Tommi Hirvelä - hankintapäällikkö

Tommi HirveläHankintapäällikkö Tommi Hirvelä.
hankintapäällikkö, YIT Suomi

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Vastaan Bothnia High 5 -allianssissa hankinnoista, sisältäen materiaalitoimittajien- ja aliurakoitsijoiden kilpailuttamisen, tarjouspyyntömateriaalien tekemisen, tarjouksien vertailun sekä hankintasopimuksiin liittyvät asiat.

Teen laajasti yhteistyötä kaikkien allianssin tahojen kanssa, kuten aliurakoitsijoiden, työmaan, suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa. Pyrin huolehtimaan, että hankintoihin liittyvä tieto tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat. Suunnittelijoille sekä rakennuksen käyttäjien edustajille tuon omat kokemukseni ja näkemykseni materiaaleista sekä toimittajista. Lisäksi välitän suunnittelijoille materiaalitoimittajien suosituksia parhaista ratkaisuista sekä tietoa uusista innovaatioista.

Materiaali- ja aliurakoitsijavalinnoissa on oleellista kiinnittää huomio erityisesti laatuun ja kokonaistaloudellisuuteen. Elinkaariajattelun mukaisesti pyrimme teknisesti varmoihin ja pitkäikäisiin materiaalivalintoihin. Kokonaisuus ratkaisee, lopputuloksena pitää olla tarkoituksenmukaiset materiaalivalinnat kilpailukykyisellä hinnalla.

Hankinta on periaatteessa kaikessa mukana ja vaikuttaa osaltaan useimpiin työvaiheisiin. H-uudisrakennushanke on hyvin haastava ja monipuolinen myös hankinnan näkökulmasta. Työtäni helpottaa pitkä kokemukseni alalta ja laaja yhteistyökumppaneiden verkosto.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Vaikutan omalta osaltani siihen, että tilat ovat turvalliset kulkea. Asiakkaille ja henkilökunnalle työmme näkyy viihtyisyytenä ja hyvinä toiminnallisuuksina. Paikat on helppo pitää puhtaana ja kaikki toimii niin kuin pitää, kuten vaikkapa ovet ja hissit.

Toivon, että työni näkyy kestävissä materiaalivalinnoissa ja että ne miellyttävät käyttäjiä. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Tykkään allianssityöskentelystä ja se on tuonut uutta työnkuvaani. Hanke on kiinnostava ja haastava, se lisää intoa ja positiivista virettä.

Omaa ajankäyttöäni ja toimintatapojani minun on pitänyt säädellä uusiksi. Allianssissa työstämme hankintoja varhaisemmassa vaiheessa.

Tiivis yhteistyö on haaste sekä mahdollisuus. Esimerkiksi suunnittelijoilta on helppo pyytää apua ja lisätietoa, sillä yhteydenpito heihin on jatkuvaa.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Pitää osata huomioida ja ottaa keskusteluihin mukaan kaikki osapuolet ja eri näkökulmat, kiireestä huolimatta. Päätökset teemme aina yhdessä, yksimielisesti.

Tavallisessa projektissa hankintatoimi on yhteydessä pääasiassa työmaahan ja urakoitsijaan, mutta allianssissa tilaaja on vahvemmin esillä. Muissa toimintamalleissa työmaalla laitetaan kuokka maahan vasta kun suunnitelmat ovat valmiimmat.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että sairaala-alueella liikkuvat suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti, vaikka nyt aiheutammekin häiriötä. Pitää muistaa, että rakennusaika on kuitenkin suhteellisesti lyhyt rakennuksen käyttöikään nähden. Olemme tekemässä merkittävää ja suurinta yksittäistä uudisrakennusta Vaasan sairaanhoitopiirille. Rakennuksen valmistuttua toivon tietysti, että käyttäjät pitävät uudesta H-talosta.

Mitä teet vapaa-ajalla? 

Eniten vietän aikaani 11- ja 13-vuotiaiden poikieni harrastusten parissa. Iltojen ja viikonloppujen ohjelma muotoutuu pitkälti niiden mukaan.

Toimin nuoremman pojan jääkiekkojoukkueessa huoltajana. Käytännössä olen jäähallilla kolme iltaa viikossa ja siihen lisäksi pelit viikonloppuisin. Kun jääkiekosta on vapaata, kuskaan vanhempaa poikaani salibandyyn ja käyn katsomassa hänen pelejään.

Minulle on todella mieluisaa olla poikien harrastuksissa mukana, olen itsekin saanut uusia kavereita vanhemmista ja lapsista myös.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää