Satu Rajamäki - allianssin viestintävastaava ja johtoryhmän sihteeri

Satu RajamäkiSatu Rajama╠łki_nosturikuva400x300.jpg
Bothnia High 5 -allianssin viestintävastaava ja allinssin johtoryhmän sihteeri 

Tekninen assistentti, VSHP

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen Bothnia High 5 -allianssin viestintäryhmän puheenjohtaja sekä allianssin kustannusryhmän jäsen. Lisäksi minut on nimetty allianssin johtoryhmän kokouksien sihteeriksi ja toimin myös allianssin projektiryhmän kokouksien sihteerinä. Näiden tehtävien johdosta pääsen osallistumaan monipuolisesti allianssin toimintaan.

Viestintävastaavana huolehdin allianssin viestintäpalveluiden toimivuudesta sekä tiedonjakamisen, tiedonhallinnan ja vuorovaikutuksen edellytyksistä. Olen myös allianssissa käytössä olevan tiedonhallinta-järjestelmän pääkäyttäjä.

Viestintäryhmässä edistämme hankkeen avointa viestintää ja katsomme, että se toteutetaan  allianssin etujen mukaisesti sekä lakien ja säädösten puitteissa. Vastaamme allianssin verkkosivuista ja sosiaalisen median kanavista sekä niiden sisällöstä. Huolehdimme, että kaikilla allianssissa on käytettävissä yhtenäiset materiaalit ja asiakirjapohjat. Tuemme ja tarvittaessa autamme allianssin jäseniä viestintään liittyvissä asioissa.

Allianssin kustannusryhmässä seuraamme toteutuneita kustannuksia ja kustannusennustetta koko hankkeen ajan. Teen sairaalan puolesta kustannusseurantaa.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Toivon, että olemme onnistuneet kertomaan H-talosta ja sen toteutusmuodosta ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti. Tarkoitus on, että asiakkaat ja henkilökunta saavat tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä koko projektiallianssin ajan.

Esittelemme hankkeen vaiheita monin eri tavoin. Esimerkiksi 360-kuvia julkaisemalla tarjoamme mahdollisuuden tutustua alueeseen ja näytämme H-rakennuksen edistymistä. Me teemme H-rakennusta -sarjassa kerromme allianssin tekijöistä, yksittäisistä työtehtävistä ja tuomme sitä kautta tutuksi tätä laajaa hanketta.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Tykkään kovasti allianssityöskentelystä! Olen ollut innolla mukana alusta asti. Vuosina 2017–2019 osallistuin IPT2-hankkeeseen. Se oli julkisten tilaajaorganisaatioiden ryhmäkehityshanke, jossa meitä valmennettiin allianssimalliin ja siinä toimimiseen.

Allianssimalliin syventyminen ja Bothnia High 5 -allianssissa mukana oleminen on vain lisännyt innostustani. Minusta on hienoa ja kehittävää tutustua uusiin asioihin ja tapoihin toimia. Teemme intensiivistä yhteistyötä. Parannamme jatkuvasti toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja saavuttaaksemme hankkeen tavoitteet. Pidän allianssimallista sen tuomien mahdollisuuksien johdosta.

Monitahoinen, mielenkiintoinen ja hektinen (sanan positiivisessa merkityksessä) – nämä adjektiivit kuvaavat mielestäni parhaiten allianssimallia. Tämä on täysillä itsensä likoon laittamista. Annan allianssin käyttöön kaiken sen osaamisen, kokemuksen ja tiedon, mitä minulle on tähän asti kertynyt. Tuon oman panokseni sekä tilaajan edustajana että allianssin yhtenä osapuolena.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Allianssin sopimusmalli on erilainen ja sanoisin, että mallin ymmärtäminen on kaikkein oleellisinta. Sopimus määrittää kaikkea tekemäämme. Yhteisellä sopimuksella vastaamme kaikki yhdessä, että tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet täyttyvät. Allianssimallin taustalla on lean-ajattelu, mikä näkyy esimerkiksi jatkuvan kehittämisen tavoitteluna.

Myös allianssin toimintatapa on erilainen. Big Room -työskentelymalliin sisältyvät yhteiset tilat ja yhdessä sovittu viikkokello. Nyt kevään 2020 aikana yhteinen toiminta on ollut virtuaalista niiltä osin kuin se on ollut mahdollista.

Johtamisen, tiedonhallinnan ja menettelytapojen merkitykset korostuvat, koska tämä on niin monisyinen ja laaja hanke. Mukana on iso joukko ihmisiä. Teemme joustavasti kaikki yhdessä tätä hanketta, olemme samalla puolella ja toimimme yli organisaatiorajojen.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Olen ollut mukana hankintavaiheesta 2017 asti. Tämä matka on ollut antoisa ja mieleenpainuva. Hankintavaiheessa tarjoajille järjestetyt kehitystyöpajat sekä perustelumuistion kirjoittaminen olivat erityinen koitos.    

Lisäksi vierailu korkeimman torninosturin hytissä jäi mieleeni. Olin kuvitellut nosturikuskin työtä erilaiseksi. Käynti avasi silmiäni ja paljasti kuskien työstä paljon sellaista, mitä en aiemmin tiennyt. Nosturiin kiipeämisen jännittävin hetki oli horisontin näkyviin tuleminen, jolloin korkeus tuntui eniten. Tuntumaan kuitenkin tottui nopeasti.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Kyseessä on Vaasan keskussairaalan historian suurin rakennushanke. Se muuttaa myös sairaalan aluetta ja ympäristöä. Meitä on iso joukko ammattilaisia tekemässä töitä parhaan mahdollisen lopputuloksen eteen. Uskon, että H-rakennuksesta tulee edistyksellinen ja käyttötarkoitustaan hyvin palveleva.

Viestinnän näkökulmasta toivon, että olemme osanneet kertoa tästä hankkeesta sekä sen tärkeydestä ja merkityksestä ymmärrettävästi sekä kiinnostavasti. Tavoitteenamme on edistää H-talon käyttöönottoa myös viestinnän keinoin ja tehdä taloa tutuksi tuleville asiakkaille sekä henkilökunnalle.

Miten rentoudut ja mitä teet vapaa-ajallasi?

Harrastuksiini liittyy luonnossa liikkuminen eri tavoin (maalla ja metsässä tai merellä), joko yksin tai yhdessä perheen kanssa. Useimmiten minulla on kamera mukana. Luontokuvaus on rentouttavaa ja mieluisaa, oli vuodenaika mikä hyvänsä – aina on jollekin asialle se vuoden paras hetki kuvata.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää