Nina Poikonen - P1-koordinaattori

Nina Poikonen Nina Poikonen Ramboll Bothnia High 5.
asiantuntija, Ramboll Finland Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Minä toimin P1-koordinaattorina Bothnia High 5 -allianssissa. P1 on rakentamisessa toteutettava puhtausluokka. Minun tehtävänäni on tukea tämän rakennushankkeen puhtaudenhallinnan toteuttamista.

Mitä puhtaudenhallinta käsittää H- uudisrakennushankkeessa?

  • Varmistamme, että saavutamme tilaajan, eli Vaasan sairaanhoitopiirin, asettamat vaatimukset rakennuksen sisäilman suhteen (sisäilmastoluokka S2, mikä tarkoittaa hyvää tasoa).

  • Estämme rakennuspölystä aiheutuvat haitat sekä rakentamisen aikana että käyttöönoton jälkeen.

  • Huolehdimme, että rakennustyömaa täyttää työturvallisuudelle asetetut määräykset ja noudattaa puhdasta rakennustapaa. Työmaan tulee olla turvallinen kaikille siellä työskenteleville.

  • Rakentamisen aikana tehdyt toimenpiteet puhtauden eteen helpottavat rakennuksen käyttöönottoa ja kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä.

Työni allianssissa alkoi Työmaan puhtaudenhallintaohjeen laatimisella, joka liitettiin Bothnia High 5 -allianssin asiakirjoihin ennen hankkeen alkua. Ohjeeseen on määritetty yksityiskohtaiset tavoitteet sekä toteutusta ja tulosten arviointia ohjaavat tekijät.

Rakentamisen aikana seuraan työmaan puhtautta, ohjaan P1-rakentamisessa ja koulutan työmaan henkilöstöä. Sisävalmistusvaiheessa teen työmaakäyntejä, joissa arvioin rakentamista puhtaudenhallinnan kannalta sekä ilmanvaihdon asennustöitä. Teen arvioinneista kirjallisen tarkastusasiakirjan.

Tehtäviini kuuluu myös tilojen puhtauden arviointi katselmuksissa, joita pidetään ennen ilmanvaihtojärjestelmän asennustöiden aloittamista, asennustyön aikana, loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen sekä rakennuksen luovutusvaiheessa. Tavoitteenamme on luovuttaa uudenveroiset tilat, jotka ovat tilaajan odotusten mukaiset ja joissa on vaatimusten mukainen puhtaustaso. 

Lue lisää P1 rakentamisesta Bothnia High 5 -allianssissa (linkki Tavoitteena puhdas sisäilma ja terveet tilat
-
artikkeliin)

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle?

H-rakennuksen tilat ovat terveet ja turvalliset. Talon sisäilma on turvallista hengittää, eikä ilmanvaihdon mukana tule sisäilmaan epäpuhtauksia tai rakennusaikaista pölyä.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Oma osuuteni ollut vielä toistaiseksi vähäinen, sillä tähän mennessä olen laatinut vasta Työmaan puhtaudenhallintaohjeen ja konsultoinut ATA (avaintulosalue) -mittareiden laatimisessa P1-puhtausluokan  osalta. Minun allianssityöskentelyni käynnistyy todenteolla vasta sisävalmistusvaiheen alkaessa. Odotan innolla allianssityöskentelyä.

Miten uskot allianssityöskentelyn poikkeavan aikaisemmista työskentelytavoista?

Luulisin, että tällä työmaalla en tule kohtaamaan ”Ei kuulu mulle” -asennetta. Odotan tiiviistä yhteistyötä ja selkeyttä, sillä roolijako ei ole niin hierarkkinen. Uskon, ettei jyrkkää vastakkainasettelua esiinny helposti, teemme töitä allianssihengen mukaisesti, yhteen hiileen puhaltaen. Työskentelemme toinen toistemme työtä arvostaen. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite aikaansaada paras mahdollinen lopputulos kaikille osapuolille, niin rakentamisen aikana kuin rakennuksen valmistuttua.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että asiakkaat ja henkilökunta kokevat olonsa turvalliseksi ja tilat viihtyisiksi. Toivon myös, että Pohjanmaan ensimmäisen allianssihankkeen edistyksellisyys huomataan ja että sille osataan antaa arvoa.

Mitä harrastat ja miten rentoudut?

Elän aika sosiaalista elämää perheen, ystävien ja sukulaisten kanssa – usein ruokailemme, jutustelemme ja pelaamme yhdessä. Tosin nyt koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana olemme joutuneet etsimään tähän uusia toimintamalleja. Harrastan liikuntaa ja olen myös innokas penkkiurheilija. Mieluiten katson hiihtoa, yleisurheilua, jääkiekkoa, jalkapalloa ja koripalloa.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää