Max Levander - BIM-asiantuntija

Max LevanderMax Levander Ramboll Bothnia High5
Johtaja, BIM(* & Digi Center
Ramboll Finland Oy


*) BIM = Building Information Modelling eli rakennusten tietomallintaminen


Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Bothnia High 5 -allianssilla on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet hyödyntää tietomallintamista ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia koko H-rakennuksen elinkaaren ajan. Sen ansiosta minä olen päässyt mukaan hankkeeseen jo tarjousvaiheesta alkaen.

Meidän yksikkömme tuotti hankkeen alussa aluemallin, johon H-rakennusta lähdettiin suunnittelemaan. Kasasimme aluemallin erilaisista lähtötiedoista, joita muokkasimme ja sijoitimme paikalleen suhteessa alueeseen ja olemassa oleviin rakennuksiin. Hyödynsimme sairaanhoitopiirille jo aiemmin tehtyjä tietomalleja, esimerkiksi Parkkitalosta (Z-talo) ja M-talosta. Muita H-rakennukseen liittyviä rakennuksia olemme mallintaneet piirustuksista. Kriittisiä kohtia mittautimme laserkeilaimella. Laserkeilaimella kohteesta saadaan lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa kohteeseen koskematta. Aluemalliin kokosimme yhteen kaikki ne tiedot sairaala-alueesta, joita H-rakennuksen suunnittelun aloitukseen tarvittiin.

H-uudisrakennushankkeessa hyödynnämme hyvin laajasti digitaalista aineistoa. Käytämme sitä monipuolisesti tietenkin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta materiaalille on paljon potentiaalisia käyttötarkoituksia myös sen jälkeen, kun rakennus on otettu käyttöön.

Meidän tiimimme toimii hankeryhmän ja suunnittelijoiden tukena. Jos heillä on tietomallintamisen kanssa ongelmia, autamme heitä. 

Yhdistelmämallissa eri suunnittelualojen tietomallit kokonaisuutena

Suunnitteluvaiheessa yhdistämme eri suunnittelualojen tietomalleja ja varmistamme, että ne sopivat keskenään yhteen. Yhdistelmämallin ansiosta voimme tarkastella suunnitelmia kokonaisuutena ja pyöritellä mallia eri suunnista. H-rakennuksen tietomallikokonaisuus koostuu yli 50 tietomallista eri suunnittelualoilta ja eri kokonaisuuksista. Sen avulla suunnitellaan alueen toimintoja ja ratkaisuja.

Tietomalli on ollut keskeinen työkalu hankkeen suunnittelussa, se on helpottanut yhteistyötä ja olemme voineet varmistaa, että tilaajan asettamat tavoitteet tulevat huomioiduiksi. Tietomallien avulla ohjaamme suunnittelua ja niiden avulla on helppo käydä keskustelua eri osapuolien kanssa – niin tilaajan, käyttäjien kuin muiden allianssin osapuolien kanssa. Käytämme tietomallinnusta myös ongelmien ratkaisuissa. Virtuaalimallien avulla olemme hakeneet asiakkaiden ja henkilökunnan edustajien kanssa parhaat ratkaisut. Esimerkiksi huoneratkaisujen toimivuutta olemme tarkastelleet virtuaalilasien avulla.

Alueen toimivuus mallinnuksen kohteena

Tuleva H-rakennus sijoittuu sairaala-alueen keskelle, joten sairaalan muihin rakennuksiin ja niiden toimintoihin on paljon liittymäpintoja. Sairaala on kuin pieni logistiikkakeskus, jossa liikkuu todella paljon asioita päivittäin. H-rakennuksen lisäksi meidän on siis tarkasteltava koko alueen toimivuutta. Esimerkiksi sisäänkäyntien, tunnelien, logistiikan ja järjestelmien yhteensovittaminen on kartoitettava kokonaisuus huomioiden. Tässä tietomalli on loistava apu – saamme kaikki asiat näkymään samaan aikaan ruudulla – se helpottaa ajattelua ja päätöksentekoa. Tietomallista voimme katsoa vaikkapa, miten pyykkihuolto kannattaa toteuttaa uudessa H-rakennuksessa.

Muuntojoustavaa digitaalisuutta

Kaikkia tietomallien ja digitaalisen aineiston käyttömahdollisuuksia emme edes vielä tiedä, sillä teknologia kehittyy niin kovaa vauhtia. Pidämme huolta, että materiaali on myöhemmin käytettävissä ja taipuu erilaisiin järjestelmiin, eli olemme niin sanotusti muuntojoustavia digitalisuuden suhteen.

Sairaanhoitopiiri tulee saamaan käyttöönsä hankkeen aikana kertyneen digitaalisen aineiston. Sitä voidaan käyttää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Tietomalliaineisto helpottaa rakennuksen hallittua ja suunnitelmallista ylläpitoa koko sen elinkaaren ajan. Olemme yhdessä sairaanhoitopiirin edustajien kanssa ideoineet, mihin kaikkeen tietomalleja on mahdollista hyödyntää.


Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta?

Tietomallinnus tuottaa hankkeelle laadukkaammat suunnitelmat, joiden avulla on helpompi ja tehokkaampi rakentaa. Yhdistelmämallin ansiosta olemme voineet mallintaa eri osa-alueiden yhteensopivuutta. Olemme keränneet palautetta eri tahoilta ja huomioineet eri näkökulmat.

Arkkitehtiryhmä on esitellyt tietomallia käyttäjille ja näyttänyt virtuaalisesti, miltä suunnitellut tilat näyttävät. Lopputuloksena on optimaalisin kokonaisuus, joka toimii rakennuksen käyttäjille, eli asiakkaille ja henkilöstölle parhaiten.


Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle ja mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Tämä on ensimmäinen allianssi, jossa olen mukana. Olen oppinut paljon allianssista sopimusmallina. Jos yhden asian nostaisin, niin se on allianssihenki. Sitä on vaikea kuvata, jos ei ole itse kokenut. Tässä matkan varrella olen luonut henkilökohtaisia kontakteja ja olen oppinut tuntemaan ihmisiä ammattinimikkeiden takana.

Allianssimalli sopii hyvin tämän kokoiseen hankkeeseen. Sairaala on kompleksinen hanke, jossa myös elinkaaren merkitys korostuu. Allianssimalli ei sovellu kaikkiin hankkeisiin sellaisenaan.


Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Yhdessä tekeminen korostuu ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Mietitään yhteistä etua, yhteisellä agendalla.


Kerro joku hauska kommellus tai joku muu mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Kommelluksia ei ole oikeastaan tapahtunut, mutta nauraneet olemme kyllä paljon. Tämä on suuri hanke, ja teemme töitä tosissamme hankkeen parhaaksi. Meillä on kuitenkin pilke silmäkulmassa, olemme onnistuneet pitämään iloisen ja positiivisen yhteishengen yllä. Itse asiassa se, jos mikä on hankkeen parhaaksi!


Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Toivon, että uusi H-rakennus toimii niin hyvin, ettei siellä kävijä edes ajattele sen toimivuutta. Meidän insinöörien työ on sellaista, että kun kaikki toimii, eikä mikään töki, toimi kömpelösti tai ole esimerkiksi hankalan kurkottelun päässä, silloin olemme onnistuneet. 


Mitä aiot tehdä kesälomallasi?

Aion rakentaa valmiiksi kesämökkimme. BIM-asiantuntijana olen tietysti tehnyt mökistä tietomallit ja hyödyntänyt niitä jopa rautakaupan ostoslistojen teossa. Periaatteessa käyttämäni virtuaalitodennusteknologia on samanlaista kuin sairaalassakin, mutta tämä projekti vain on huomattavasti pienempi. Tulipa käytännössä todistettua, että tietomallinnus soveltuu erinomaisesti myös miniprojektiin!


Mitä harrastat?

Vapaa-ajallani harrastan maastopyöräilyä. Viime vuonna kävimme kavereiden kanssa Italian vuoristossa, pilvien yläpuolella - huikea reissu!

 

Bothnia High 5 yhdistelmämalli

Kuva yhdistelmämallista, jossa keskellä näkyy H-rakennus. Tällä, aluetta laajemmin esittävällä tietomallikokonaisuudella voidaan suunnitella alueen toimintoja ja ratkaisuja. Yhdistelmämalli koostuu yli 50 tietomallista, jotka esittävät eri suunnittelualoja eri kokonaisuuksissa. 

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää