Päivi Myllylä – aluejohtaja, vastaava paloturvallisuussuunnittelija

Päivi Myllylä Päivi Myllylä_400x300.jpg

aluejohtaja, vastaava paloturvallisuussuunnittelija Bothnia High 5 -allianssissa, Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Vastaan H-uudisrakennushankkeen paloturvallisuussuunnittelusta ja suunnittelun periaatteista. H-talon lisäksi meidän urakkaamme kuuluvat myös sairaala-alueen parkkihallin ja NO-rakennuksen muutostyöt. Olen yhdessä suunnittelijatiimini kanssa määrittänyt rakennuksien palotekniset vaatimukset, kuten palo-osastoinnit ja poistumisreitit sekä suunnitellut savunpoiston.

Lisäksi palosimulointia hyödyntäen olemme tehneet parkkitalon teräsrakenteiden ja IV- eli ilmanvaihtokonehuoneen kantavien rakenteiden toiminnallisen paloteknisen suunnittelun. Palosimuloinnissa mallinsimme, mikä kyseisessä tilassa voi syttyä palamaan, ja miten tulipalo kehittyisi. Määritimme mahdolliset palokohteet – esimerkiksi parkkihallissa voisi syttyä auto palamaan tai IV-konehuoneessa ilmanvaihtokoneen suodattimet. Tietokoneella tehdyn 3D-mallin avulla tarkastelimme, miten lämpötilat kehittyisivät ja rakenteet kestäisivät tulipalon sattuessa. Simuloinnin avulla tarkistimme rakenteiden kantavuuden riittävyyden ja paloturvallisuuden.

H-taloon sijoittuu hyvin erilaisia toimintoja, ja niiden kaikkien vaatimukset olemme huomioineet paloturvallisuussuunnittelussa. Olemme etsineet ratkaisuja, jotka sopivat nimenomaan tähän kohteeseen. Lisäksi olemme tehneet viranomaisille lausuntoja kohdekohtaisia hyväksyntöjä varten.

H-talosta tulee nykyaikainen sairaalarakennus myös paloturvallisuuden näkökulmasta. Sinne tulee sprinkleri- eli automaattinen sammutusjärjestelmä. Sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo, tai ainakin rajoittaa sen etenemistä sekä vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.


Mitä rakennuksen paloturvallisuudella tarkoitetaan?

Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa rajoitetaan mahdollisimman pieneksi. Rakennuksen kantavista rakenteista tehdään sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät määräysten edellyttämän ajan.

Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin rajoitetaan. Rakennuksen rakentamisessa käytetään paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja.

Rakennuksesta tehdään sellainen, että siellä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa.

H-uudisrakennushankkeessa on huomioitava sairaalaympäristö, ja se, etteivät ihmiset välttämättä pääse omin jaloin pelastautumaan palohälytyksen sattuessa. Aikaa poistumiseen on pyrittävä varaamaan mahdollisimman paljon. Pelastushenkilöstön turvallisuus on myös otettava huomioon rakentamisessa.

(Lähde: Ympäristöministeriö – Rakennusmääräykset – Paloturvallisuus, https://ym.fi/rakentamismaaraykset)


Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

H-talo, parkkihalli ja NO-rakennus ovat paloturvallisia. Ne on suunniteltu niin, että ne täyttävät kaikki säädetyt palotekniset vaatimukset.

Tässä hankkeessa on hyvin erilaisia tiloja teknisiltä vaatimuksiltaan ja käyttäjäryhmiltään. Olemme hakeneet erikoisratkaisuja, jotta jokaisen tilan paloturvallisuudessa on huomioitu nimenomaan sen tilan tekniset vaatimukset, toiminnot ja kyseisen tilan käyttäjät.

H-talon asiakkaat ja henkilökunta eivät näe paloturvallisuuden oikeellisuutta. Paloturvallisuusratkaisut on toteutettu niin, että ne tukevat tilojen normaalia käyttöä.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?

Olen ollut mukana useammassa allianssihankkeessa. Allianssimalli näkyy muun muassa työskentelyssä – koko tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja etsitään yhdessä toimivia ratkaisuja. Allianssissa korostuu ratkaisukeskeisyys. Ei etsitä syyllisiä eikä kohtia, joissa pääsee veloittamaan lisätöistä. Keskustellaan ja etsitään toimivinta ratkaisua. Kaikilla on sama tavoite ja siihen pyritään yhdessä. Hankkeen parhaaksi -periaate näkyy kaikkien työskentelyssä.

Palosuunnittelun osuus ei ole kovin suuri osuus hankkeen kustannuksista, mutta olemme vahvasti sitoutuneet allianssin mukaiseen työskentelyyn. Emme ole osallistuneet viikoittain Big Room -työskentelyyn, mutta meidät saa nopeasti kiinni ja mukaan keskusteluihin aina tarvittaessa. Asun Tampereella ja enimmäkseen olen osallistunut kokouksiin etänä, mutta tarpeen vaatiessa olen käynyt Vaasassa paikan päällä.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Perinteisessä urakassa on selvemmät rajat, jokainen hoitaa oman tonttinsa. Allianssissa tehdään yhdessä ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Turhan tiukka aikataulutus yhtenä reissupäivänä tulee mieleen. Lähdin aamulla ani varhain Tampereelta ja hoidin ensin aamupäiväksi sovitun palaverin Seinäjoella. Sen jälkeen kiirehdin Vaasaan. Vaasassa esittelin viranomaisille H-uudisrakennushankkeen alustavan paloturvallisuussuunnitelman. Kaikki meni hyvin, mutta palaverin jälkeen havahduin, että kello lähestyy puoli kolmea, enkä ollut syönyt mitään koko päivänä! Yhtäkkiä oli kauhea nälkä ja tuli kiire etsiä lounaspaikka.


Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Olen Kokkolasta kotoisin ja Vaasa tuntuu melkein kotipaikkakunnalta. Toivon, että Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaat pitävät H-taloa upeana sekä toiminnallisesti että arkkitehtonisesti.

Kyseisen vuodenajan lempipuuha? 

Aurinkoisina kesäpäivinä minulla on kaksi tasavahvaa lempipuuhaa: puutarhanhoito ja golfaus.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää