Stefan Nygård - LVIA valvoja

Stefan Nygård, suunnitteluinsinööri, VSHP Stefan Nygård Bothnia High 5 allianssi
LVIA-valvoja Bothnia High 5 -allianssissa  

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Bothnia High 5 -allianssissa toimin LVIA-valvojana (LVIA = lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja automatiikka) ja kuulun allianssin projektiryhmään (APR).  Hankkeen kehitysvaiheessa(* teen tiivistä yhteistyötä etenkin talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. Käyttäjien edustajilta hankin lähtötietoja suunnittelijoiden käyttöön. Huolehdin myös, että LVIA-järjestelmien asennettavuus ja huollettavuus tulevat huomioiduiksi suunnitelmissa.

Toteutusvaiheessa(*, kun rakentaminen on käynnissä, keskityn asennuksiin ja työmaavalvontaan. Lyhyesti sanottuna katson, että putket ja kanavat asennetaan suunnitelmien mukaisesti ja että asennustapa on oikea. *)Katso allianssin vaiheet täältä.

Sairaalan LVIA-järjestelmien suunnittelu poikkeaa joiltain osin normaalista taloteknisestä suunnittelusta. Minun tehtävänäni on tuoda esiin etenkin nämä sairaalaympäristön asettamat erityisvaatimukset ja aiemmin hyväksi toteamamme käytännöt. Esimerkiksi hoitotiloissa on erilaiset vaatimukset ilmanvaihdolle ja ilmamäärille sekä normaalia tiukemmat lämpötilavaatimukset.

Tehtäviini kuuluu myös huolehtia, että 3D-mallinnus tulee oikein tehdyksi ja vastaa todellisuutta. Hyödynnämme mallinnuksia sairaalassa vielä rakennuksen valmistuttua, esimerkiksi huoltojen yhteydessä.

Käytän työajastani noin puolet H-uudisrakennushankkeeseen. Meillä on sairaalassa meneillään muutakin, esimerkiksi leikkaussalien peruskorjausurakka on juuri alkamassa.

Miten työsi näkyy hankkeen lopussa?

Toivottavasti työni näkyy toimivina tiloina. Sellaisina, jotka palvelevat käyttäjiä – sekä henkilökuntaa että asiakkaita – parhaalla mahdollisella tavalla. LVIA-asennukset on tehty niin, että ne ovat helposti huollettavissa koko elinkaaren ajan.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssimallissa työskentely on monelle meistä uutta, ja perinteinen tapa tehdä nostaa tietysti päätään välillä. Allianssimalli on jo kuitenkin osoittanut vahvuutensa. On hyvä, kun teemme päätökset yhdessä ja samalla puolella pöytää, hankkeen parhaaksi.

Kerro joku hauska tapahtuma allianssista?

Meillä oli Big Roomin tupaantuliaiset syksyllä, ja mukana oli paljon ihmisiä, jotka eivät entuudestaan tunteneet toisiaan. Tutustumisen nopeuttamiseksi tilaisuuteen oli järjestetty peli, jossa piti keksiä, mikä lause kuuluu kellekin henkilölle. Minun lauseeni oli ”Juoksin Tukholman maratonin vuonna 1982.” Kesti todella kauan, ennen kuin kukaan hoksasi kysyä minulta tuosta lauseesta. Jäin pohtimaan, eikö maratoonari-lookini ole säilynyt näihin päiviin asti! :)

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Olen tässä hankkeessa todella mielelläni mukana. Minusta on hienoa, että voimme rakentaa uudet, käytännölliset ja terveet tilat tuleville käyttäjille.

Uuden rakennuksen käyttöönoton yhteydessä myös toimintoja tulee muuttumaan. Se voi tuntua asiakkaista aluksi hankalalta, mutta toivon, että saamme kaiken sujumaan, ja että asiakkaat kokevat uudistuksen hyväksi. Tärkeintä on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut vaivattomasti ja joustavasti.     

Mitä teet vapaa-ajalla?

Kunnostan synnyinkotiani Lapväärtissä. Viimeksi uusin viemärit ja salaojat, mutta tekemistä riittää edelleen. Seuraavaksi jatkan sisätilojen remontoimisella. Tavoitteeni on päästä muuttamaan taloon eläkkeelle jäätyäni.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää