Mikael Bexar - rakennusautomaation projektipäällikkö

Mikael Bexar Mikael Bexar Bothnia High 5
rakennusautomaatiosuunnittelija ja projektipäällikkö, Granlund Pohjanmaa

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen rakennusautomaation projektipäällikkönä Bothnia High 5 -allianssissa. Rakennusautomaatio toimii oikeastaan talon aivoina. Ei ole yhdentekevää, miten rakennusautomaatio toteutetaan ja miten se toimii, sillä se vaikuttaa rakennuksessa asioivien ja työskentelevien hyvinvointiin.

Rakennusautomaation avulla hallitaan talotekniikan toimintaa, kuten ilmastointia, valaistusta, lämmitystä ja jäähdytystä sekä varmistetaan hyvät sisäolosuhteet. Sen avulla vaikutetaan merkittävästi myös kiinteistön energiatehokkuuteen, sillä energiankäyttöä voidaan optimoida talotekniikan säädöillä ja ohjauksella.

Sairaalarakennuksessa kokonaisuuteen liittyy myös sairaalatekniset järjestelmät, kuten kulunvalvonta hoitajakutsujärjestelmät. Allianssissa tarkastelemme kokonaisuutta ja pyrimme sovittamaan kaikki nämä yhteen. Käymme urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajan kanssa läpi suunnitelmia ja etsimme parhaat ratkaisut.

Big Roomissa olen mukana silloin, kun käsittelyssä on rakennusautomaatioon liittyviä asioita. Osallistun myös muutaman pienryhmän toimintaan. Esimerkiksi ICT(*-ryhmässä käsittelemme järjestelmien yhteensovittamista ja kiinteistönhallintaan liittyviä liitäntämahdollisuuksia ja rajapintoja.

*)ICT = information and communication technology eli tieto- ja viestintäteknologia

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Meidän työmme tarkoittaa sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle hyviä sisäolosuhteita, kuten sopivaa lämpötilaa ja hyvää ilmanvaihtoa. Huoltohenkilöstön työtä helpottaa se, että järjestelmät ovat hallittavissa yhden kiinteistönhallintajärjestelmän kautta.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Bothnia High5 on ensimmäinen allianssiprojektini, ja tämä toimintatapa vaikuttaa monessa asiassa hyvältä. On mielenkiintoista ja opettavaista olla mukana. Päätöksiä tulee paljon, joten tarkkana saa olla, että pysyy kärryillä kaikesta. 

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Allianssissa käymme vuoropuhelua käyttäjien, eli hoitohenkilökunnan edustajien kanssa. Räätälöimme suunnitelmat suoraan juuri tähän kohteeseen sopiviin järjestelmiin ja tarpeisiin.

Tässä hankkeessa on erityistä myös se, että automaatiourakoitsija on valittu aikaisemmassa vaiheessa ja he ovat suunnittelussa mukana. Voimme tehdä rakennusautomaatiota koskevat suunnitelmat suoraan heidän järjestelmäänsä sopiviksi. Rakennusautomaation suunnitelmat viedään tietomalliin soveltuvin osin. Esimerkiksi huonelämpötila-anturit mallinnetaan helpottamaan asennusta ja havainnointia. Revit-ohjelmassa on H-rakennuksen kokonaisuus: arkkitehtisuunnitelmat, rakenteet, talotekniikka ja sekä sairaalalaitteet. Se, että rakennusautomaatio on mukana tässä 3D-mallissa, on vielä aika uutta Suomessa.

Mitä ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Vaasalaisena olen iloinen, että saamme käyttöömme uuden ja modernin sairaalarakennuksen. Rakennusautomaation ammattilaisena iloitsen siitä, että H-talosta on tulossa älykäs sairaalarakennus, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa ja digitaalisia järjestelmiä. Niiden avulla voimme helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja edesauttaa potilaiden hyvinvointia.

Havainnekuvissa rakennus näyttää todella hienolta. Kuvista käy ilmi, että alueen muita rakennuksia korkeampi H-talo tulee erottumaan ja näkymään pitkälle.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Kun on kaksi alle 4-vuotiasta lasta, niin on selvää, että perheen kanssa tulee vietettyä leijonan osa vapaa-ajasta. Kuntosalilla käyn silloin kun ehdin. Asumme vanhassa omakotitalossa, ja siinä on jonkin verran remontoitavaa. Kesällä käymme mökillä silloin kun ehdimme.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää