Sanna Kekki – työmaainsinööri

Sanna Kekki Sanna_Kekki_400x300.jpg
työmaainsinööri, YIT

Mikä sinun roolisi on H-rakennuksen työmaalla ja Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen yksi H-talon työmaan kolmesta työmaainsinööristä. Minun suurimmat vastuu- ja tehtäväalueeni ovat kustannusten seuranta, laadunvalvonta ja työmaan sisäinen viestintä. Olen ollut tällä työmaalla nyt reilut kaksi kuukautta.

Kustannusten seuranta tarkoittaa käytännössä sitä, että seuraamme tämänhetkisiä kuluja ja teemme kustannusennustetta hankkeen loppuun asti yhdessä allianssityömaan vastaavan työnjohtajan kanssa. Tavoitteena on pitää kulut hallinnassa ja sovitussa budjetissa.

Laadunvalvonta painottuu tässä vaiheessa hanketta rakennustyön tarkistamiseen ja virheettömyyden varmistamiseen. Suuremmista, toistuvista työvaiheista teemme ensin mallin, joka katselmoidaan. Mallikatselmuksessa toteamme yhdessä tilaajan edustajien kanssa esimerkiksi laadun, mittatarkkuudet ja työvaiheen sopimuksen mukaisuuden. Vasta hyväksytyn suorituksen jälkeen samaa työvaihetta voidaan tehdä toisaalla rakennuksessa. Ennen loppusiivousta teemme jokaisesta isommasta työvaiheesta itselleluovutuksen, jossa varmistamme ensin itse, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen sille asettamat vaatimukset. Korjaamme mahdolliset puutteet ja virheet ennen työn luovuttamista tilaajalle.

Työmaan sisäisen viestinnän tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja pitää kaikki työmaalla työskentelevät perillä tärkeistä asioista.

Miten työsi näkyy, kun H-talo on valmis? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Minun työni vaikuttaa H-talon laatuun. Laadunvarmistuksella huolehdimme, että saamme luovutettua H-talon tilat virheettöminä ja sopimuksen mukaisina tilaajalle.

Mitä allianssissa ja H-rakennuksen työmaalla toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Tämä on ensimmäinen allianssihankkeeni ja toteutusmuoto on uusi minulle. H-talon työmaa ja myös sen työyhteisö ovat suurimmat tähänastisen urani aikana. Opettavaista ja mielenkiintoista tämä on ollut.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Hanke on suuri ja osapuolia on monta. Päätökset tehdään yhdessä isomman porukan kesken, ja se ottaa enemmän aikaan.

Kerro joku hauska kommellus tai joku muu mieleenpainuva tapahtuma allianssista tai H-rakennuksen työmaalta?

Olen ollut vasta pari kuukautta työmaalla, joten minulla ei ole tässä kohtaa kommellusta tai muuta erityistä tapahtumaa kerrottavana.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivottavasti H-taloa pidetään hienona ja monipuolisena rakennuksena. Kauneus on toki katsojan silmissä ja mielipiteitä on monia.

Mitä harrastat? 

Koiranomistajana tulee liikuttua paljon luonnossa. Silloin kun on lunta, niin hiihtäminen ja lumilautailu ovat todella mieluisia puuhia. Mennyt talvi oli siinä mielessä erinomainen, oli kerrankin pitkä hiihtokausi.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää