Marina Kinnunen - allianssin johtoryhmän puheenjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja

Marina KinnunenMarina Kinnunen VSHP Bothnia High 5.
Bothnia High 5 -allianssin johtoryhmän puheenjohtaja
Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High 5 -allianssissa ja mitä tehtäviä sinulle kuuluu?

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajana vastuullani on varmistaa, että Pohjanmaan alueen väestö saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut. Terveet ja hyvin toimivat tilat ovat tärkeä asia sekä asiakkaidemme että henkilöstömme kannalta. Ammattilaisemme tarvitsevat kunnolliset tilat voidakseen tarjota asiakkaillemme laadukasta hoitoa. H-uudisrakennuksen osalta tehtäviini kuuluu varmistaa hankkeen eteneminen ja valmistuminen.

Bothnia High 5 -allianssissa toimin johtoryhmän puheenjohtajana. Huolehdin, että  pystymme tekemään yksimielisiä päätöksiä allianssihengen mukaisesti ja että saamme hankkeen toteutettua sille määritellyssä aikataulussa sekä sille määritellyssä laatutasossa ja kustannusraamissa.  

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä ja mitä se tarkoittaa loppukäyttäjille?

Työni on valmis, kun olemme onnistuneet allianssissa tekemään uuden H-talon, joka tarjoaa laadukkaat, toimivat ja terveet tilat asiakkaille ja ammattilaisille. Toivon myös, että valmis rakennus on asiakkaiden näkökulmasta niin toimiva, että se helpottaa heidän käyntiään sairaalassa. Ja toisaalta, että rakennus tukee meitä toiminnan tehostamisessa.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?

Allianssi on ollut minulle uusi tapa toimia, ja olen siitä innoissani. Allianssi kokoaa yhteen eri toimintakulttuureista tulevia ihmisiä. Olemme kaikki varmasti saaneet oppia toisiltamme. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite, jota kohti kuljemme.  Jaamme yhdessä niin onnistumiset kuin epäonnistumiset.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

On hienoa olla ”samalla puolella” ja pyrkiä samaan, hyvään lopputulokseen ennalta sovituissa raameissa. Allianssimallissa on hienoja uusia piirteitä, jotka poikkeavat aiemmista. Loistavaa on esimerkiksi se, että johtoryhmän kokouksissa teemme samalla pöytäkirjan ja käymme sen heti läpi. Saamme aikaiseksi päätöksiä, joihin me kaikki sitoudumme.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista? 

Big Room -työskentely on tehnyt vaikutuksen, asiat etenevät hyvällä mallilla. Kokoustilan seinä on täynnä Last Planner(* -muistilappuja, joista hankkeen edistyminen on allianssiosapuolien nähtävillä. Ja sen lisäksi toki huikean korkeat nosturit meidän työmaallamme. ☺️

*) Last Planner -menettelyä käytetään suunnittelun ja tuotannon ohjaukseen.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon että sairaanhoitopiirimme asukkaat saavat tästä hankkeesta uskoa tulevaisuuteen ja että he voivat luottaa jatkossakin saavansa hyviä palveluita Vaasassa.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää