Allianssin johtoryhmän jäsen, sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Ulf Stenbacka

Bothnia High 5 -allianssin johtoryhmän jäsen

Tekninen johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri 

Mikä sinun roolisi on Bothnia High Five -allianssissa ja mitä tehtäviä sinulle kuuluu?  

Työkseni johdan keskussairaalassa teknistä yksikköä. Kiinteistöjen huolto ja ylläpito, uusien tilojen rakennuttaminen ja peruskorjaukset sekä lääkintälaitteiden huolto ja ylläpito kuuluvat tehtäväkenttään. 

Allianssissa valvon, että tilaajan eli Vaasan sairaanhoitopiirin asettamat tavoitteet hankkeelle täyttyvät. Lisäksi huolehdin, että hanke valmistuu ajoissa ja kustannukset pysyvät sovitulla tasolla. Tämä vaatii tiettyjä linjauksia hankkeen toiminnan ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä ja mitä se tarkoittaa loppukäyttäjille? 

Vaikutan omalta osaltani siihen, että uudesta H-rakennuksesta tulee toimiva ja laadukas koko sen elinkaaren ajaksi.  
 
Suunnitteluun osallistuu sekä asiakkaiden että henkilökunnan edustajia. Kuulemme heidän ideoitaan ja toiveitaan. Tarkoituksenamme on löytää parhaat ratkaisut toiminnan kannalta ja toteuttaa ne.  
Haastavuutta suunnitteluun tuo se, että toimintaprosessit ovat muuttumassa ja se on huomioitava tässä vaiheessa. Tulevaisuudessa toimintaprosessit voivat olla hyvin erilaisia.   

Mitä allianssissa toimiminen tarkoittaa sinulle? Mitä pidät allianssityöskentelystä? 

Se merkitsee ennen kaikkea avoimuutta. Pidän sitä erinomaisena asiana, mutta se on samalla myös haaste. Meillä on iso hanke työn alla. Monessa paikassa tapahtuu paljon erilaisia asioita samanaikaisesti. On varma, että informaatio tavoittaa osan tahoista, mutta ei välttämättä kaikkia. Teemme kuitenkin koko ajan työtä tämän eteen, että oikeat tiedot tavoittaisivat oikeat ihmiset oikeaan aikaan.  

Miten allianssityöskentely poikkeaa aikaisemmista työskentelytavoista? 

Allianssissa kommunikaatio on suoraviivaisempaa. Ihmisten ja yhteistyön merkitys korostuu. Istumme kaikki saman pöydän ympärillä – sekä me tilaajan edustajat että suunnittelijat ja urakoitsijat.  

Työskentelemme kaikki yhdessä Big Roomissa. Se on tehokas tapa ja siellä on helppo tavoittaa oikeat ihmiset. Allianssissa tutustuu ihmisiin eri tavalla, oppii tuntemaan heidät paremmin ja yhteistyö kehittyy sitä kautta. 

Kerro joku mieleenpainuva tapahtuma allianssista? 

Tässä vaiheessa allianssia hankintavaiheen kehitystyöpajat jäivät erityisesti mieleen. Työpajoissa näki hyvin, mitä ryhmädynamiikka voi olla parhaimmillaan ja miten eri tavalla ryhmät toteuttivat samoja tehtäviä. 

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta? 

Toivon, että Pohjanmaan alueella asuvat ihmiset näkevät tämän hankkeen meidän kaikkien yhteisenä. Ja että me kaikki näkisimme sen tärkeyden koko alueelle. 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää