Saara Kuorikoski - arkkitehtisuunnittelija

Saara KuorikoskiSaara Kuorikoski Bothnia High 5 allianssi
arkkitehti, Raami Arkkitehdit Oy

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen mukana allianssissa arkkitehtisuunnittelijana osana isoa arkkitehtiryhmää. Oman toimistomme projektitiimin lisäksi teemme tiiviisti yhteistyötä Arkkitehdit Kontukosken kanssa. Isossa projektitiimissä arkkitehtisuunnittelun vastuualueita on useita.

Minä olen ollut mukana suunnittelemassa pääasiassa rakennuksen toiminnallisia ratkaisuja yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tavoitteenamme on löytää parhaat ratkaisut tilojen tehokkaaseen käyttöön ja toimivuuteen sekä suunnitella sellainen rakennus, jossa asiakkailla ja henkilökunnalla on hyvä asioida ja työskennellä. 

Projektin edetessä rakennuksen toiminnot, yhteydet ja tekniset ratkaisut muovautuvat aina vain pienemmiksi osasiksi, jotka vaativat suunnittelua ja sovittamista kaikkien allianssin osapuolien kesken. 

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä ja mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja loppukäyttäjälle? 

H-rakennus on monien sovitusten summa, huomioimme niin teknisen kuin esteettisten puolen, sekä tietysti kustannukset. Arkkitehteinä työstämme näitä osa-alueita saavuttaaksemme tulevien käyttäjien kannalta parhaan lopputuloksen toiminnallisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Erityisesti olen ollut mukana tilasuunnittelun eri vaiheissa, suunnittelemassa uusia tilaratkaisuja tiiviisti käyttäjien kanssa sekä innovoimassa tulevia sisäväri- ja materiaaliratkaisuja, jotka ovat moninainen osa aikanaan valmistuvaa H-rakennusta.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?  

Allianssin työskentelytapa on nopeaa ja vuorovaikutteista, ja tämän lisäksi työskentely vaatii tilanteisiin heittäytymistä – on kehittävää haastaa itseään uusilla tavoilla.

Allianssi työskentelee yhdessä viikoittaisissa Big Room -kokouksissa, missä projektin eri osapuolet oppii tuntemaan hyvin.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Yhdessä tekeminen korostuu tällaisessa työskentely-ympäristössä erityisesti. Moniulotteinen projekti sekä organisaatio avautuvat aivan eri tavalla kuin perinteisemmissä urakkamuodoissa.

Hyvän yhteistyön ja viestinnän kautta meillä on mahdollisuus löytää uusia tehokkaampia työskentelytapoja.

Innovointi kuuluu allianssityöskentelyyn. Pitkän ideoinnin jälkeen huomaa kuitenkin joskus, että ensimmäinen yksinkertainen idea on se kaikista järkevin ratkaisu. Joka tapauksessa on hyödyllistä käydä läpi eri vaihtoehdot ja vasta sitten valita paras.

Kerro joku mieleenpainunut tapahtuma allianssista?

Allianssin työpajoissa meillä on hauskaa ja se myös kuuluu usein – nauramme Big Roomissa paljon. Mieleeni on jäänyt myös kerta, kun yhteisen työpajan päätteeksi saimme sairaalan henkilökunnan edustajilta palautetta: ”Tuntuu, että olemme oikeasti saaneet olla mukana suunnittelussa.”

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta? 

Toivon, että rakennus soveltuu käyttötarkoitukseensa, ja että se vastaa asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin. H-rakennus tulee olemaan sairaala-alueen uusi päärakennus ja näkyvä portti kaupunkiin saavuttaessa, ja toivon että se otetaan hyvin vastaan niin paikallisten kuin maakuntalaistenkin keskuudessa. 

Mitä harrastat? 

Harrastan kalligrafiaa eli korutekstausta ja huonekalujen entisöintiä. Olen myös innokas akvaarioharrastaja ja mökkeilijä.

 

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää