Outi Metso - SPR sammutuslaitteistojen vastuuhenkilö

Outi Metso, Outi Metso_400x300.jpg
SPR (sprinkleri) sammutuslaitteistojen vastuuhenkilö Bothnia High 5 -allianssissa
Besase Oy, yrittäjä

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Vastaan H-uudisrakennuksen sprinkleri- eli automaattisen sammutusjärjestelmän laiteasennuksista. Sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo, tai ainakin rajoittaa sen etenemistä sekä vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.

Minun tehtäväni on valvoa, että asennettava järjestelmä ja tehty asennustyö ovat lakien ja säädösten mukaiset. Katson myös, että laitteisto ja käytettävät materiaalit täyttävät niille asetetut määräykset.

Teen tiivistä yhteistyötä etenkin laitteistoasentajien ja talotekniikkasuunnittelijan (SPR) kanssa. Käymme suunnitelmia läpi, teemme tarvittavia muutoksia ja etsimme parhaat ratkaisut. Talotekniikkaurakoitsijan  kanssa olen myös paljon yhteydessä, käymme esimerkiksi aikatauluja ja käytännön asioita asennuksiin liittyen. Nyt kun sammutuslaitteistojen asennus on parhaillaan käynnissä, käyn työmaalla melko usein.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Valmistuttuaan koko H-talo on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Se ei oikeastaan näy rakennuksessa asioiville, mutta se tarkoittaa parempaa paloturvallisuutta sekä ihmisille että investoinneille. Sammutusjärjestelmän ansiosta asiakkailla ja henkilökunnalla on paljon paremmat mahdollisuudet päästä poistumaan rakennuksesta turvallisesti tulipalon sattuessa.

Mitä allianssissa ja H-rakennuksen työmaalla toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Allianssissa on hyvällä tavalla erilainen henki. Meillä on mahtava tekemisen meininki ja me kaikki pelaamme niin sanotusti samaan pussiin, eikä ylimääräisiä vääntöjä ole. Yrittäjän kannalta allianssimalli on turvallinen tapa toimia – pelaamme avoimin kortein ja meillä on yhteiset tavoitteet.

H-rakennuksen työmaan rakenne ja vastuunjako on erittäin selkeä – tiedän, kuka vastaa mistäkin ja keneen olen yhteydessä. Se on hyvä juttu ja sujuvoittaa meidän työtämme.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista tai H-rakennuksen työmaalta?

Kyllä se on tämä allianssimalli, ja se miten hyvin asiat sujuvat. On hienoa olla tässä mukana.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Minusta H-talon julkisivu on todella upean näköinen ja itse rakennus on mahtavalla paikalla merenrannalla. En usko, että Suomesta löytyy toista yhtä hienoa sairaalarakennusta. Se tulee palvelemaan tätä aluetta kauan, talo on muuntojoustava ja sillä on pitkä elinkaari.

Miten rentoudut ja vietät vapaa-aikaa?

Perheen kanssa mökkeillen. Meillä on napapiirillä mökki, ja sinne on aina mukava mennä. Kesällä mökkeilemme Turun saaristossa.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää