Toni Ahola - sähkövalvoja

Toni Ahola,Toni Ahola VSHP Bothnia High 5 -allianssi
sähkövalvoja ja APR:n jäsen Bothnia High 5 -allianssissa
Sähkön käytön johtaja, VSHP

Mikä sinun roolisi on Bothnia High 5 -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin sähkövalvojana Bothnia High 5 -allianssissa. Kuulun allianssin projektiryhmään eli APR:ään ja vastaan siellä sähköasennuksista. Osallistun Big Room -työskentelyyn sekä suunnittelu- ja urakointikokouksiin.

Hankkeen alkuvaiheessa ohjaan suunnittelua niin, että sairaanhoitopiirin tavoitteet ja vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Rakentamisvaiheessa valvon rakentamista sähkötöiden osalta ja katson, että saamme sitä, mitä olemme tilanneet.

Mitä sähkörakentaminen pitää sisällään tässä hankkeessa?

H-rakennuksessa se tarkoittaa rakentamisvaiheessa kiinteistön sähkö-, tele- ja turva-asennuksia sekä tulevaisuudessa näiden huoltoa, korjausta ja ylläpitoa.

H-rakennukseen asennetaan normaalien sähkökaapeleiden lisäksi heikkovirtajärjestelmiä, kuten mm. puhelin-, atk-, kameravalvonta-, äänentoisto-, peittoääni-, hoitajakutsu-, merkinanto- ja kutsujärjestelmät.

Maailma muuttuu ja järjestelmät kehittyvät huimaa vauhtia. Varaamme riittävästi kytkentämahdollisuuksia älykkääseen sähköjärjestelmään. Tulevaisuudessa älylaitteilla helpotetaan sairaalaan saapumista ja siellä asioimista monin tavoin. Tällaisia voisi olla esimerkiksi itseilmoittautumisjärjestelmä tai pysäköintijärjestelmä, joka opastaa vapaalle paikalle ja sieltä reitin oikeaan rakennukseen ja vastaanottoon.

H-rakennuksesta, kuten myös sen sähköjärjestelmästä, tulee muuntojoustava. Rakennus ja sen rakenne mukautuvat käyttöiän aikana tapahtuviin muutoksiin, jotka liittyvät toiminnallisuuteen, käyttötarkoitukseen tai teknisiin järjestelmiin.

Miten työsi näkyy hankkeen lopussa?

Valmistuttuaan H-rakennus on potilasystävällinen, älykäs kiinteistö. Modernit järjestelmät tukevat hyvää asiakaskokemusta, asiat hoituvat helposti ja sujuvasti. Asiakas saa opastusta koko hoitoprosessin ajan, alueelle saapumisesta aina sairaalasta lähtemiseen saakka.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssi on järkevä toimintamalli silloin, kun se toimii kuten allianssin määrityksessä kuvataan. Parasta allianssissa on yhteen hiileen puhaltaminen. Kun olemme kaikki yhdessä mukana, olemme myös vastuussa yhdessä. Kukaan meistä ei voi jälkikäteen voivotella lopputulosta. Allianssissa pitää olla avoin ja tuoda esiin oma näkökulma.

Minusta allianssi toimisi muissakin kohteissa. Allianssimalli parantaa suunnittelun tasoa ja sitä kautta asiakkaat saavat laadukkaamman sairaalan. Kokonaiskustannukset ovat tiedossa jo silloin, kun tavoitehinta lyödään lukkoon. Tavoitehinta sisältää kaiken, joten yllätyksiä tai lisälaskuja ei voi tulla. Sovitussa hinnassa on kaikkien pysyttävä.

Allianssissa ”minä” muuttuu vahvasti ”me-muotoon” – sooloilulle ei ole sijaa. Tämä vaatii meiltä oikeanlaista ja ennakkoluulotonta suhtautumista asioihin. Olemme kaikki osapuolet alusta alkaen samassa veneessä. Syytökset jäävät pois, koska suunnittelemme, innovoimme ja toteutamme yhdessä.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Viime kesänä oli kova rankkasade ja vettä satoi todella runsaasti. Asfalttikohdissa vesi ei ehtinyt poistua. Alueella oli silloin purettu tunneleita, ja kaivantojen kautta parkkitalon hissikuiluun pääsi vettä. Tulvan seurauksena parkkitalon hissi särkyi.

Vettä pumpattiin pois aluejäähdytysputki- ja muiden kaivantojen kohdalta monta päivää. Sen jälkeen piti vielä kuivattaa useita päiviä. Nyttemmin asia on huomioitu aluesuunnittelussa imeytysalueina, eikä vastaavaa enää pitäisi päästä tapahtumaan.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

H-rakennus tulee helpottamaan asiointia, sillä saman katon alta saa jatkossa palveluja perusterveydenhuollosta erikoisterveydenhuoltoon. Lisäksi taloon tulee apteekki, joten lääkkeetkin voi ostaa samalla reissulla, eikä tarvitse ajella ympäri kaupunkia.

Uskon, että H-rakennuksen asiakkaat pitävät toimintojen yhdistämistä hyvänä asiana.

Asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja palvelua, asiat hoituvat yhdellä käynnillä.

Kaupunkikuvallisesti H-rakennuksesta tulee hieno uusi maamerkki Vaasalle. Kehtaan sanoa, että olen ollut tässä hankkeessa mukana!

Mitä teet vapaa-ajalla?

Minulla on neljä poikaa, ja he kaikki harrastavat jotakin. Toimin heidän kuskinaan ja olen muutenkin paljon mukana heidän harrastuksissaan. Ensi kesänä lasten harrastukset vievät meidän ensin Prahaan ja sieltä heti Ouluun. Olen hyvin perhekeskeinen ja vietän mielelläni aikaa perheen kanssa.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää