Rakennesuunnittelusta vastaava Mats Strömbäck

Mats StrömbäckMats Strömbäck Bothnia High 5 rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelusta vastaava Bothnia High 5 -allianssissa

Osastopäällikkö
Rakennetekniikka Pohjanmaa
Ramboll Finland Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Vastaan rakennesuunnittelusta Bothnia High 5 -allianssissa. Lisäksi huolehdin tässä hankkeessa Rambollin sisäisestä suunnittelun ohjauksesta myös muiden suunnittelualojen osalta, kuten geotekniikka, tie- ja liikennesuunnittelu, tietomallinnus sekä kosteuden- ja puhtaudenhallinta. Niissä on yhteensoviteltavaa, sillä monet asiat linkittyvät keskenään ja kulkevat käsi kädessä. Varmistan myös, että työt meidän päässä etenevät sovitusti ja tiedonkulku toimii muiden allianssin osapuolien kanssa.

Miten työsi näkyy rakennuksen valmistuttua?

Rakenteet eivät varsinaisesti näy käyttäjille, mutta ne ovat rakennuksen perusta. H-rakennukseen tulee pääosin perinteinen rakennejärjestelmä. Käytämme aiemmin hyväksi todettuja valintoja ja panostamme detaljisuunnitteluun. Detaljisuunnittelu tarkoittaa yksityiskohtaista suunnittelua ohjepiirustuksineen ja rakennustöiden toteutussuunnitelmineen.

Varaudumme tulevaisuuden muutoksiin ja teemme tiloista muuntojoustavat. Toisin sanoen suunnittelemme rakenteen sellaiseksi, että se on osittain muunneltavissa rakennuksen käyttöiän aikana tapahtuviin käyttötarkoituksen muutoksiin. Muuntojoustavuus mahdollistaa esimerkiksi väliseinien siirtämisen ja uuden tekniikan läpiviennin jälkeen päin.

Suunnittelemme tilaajalle turvalliset ja terveet tilat. Kaikki mitä teemme, teemme huolella ja hyvin. Kiinnitämme erityistä huomiota kosteuden ja puhtauden hallintaan sekä akustiikkaan. Kosteuden- ja puhtaudenhallinta näkyy sekä suunnittelussa että valvontana työmaalla. Työmaalla valvomme, että asetetut vaatimukset täyttyvät.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?  

Bothnia High 5 -allianssissa meillä on hyvä yhteishenki. On mahdollisuus vaikuttaa itse, saa oppia uutta ja pääsee läheltä seuraamaan muiden suunnitteluosapuolten töitä. Bothnia High 5:ssa on ammattitaitoista porukkaa ja kokemusta riittää. On hienoa olla osa tätä tiimiä.

Tapaamme Big Roomissa joka viikko. Kaksipäiväiset Big Room -kokoukset vievät paljon aikaa, mutta ne ovat ehdottomasti eduksi hankkeelle. Katsomme yhdessä asioita eri näkökulmista, ideoimme ja löydämme parhaat ratkaisut.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Näen, että on ollut hyvä investointi suunnitella yhdessä. Olemme jo nyt löytäneet paljon hyviä ideoita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Meillä on kaikilla yhteiset tavoitteet, teemme kokonaisuutta yhdessä ja etenemme yhtä aikaa.

Perinteisessä projektissa on usein kiire, luonnos- ja ideointivaihe saattaa jäädä lyhyeksi tai kokonaan pois, ja toteutussuunnittelu alkaa käytännössä heti.

Allianssissa olemme eri tavalla hankkeessa läsnä. Teemme arkkitehdin, talotekniikan ja päätoteuttajan (YIT) kanssa todella tiiviisti yhteistyötä. Ymmärrämme paremmin toisiamme ja tiedämme koko ajan, miten projektin eri osat etenevät. Lisäksi käyttäjien edustajat ovat koko ajan mukana ja antavat arvokkaan panoksensa suunnitteluun. Heitä varten rakennusta teemme ja on hyvä, että he ovat mukana alusta alkaen.

Tässä on sekä tekniikkaa että tunnetta mukana. Tämä on monelle meistä ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke, onhan tämä koko Pohjanmaan ensimmäinen allianssiprojekti. Olemme tosi ylpeitä tästä hankkeesta. Olemme päässeet suunnittelemaan uutta, modernia sairaalaa.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Allianssin Kick-off tilaisuus eli aloituskokous tammikuussa 2018 jäi mieleen. Aluksi oli jäykkä tunnelma, mutta onnistuneen fasilitoinnin (yhteistoiminnan sekä ryhmäprosessien suunnittelu ja toteutus) ansiosta jäät saatiin murskattua nopeasti.

Työpajatyöskentely on monelle meille uusi tapa tehdä töitä ja iso muutos. Tällä ryhmällä se lähti kuitenkin hyvin käyntiin heti Kick-offista alkaen. Kunnioitamme toistemme erikoisosaamisia ja osaamme kuunnella toisiamme.

Mitä ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Olen varma, että meidän kaikkien iso työpanos ja perusteellisesti mietityt ratkaisut näkyvät lopputuloksessa: arkkitehtuurissa, talotekniikassa, rakennetekniikassa ja rakennuksen toiminnoissa.

Uskon, että rakennus kestää hyvin aikaa ja tietysti toivon, että käyttäjät arvostavat tekemiämme ratkaisuja ja ovat tyytyväisiä!

Miten rentoudut?

Viikonloppuisin tykkään tehdä ruokaa ja kuunnella samalla hyvää musiikkia. Se on inspiroiva ja rentouttava yhdistelmä – saan ajatukset pois työasioista ja voin keskittyä täysin perheen kanssa olemiseen ja kokkaukseen siinä samalla.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää