Sanna Ahola - rakennuttaja- ja projektipalvelujen suunnitteluinsinööri

Sanna Ahola, Sanna Ahola Bothnia High 5suunnitteluinsinööri, rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen, VSHP Rakennuttaja- ja projektipalvelut

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin allianssin projektiryhmän jäsenenä sekä tilaajan ja loppukäyttäjän edustajana.

Pyrin omalta osaltani edistämään hanketta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja siitä vielä vähän paremmaksi, kuten allianssin henkeen kuuluu.

Projektiryhmän jäsenenä osallistun aikataulun laadintaan ja seurantaan, hankintojen valmisteluun ja hankintapäätöksiin sekä suunnittelun ohjaukseen ja suunnitelmien kehittämiseen. Toimitan suunnittelijoille heidän tarvitsemiaan tilaajan lähtötietoja. Olen mukana varmistamassa, että suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sekä sairaalan hoidollinen että tekninen toiminnallisuus. Huolehdimme, että rakennuksesta tulee laadukas ja taloudellinen ylläpitää koko sen elinkaaren ajan. Yhdessä kehitämme allianssin toimintaa ja yhteistyötä.

Annan allianssin tueksi oman tietotaitoni sairaalasuunnittelusta ja -rakentamisesta sekä sairaalan teknisestä ylläpidosta. Suunnittelutyöpajoissa haastan henkilökuntaa ja suunnittelijoita ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja kyseenalaistamaan vanhoja tapoja, jotta toteuttaisimme jotain uutta ja parempaa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä työsi tarkoittaa sairaalan asiakkaalle? 

Asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta – se on päätavoitteemme allianssissa. Tärkeimpinä tekijöinä tässä ovat hoidon ja palvelun laatu, mutta myös rakennetun ympäristön laatu. Laadukkaasti rakennettu ympäristö merkitsee asiakkaalle vaivatonta ja mahdollisimman miellyttävää asiointia sairaalassa.

Jokainen asiakaskokemus on ainutlaatuinen. Suunnittelussa yritämme asettua asiakkaan asemaan hänen liikkuessaan sairaalaympäristössä, ennakoida hänen kohtaamiaan haasteita ja löytää niille ratkaisut. Pohdimme myös, kuinka teemme tiloista viihtyisät, tiloja jotka kestävät aikaa ja elämää.

Olemme onnistuneet hankkeessa, kun asiakas kokee olevansa hyvässä hoidossa sairaalassamme ja henkilökunta on tyytyväinen työympäristöönsä.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä?  

Allianssissa toimiminen on jatkuvaa kehittämistä. Olemme hankkeessa merkittävästi kehittäneet esimerkiksi työtapoja ja viestintää. Modernien ohjelmistojen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa on mahdollistanut interaktiivisen työskentelyn paikasta riippumatta, sekä paremman tiedonhallinnan hankkeessamme.

Allianssi on hyvä yhteistoimintamalli tällaiseen kompleksiseen hankkeeseen, jossa innovointi ja joustavuus hankkeen aikana tuovat lisäarvoa tilaajalle ja loppukäyttäjille. Monipuolinen ja yli ammattirajojen ulottuva asiantuntijoiden yhteistyö antaa eväät parhaaseen lopputulokseen. Pidän allianssityöskentelystä, on ilo tehdä töitä huippuammattilaisten kanssa hyvässä hengessä!

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Olen tottunut tekemään tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa, mutta rakentajien kanssa vuorovaikutus on jäänyt tavallisissa urakkamuodoissa vähemmälle. Allianssissa tähän on tullut merkittävä parannus: huomioimme rakentamisen osa-alueet paremmin kokonaisuutena, suunnittelu ja rakentaminen on integroitua. Esimerkiksi voimme välttää Lean-ajattelusta tuttua hukkaa, tuottamatonta ja turhaa työtä.

Rakennusliike on mukana allianssiryhmittymässä ja talotekniikan edustaja on hankittu jo varhaisessa vaiheessa mukaan. Rakentajilla on paljon tietoa materiaaleista ja tuotteista sekä niiden kustannuksista, asennettavuudesta ja kestävyydestä. Hyödynnämme tietoja päätyäksemme hyviin kokonaistaloudellisiin ja elinkaaren kestäviin ratkaisuihin. Rakentajat tuovat myös aikatauluihin oikeaa rytmiä jo kehitysvaiheessa, ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta. He valmistelevat hankintoja ja määrittävät niihin tarvittavan suunnittelun tarkkuutta ja aikataulua.

Mikä on allianssityöskentelyssä haasteellisempaa kuin normaalisti?

On haastavaa vieroittaa hankkeesta perinteiset, YSE-sopimuksiin perustuvat asenteet ja luoda uudet toimintamallit. Tämä vaatii meiltä jatkuvaa toimintatapojen tarkkailua ja allianssin periaatteiden kertaamista. Edustamme kukin työnantajiamme, mutta olemme kuitenkin osa eräänlaista yhteistä yritystä tekemällä yhteistä tulosta.

Kerro joku hauska juttu allianssista?

Hankkeessamme pyrimme hyödyntämään uutta teknologiaa niin työtavoissa kuin välineissäkin. Poikkeuksen tästä tekevät värikkäät Post-It-muistilaput, joita on runsaasti Big Roomin seinillä. Niiden tavoitteena on tehdä ajankohtaiset asiat visuaalisiksi, helposti havaittaviksi. Isoin tällainen paperilakana toimii alustana Last Planner -menetelmälle, jota käytämme aikataulun seurantaan. Kirjaamme seinien muistilapuille myös työpajojen tuotoksia, tehtäviä ja päätöksiä.

Lappusten käyttö on levinnyt yllättäviin paikkoihin: kannettavat tietokoneet vuorataan sisältä ja päältä näillä värikkäillä muistilapuilla. Niihin on kirjoitettu tai piirretty suunnitelmia ja tehtäviä, kuka mitäkin. Vastaavia ohjelmistojakin löytyisi, mutta tämä tapa näyttää kiehtovan enemmän. En voinut olla nauramatta, kun ensimmäistä kertaa näin rakennesuunnittelijan kirjavaksi vuoratun kannettavan tietokoneen kannen – varsin epäteknologista toimintaa!

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta? 

Hankkeella luodaan ympäristö paremmille terveyspalveluille, mutta sillä on myös suuri taloudellinen ja työllistävä vaikutus Pohjanmaalle. Toivon että sairaanhoitopiirin asukkaat kokevat saavansa täyden arvon sille rahalle, joka hankkeeseen on sijoitettu.

Pohjanmaan ensimmäisenä allianssihankkeena luomme samalla uutta, yhteistoiminnallista rakentamisen kulttuuria alueelle. Toivon, että maakunnan asukkaat voivat olla ylpeitä keskussairaalastaan!

Miten rentoudut? 

Rentoudun kahden koiramme kanssa ulkoillen. Meno on tosin reipasta, kun toinen on energinen snautseri ja toinen määrätietoinen saksanseisojasekoitus.

Sanoisin myös, että oman nuoren urheiluotteluiden seuraaminen on rentouttavaa, vaikka se on samalla usein myös jännittävää. Haluan olla aktiivinen lasteni harrastuksissa, luomaan edellytyksiä toiminnalle ja tukemaan heitä siinä. Nuorten ilo ja energia on tarttuvaa!

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää