Tuukka Lammi - työmaainsinööri

Tuukka LammiTuukka Lammi Bothnia High 5
työmaainsinööri, YIT

 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Toimin työmaainsinöörinä H-rakennuksen työmaalla. Meitä on kaikkiaan kolme työmaainsinööriä, ja minun keskeisimmät tehtävä- ja vastuualueeni ovat 1) suunnittelun ohjaus, 2) aikataulujen laadinta ja seuranta sekä 3) työmaaperehdytys.

1)     Osallistun suunnittelun ohjaukseen ja annan näkemykseni suunnitelmien sekä eri ratkaisujen rakennettavuudesta niin, että ne ovat toteutettavissa kustannustehokkaasti. Toimimme linkkeinä suunnittelijoiden ja työmaan välillä. Ratkomme yhdessä mahdollisia ongelmia ja tarvittaessa haemme vaihtoehtoisia ratkaisuja.  

Suunnittelunohjauksella pyrimme myös varmistamaan, että suunnitelmat valmistuvat ajoissa työmaan tarpeisiin. Välitän suunnittelijoille viestiä työmaan tarpeista esimerkiksi aikataulun suhteen.

Big Room -työskentelyyn osallistun viikoittain. Siinä tärkein tehtäväni on toimia työmaan ja Big Roomin yhteyshenkilönä. Välitän työmaan tarpeita Big Roomiin ja toisaalta tuon Big Roomista tietoa työmaalle suunnitelmista, päätöksistä sekä niiden taustasta.

2)     Tärkeä tavoitteemme on pysyä aikataulussa. Osallistun työmaan aikataulujen laadintaan. Suunnittelemme tarkemmat aikataulut, jotka pohjautuvat yleisaikatauluun. Yhdessä aliurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa ja seuraamme niiden toteutumista systemaattisesti. Sen lisäksi suunnittelemme sisävalmistusvaiheen tahtituotantona. Tämän tarkoituksena on varmistaa töiden tasainen virtaus ja tasata tai ennakoida resurssikuormaa, eli ruuhkahuippuja ja hiljaisempia hetkiä. Tahtiaikataulun avulla työt etenevät sujuvammin, työmaan ohjaus ja seuranta on helpompaa.

3)     Jonna Kulmalan (linkki Jonnan Me teemme H-uudisrakennusta -juttuun) kanssa huolehdimme, että kaikki meidän työmaalle tulevat henkilöt käyvät ensin läpi perehdytyksen. Perehdytystilaisuudessa käymme läpi H-uudisrakennushankkeen tavoitteet, toteuttamisen tavoitteet, työmaa-alueen ja siellä liikkumisen sekä työturvallisuuden ja siisteyden. Tällä hetkellä työmaalla on vähän alle sata työntekijää, mutta määrä tulee kasvamaan kesää kohti mentäessä.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä? Mitä se tarkoittaa asiakkaalle? 

Huolehdimme laadusta rakentamisen kaikissa vaiheissa. Toteutamme toimivimmat ratkaisut sovitussa aikataulussa. Lopputuloksena on Vaasan keskussairaalan tavoitteiden mukaan tehty rakennus, jossa asiakkaiden on hyvä asioida ja henkilökunnan työskennellä.

H-rakennuksesta tulee älykäs sairaala, johon tulee tehokkaat ja tarvittaessa muunneltavat tilat. Olemme varautuneet tulevaisuuden muuttuviin asiakastarpeisiin ja ennakoimme toiminnallisen sekä kliinisen teknologian kehityksen.

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Kyllä allianssimalli saa minulta enemmän pisteitä, vaikka on perinteisessä rakennustavassa myös puolensa. Allianssissa yhteistoiminta on parempaa. Olemme enemmän samassa laivassa ja mietimme yhdessä parhaat ja tehokkaimmat ratkaisut.

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssissa päätoteuttaja on aiemmin mukana, eikä vasta sitten kun suunnitelmat on jo valmiina. Voimme tuoda enemmän näkemyksiämme suunnittelijalle siitä, mitä suunnitelmassa on tarpeen huomioida toteuttamisen suhteen.

Allianssi vaatii enemmän resursseja, koska suunnittelu ja rakentaminen etenevät yhtä aikaa. Toisaalta valmista tulee nopeampaa, ja rakennus saadaan huomattavasti aiemmin käyttöön.

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista?

Tulin mukaan tähän hankkeeseen noin vuosi sitten, vuoden 2019 alusta. Ensimmäiset Big Room -päivät jäivät elävästi mieleeni. Työskentelytapa siellä on hyvin erilainen kuin mihin olin aiemmissa, perinteisissä urakointimalleissa tottunut.

Mitä ajattelet tulevasta rakennuksesta ja tästä hankkeesta?

Toivon, että kaikki osapuolet pitävät lopputulosta parhaana mahdollisena. Tärkeintä olisi, että H-rakennuksen asiakkaat kokevat olonsa viihtyisäksi, vaikka ovatkin sairaalahoidossa. Tarkoituksemme on tehdä tiloista sellaiset, että ne tukevat hoitotoimintaa ja että henkilökunta voi työskennellä sujuvasti ja tehokkaasti.

Mitä harrastat?

Käyn salilla vähintään pari kertaa viikossa. Talvella tykkäisin kovasti hiihtää, mutta tänä talvena hiihtokilometrit ovat vielä vähissä. Lapsen kanssa tulee touhuttua kaikenlaista, pulkkamäestä pyöräilyyn ja pelaamiseen. Ja tietysti perheemme koira pitää osaltaan huolen, että tulee ulkoiltua monta kertaa päivässä.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää