Tuomo Niemelä – energiasuunnittelun ja -konsultoinnin projektipäällikkö

Tuomo Niemelä, Tuomo_Niemelä_400x300.jpg
energiasuunnittelun ja -konsultoinnin projektipäällikkö Bothnia High 5 -allianssissa

Teknologiajohtaja, energia
Granlund Consulting

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin energiasuunnittelun ja -konsultoinnin projektipäällikkönä Bothnia High 5 -allianssissa. Tehtäväni on ohjata hankkeen suunnittelua mahdollisimman tehokkaisiin ja kestäviin energiaratkaisuihin koko rakennuksen elinkaaren ajalle niin kustannuksien, energiankulutuksen kuin ekologisuuden kannalta.

Energiakonsultoinnin keskeinen tavoite on ohjata suunnittelua kokonaisuuden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ei riitä, että huomioimme alkuinvestoinnin ja toiminnallisuuksien asettamat vaatimukset. Lisäksi on ajateltava rakennuksen käytön aikaista ylläpitoa, huollettavuutta, elinkaaren aikaisia kustannuksia, ympäristötehokkuutta ja hiilineutraalisuutta sekä muuntojoustavuutta. (Katso muuntojoustavuuden määritelmä sanastosta

Bothnia High 5 -allianssissa määritimme hankkeeseen toimivimman energiaratkaisun kartoittamalla vaihtoehtoja monitavoiteoptimointimenetelmällä (MOBO:lla). Vertailimme MOBO-ohjelmistolla jopa miljoonien vaihtoehtojen kustannus- ja energiatehokkuusvaikutuksia samanaikaisesti. Haimme parasta kokonaisratkaisua ja vertailimme keskenään ristiriitaisia tavoitteita, esimerkiksi energiatehokkuutta sekä investointi- ja elinkaarikustannuksia. Lue MOBO-menetelmästä lisää täältä. 

Isoimmat kokonaisuudet minun tehtävässäni ovat olleet ilmanvaihto-, energiantuotanto- ja energianjakoratkaisujen valinta ja toteutusvaihtoehtojen kartoittaminen. Päädyimme hankkeessa erittäin innovatiiviseen ja energiatehokkaaseen energiankierrätysratkaisuun, jossa kiinteistön lämmityksessä hyödynnetään maksimaalisesti sekä kiinteistön sisäiset hukkalämmöt että sairaala-alueen aluejäähdytysverkoston sisältämät hukkalämmöt erillistä lämpöpumppujärjestelmää hyödyntäen. Ratkaisun ansiosta hankkeessa ei tarvitse tehdä tavanomaisia maalämmön energiakaivoja, kuten alun perin suunnittelimme, vaan hyödynnämme koko sairaala-alueelta saatavan hukkalämmön. Energiankierrätysjärjestelmän avulla voidaan hankkeessa korvata kymmeniä energiakaivoja silti saavuttaen hankkeen kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet. Tämä on todella merkittävä asia investointikustannusten ja ympäristön sekä hankkeen riskien hallinnan (mm. aikataulu) kannalta.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle ja henkilökunnalle? 

Energiasuunnittelu ja -konsultointi näkyvät ja tuntuvat aika paljonkin lopputuloksessa. H-talon sisäolosuhteet ovat laadukkaat ja miellyttävät – tiloissa on hyvä ilmanvaihto ja jäähdytyksen mitoitus on riittävä.

H-talon energiankulutus tulee olemaan pienempi tavanomaiseen sairaalarakennukseen verrattuna ja alhaisen energiankulutuksen ansiosta rakennuksen käyttökustannukset ovat matalammat. Lisäksi H-talon järjestelmistä tulee toiminnaltaan varmoja ja huoltovapaita, eivätkä ne vaadi ylimääräisiä huoltoja. Valitut ratkaisut mahdollistavat myös hyvän muuntojoustavuuden, mikäli sairaalassa tehdään esimerkiksi tilamuutoksia tai mahdollisia toiminnallisia muutoksia tulevaisuudessa.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Minusta allianssi on hyvä hankemuoto tällaisiin isoihin hankkeisiin. Yhteistyö on normaalia tiiviimpää ja tietoa vaihdetaan enemmän osapuolien kesken. Hankeen sujuvuus ja tehokkuus ovat hyvällä tasolla.

Kehitysvaiheessa toimme ideoita pöydälle sekä tarkastelimme laajasti ja moniulotteisesti juuri tähän kohteeseen soveltuvia ratkaisuja. Yhdessä haimme kaikista näkökulmista ja vaihtoehdoista järkevimmät. Saimme huomioitua eri sidosryhmien tarpeet laajasti, ja urakoitsijakin oli mukana kommentoimassa suunnitelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja jo kehitysvaiheessa. Näin työskennellen meillä on huomattavasti suurempi todennäköisyys osua oikeaan valitsemiemme ratkaisujen kanssa.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista?

Yhteistyö on tiiviimpää, systemaattisempaa ja perusteellisempaa. Big Room -kokoukset ja -pajat raamittavat tekemistä ja niissä käydään paljon asioita läpi. Kaiken takana on tavoitteemme tehdä vähän tavanomaista parempaa.

Allianssimalli mahdollistaa laajemman tarkastelun, sillä tavanomaisessa hankkeessa on yleensä tiiviimpi aikataulu ja perinteisempi tapa tehdä. Alkuun allianssimalli voi tuntua raskaammalta tavalta, mutta useammassa allianssihankkeessa mukana olleena näen selkeästi tämän tavan hyödyn.

Kerro joku mieleenpainuva asia allianssista?

Bothnia High 5 -hankkeen energiatehokkuustavoitteet asetettiin niin korkeiksi, että niiden saavuttaminen edellyttää lämpöpumppujärjestelmien käyttöä. Hankkeen innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmä on merkittävä ratkaisu. Tutkimme koko sairaala-alueen aluejäähdytysverkoston potentiaalin. Löysimme tavan valjastaa alueen muidenkin rakennusten hukkalämpö hyötykäyttöön – se on todella merkittävä asia ja laskee hankkeen investointikustannuksia, kun maalämmön energiakaivoja ei tarvitse tehdä.

Mitä itse ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Ensinnäkin H-talosta tulee todennäköisesti Suomen energiatehokkain tai ainakin yksi energiatehokkaimmista sairaalarakennuksista. Olemme olleet kustannustehokkaita ja käyttäneet veronmaksajien rahoja oikeisiin ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkitseviin asioihin.

Toiseksi H-talo tarjoaa kävijöilleen ja käyttäjilleen laadukkaat sisäolosuhteet, hyvän ilmanlaadun ja ensiluokkaiset lämpöolosuhteet. Minusta nämä molemmat osa-alueet ovat tärkeitä, ja olen todella ylpeä työstämme.

Mitä harrastat ja miten rentoudut? 

Harrastan kaikenlaista kestävyysurheilua. Toimistotyön vastapainoksi ulkoilu ja liikunta auttavat rentoutumaan ja palautumaan.

Talvella suosikkilajini on hiihto ja kesällä juoksu. Olen kotoisin Rovaniemeltä, missä hiihtämiselle on huomattavasti paremmat olosuhteet kuin nykyisessä asuinpaikassani Helsingissä.

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää