Petri Laitila - allianssityömaan vastaava työnjohtaja

Petri Laitila,  Petri Laitila YIT Bothnia High 5 -allianssi
Bothnia High 5 -allianssityömaan vastaava työnjohtaja

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin H-rakennuksen työmaan vastaavana työnjohtajana ja allianssin projektiryhmän (APR) jäsenenä. Käytännössä vastaan rakennustöistä kokonaisuudessaan. Tehtäviini kuuluvat esimerkiksi työmaan aikataulun hallinta, kustannusten seuranta sekä huolehtiminen työturvallisuudesta,  rakentamisen laadusta ja kustannustehokkuudesta.

Vastaan siitä, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Olen esimies työmaan YIT:n toimihenkilöille. Kaikkiaan meidän työmaallamme on töissä tällä hetkellä noin 60–70 henkilöä. Suurimmillaan henkilömäärä tulee olemaan 250 ja 300 henkilön välillä.

Allianssin projektiryhmän jäsenenä osallistun myös Big Room -työskentelyyn ja olen mukana vaikuttamassa H-rakennuksen suunnitelmien laatuun ja toteutuskelpoisuuteen rakentamisen näkökulmasta.

Mitä työsi tarkoittaa asiakkaalle? 

Teemme asiakkaille ja henkilökunnalle toimivan, turvallisen ja terveen sairaalarakennuksen. Tähtäämme nolla-virheluovutukseen. Rakennamme laadukkaasti ja huolehdimme kuivaketjusta sekä pölynhallinnasta kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Toteutamme talon tavoitehinnan rajoissa ja luovutamme rakennuksen suunnitellussa aikataulussa asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssi on minulle uusi toteutusmuoto. Suunnittelemme ja rakennamme samanaikaisesti, se vaatii vähän erilaista ajattelutapaa perinteisiin urakkamalleihin verrattuna. Olen tullut tähän projektiallianssiin myöhemmin mukaan, ja olen jo nyt vakuuttunut mallin sopivuudesta näin isoon hankkeeseen.

Allianssissa korostuu todella paljon yhteistyö. Meillä on yhteiset tavoitteet ja teemme yhdessä töitä saavuttaaksemme ne.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta? 

Rakentamisen aikana pyrimme minimoimaan mahdolliset häiriöt sairaalassa asioiville. Huolehdimme aina, että ambulanssien kulkureitit ovat esteettömiä. Tärkeintä on, että ihmisten on turvallista ja helppoa liikkua alueella. Koordinoimme ja aikataulutamme rekkaliikenteen sekä työmaan muun logistiikan erittäin kontrolloidusti. Työmaa on hyvin keskeisellä paikalla sairaala-aluetta, joten täysin huomaamatta emme varmastikaan pysty toimimaan.

Tavoitteenamme on, että valmistuttuaan H-rakennus on asiakkaille ja henkilökunnalle helposti lähestyttävä, laadukas, terveellinen ja turvallinen.

Mitä itse ajattelet tästä hankkeesta?

H-uudisrakennushanke on alueellisesti erittäin merkittävä ja on hienoa saada olla tässä mukana. Tämä on myös ammatillisesti hyvin mielenkiintoista, sillä kyseessä on vaativa ja haastava hanke.

Mitä harrastat? 

Olen intohimoinen golfin harrastaja. Talvella, kun golfmailat on ripustettu naulaan, viihdyn kuntosalilla. Nuorena harrastin kilpahiihtoa, ja pitkän tauon jälkeen olen löytänyt murtomaahiihdon uudelleen. Kaikkiaan liikunta eri muodoissaan on hyvää vastapainoa hektisille työpäiville.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää