Pekka Pajuniemi - allianssin johtoryhmän jäsen

Pekka Pajuniemi, Pekka Pajuniemi Bothnia High 5
toimitusjohtaja, Granlund Pohjanmaa Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen Bothnia High 5 -allianssin johtoryhmän jäsen. AJR:ssä vastaamme allianssin johtamisen kokonaisuudesta ja seuraamme allianssin toimintatapoja ja suorituskykyä sekä allianssin tavoitteiden toteutumista. Pyrimme tukemaan ja kannustamaan allianssiorganisaatiota hyviin tuloksiin ja olemme sitoutuneet allianssin periaatteiden noudattamiseen.

Granlund Pohjanmaan sisällä katsomme Kari Rintamäen kanssa, että meillä on riittävät resurssit tähän hankkeeseen. Satunnaisesti olen mukana myös suunnitteluratkaisujen läpikäymisessä.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Hankkeen päätyttyä meidän työmme pitäisi näkyä saavutettuina tavoitteina, jotka olemme allianssissa hyväksyneet ja jotka ovat pohjautuneet tilaajapuolen, eli sairaalan ja sen henkilökunnan edustajien, hankkeen tavoitetilan asetantaan. Yhteen lauseeseen kiteytettynä: teemme terveet tilat ja turvallisen ympäristön, jossa on hyvä työskennellä ja asioida.

Teemme paljon työtä henkilökunnan ja asiakkaiden huomioimiseksi, joten se näkyy varmasti myös lopputuloksessa. Pyrimme varmistamaan, että löydämme parhaat ratkaisut ja että rakennuksen käyttäjät tulevat olemaan tyytyväisiä uusiin tiloihin.

Teemme tiloista mahdollisimman tehokkaat ja joustavat, niiden tulee olla monikäyttöisiä ja hoitoprosesseja tukevia. Tämä on edistyksellinen hanke monessa mielessä, ja se tulee palvelemaan koko seutukuntaa.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Pidän allianssimallista ja allianssityöskentelystä, sillä tässä teemme yhteistyötä isolla Y:llä. Kuuntelemme kaikkien mielipiteet ja löydämme yhdessä parhaan mahdollisen toteutustavan. Kehitämme yhdessä ja olemme kaikki sitoutuneita toimimaan tämän hankkeen eteen. Allianssi toteutusmuotona soveltuu erinomaisesti sairaalahankkeeseen.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Allianssimallissa työpajatyöskentely on merkittävässä roolissa ja eikä sellaista ole käytössä muissa toteutusmuodoissa, ainakaan näin suuressa määrin. Mukana on laajempi porukka suunnittelemassa ja osallistumassa. Olemme varautuneet siihen, että työpajatyöskentely vie aikaa. Näin suuressa hankkeessa se näkyy positiivisesti haasteiden taklaamisessa, ja perusteellinen pohjatyö kannattaa tehdä.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Kilpailutus- ja tarjousvaihe jäi mieleen. Me tarjoajat pystyimme näyttämään, mitä saamme tiiviillä yhteistyöllä ja vankan osaamisen yhdistämisellä aikaiseksi.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Mielestäni on hienoa ja tärkeää, että alueen sairaalaan satsataan ja puitteet laitetaan kuntoon. Uusi rakennus tulee tarjoamaan todella hyvät edellytykset hoitotyölle. Saamme käyttöömme tulevaisuuden sairaalarakennuksen, joka on edistyksellisesti ja laadukkaasti tehty.

Miten rentoudut ja mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa-ajalla on hyvä ottaa hiukan etäisyyttä työasioihin ja tehdä jotain ihan muuta. Harrastan ulkoilua, lukemista ja metsästystä.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää