Allianssin pääsuunnittelija Rami Kolehmainen

Rami KolehmainenRami_Kolehmainen_225x300.jpg
Pääsuunnittelija Bothnia High 5 -allianssissa
Arkkitehti
Raami Arkkitehdit Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää?

Toimin allianssin pääsuunnittelijana. Tehtäväni on huolehtia hankkeen suunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelijan on oltava ajan tasalla ja laaja-alaisesti perillä siitä, mitä hankkeessa tapahtuu.

Lisäksi on huolehdittava yhdessä muiden allianssin osapuolien kanssa, että tilaajan ja allianssin tavoitteet toteutuvat. Työskentelen yhdessä suunnittelijoiden, urakoitsijan sekä tilaajan kanssa ja toimin myös osaltani tiedon välittäjänä eri tahojen kesken.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä ja mitä se tarkoittaa loppukäyttäjälle? 

Työmme näkyy rakennuksen fyysisenä muotona ja ennen kaikkea tilojen hyvänä käytettävyytenä. Tulevat tilat ovat toimivat ja ne soveltuvat hyvin käyttötarkoitukseensa. Kuulemme käyttäjiä varhaisessa vaiheessa ja suunnittelemme heille tilat saamiemme kuvauksien ja toiminnallisten tavoitteiden mukaan.

Valmiin rakennuksen on oltava teknisesti ja esteettisesti ehyt kokonaisuus. Siinä täyttyvät tekniset vaatimukset ja tilasuunnittelu tukee toiminnallisia prosesseja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksessa on hyvä asioida ja työskennellä ja että tilat ovat turvalliset ja terveet. Tämän lisäksi rakennuksen pitää olla arkkitehtonisesti korkealuokkainen.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle ja mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Allianssityöskentely on ennen kaikkea avointa ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä osapuolten kanssa.

Jokaisen täytyy uskaltaa kertoa omat näkemyksensä. Täytyy uskaltaa olla eri mieltä sekä tarvittaessa kyseenalaistaa ja kysyä perusteluita.

Minulle sopii allianssityöskentely. Pidän siitä, sillä se on rikastuttava tapa tehdä töitä ja opettavainen prosessi. Allianssissa on mahdollista oppia koko ajan uusia asioita, niin ammatin kuin ihmistuntemuksen näkökulmista.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Normaalissa rakennushankkeessa jokainen huolehtii omasta osa-alueestaan. Toki meillä arkkitehdeillä on tilaajan kanssa läheinen suhde myös tavallisessa urakassa, mutta perinteisesti urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä on tietty jako.

Tässä projektiallianssissa olemme osanneet jättää vastakkainasettelun ja perinteisen mallin sikseen. Meillä on hyvä suhde päätoteuttajaan ja olemme aidosti kaikki samassa veneessä.

Mitä erityistä tässä allianssihankkeessa on?

On kiinnostavaa olla mukana hankkeessa, jossa yhdistetään erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. H-uudisrakennukseen tulee mielenkiintoisia kokonaisuuksia, kuten paljon standardoituja huonetiloja ja monitilaympäristöjä. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, joten ne muuntuvat useaan erilaiseen käyttötarkoitukseen myös tulevaisuudessa. Tämä tuo toiminnallista tehokkuutta sekä hyvän ympäristön asiakkaille ja käyttäjille.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista

Tämän allianssin ryhmittymä muodostui monien sattumien kautta. Emme olleet aiemmin tehneet yhteistyötä tällä työryhmällä.

Vaikka emme tunteneet toisiamme, emmekä toistemme tapaa tehdä töitä, meillä oli jo kilpailutusvaiheessa erityisen toimiva yhteistyö. Kilpailutukseen kuului erilaisia työpajoja, joissa testattiin muun muassa tarjoajien kykyä toimia allianssissa.

Pajatyöskentelyämme arvioitiin eri näkökulmista. Yhteistyömme sujui heti ja arvioijien silmissä se näytti kuulemma siltä, että olisimme tunteneet toisemme vuosikausia.

Olemme hyvin saman henkinen ryhmä ja meillä on vahva substanssiosaaminen. Potentiaalia siis löytyy, nyt vain pitää osata hyödyntää sitä eri tilanteissa.

Mitä harrastat?

Olen aikuisiällä löytänyt mahtavan harrastuksen, painonnoston. Painonnosto vaatii rutkasti voimaa ja äärimmäistä keskittymistä, joten toimii se erinomaisesti työstä irtautumisessa. Laji on koukuttava ja henkisesti kasvattava, siinä riittää minulle haastetta vielä pitkäksi aikaa.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projektitoimiston osoitteen ja yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää