löytäneet huoneen vakiotyypin, joka soveltuu erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja jota voimme hyödyntää eri kerroksissa. Neliöt on käytetty viisaasti ja tilan käyttöaste on siten hyvä. Sairaalarakennuksissa on erityisen tärkeää, että toiminnot voidaan suorittaa sujuvasti.

Asiakkaille pyrimme tekemään H-rakennuksesta helppokulkuisen. Tavoitteemme on tehdä tilat, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin toipumista ja viihtymistä.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssitoiminta on tiivistä viestintää ja yhteistyötä – siinä on sen arvo, mutta joskus myös sen vaikeus. On todella palkitsevaa, kun onnistumme yhdessä.

Monista muista toimintamalleista poiketen allianssissa teemme päätökset yhdessä ja kannamme myös vastuun niistä yhdessä. Perinteisessä urakassa päätösten teko ja vastuu jakautuvat eri osapuolille.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Tähän asti mieleenpainuvinta on ollut, kun ensimmäinen kerran tulin Vaasaan Big Room -työpajaan. Yllätyin positiivisesti, miten nopeatempoisesti ja monitahoisesti asioita käsiteltiin. Työpajassa esiteltiin asia, siitä keskusteltiin eri näkökulmista ja yhdessä löysimme nopeasti yksimielisen ratkaisun. On tehokasta, kun yhteisessä pöydässä saa heti vastaukset ja asioita voidaan heti viedä eteenpäin.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

H-rakennuksesta on tulossa todella monipuolinen ja moderni rakennus. Siitä tulee maamerkki, sillä se on kooltaan massiivinen suhteessa alueen muihin rakennuksiin. Ajattelen, että teemme rakennuksesta myös sisältä maamerkin arvoisen, ratkaisuiltaan positiivisesti erottuvan uudisrakennuksen.

Mitä harrastat ja miten rentoudut? 

Harrastan kiipeilyä ja tykkään olla luonnossa. Usein menen metsään joko boulderoimaan(* tai kalliokiipeilemään. Joskus istun kannonnokassa ja vain nautin metsästä ja luonnosta. Se on ihanan rentouttavaa.

*) Boulderointi on kiipeilyä ilman varmistusvälineitä matalilla korkeuksilla. Boulderointia harrastetaan kivillä, matalilla kallioseinillä ja kiipeilyseinillä.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää