Veli-Matti Poola - mittamies

Veli-Matti PoolaVeli-Matti_poola_400x300.jpg
mittamies, YIT

Mikä sinun roolisi on H-rakennuksen työmaalla? Mitä tehtäviä se sisältää? 

Olen yksi H-rakennuksen työmaan kolmesta mittamiehestä. Vastuullamme on kaikki rakennuksen mittaukseen liittyvät työt.

Aloitin työni tällä työmaalla elokuussa 2018. Siinä vaiheessa H-talon paikka oli kyllä hahmoteltu vapaalle tonttiosuudelle, mutta teimme vielä sovituksia, kunnes lopullinen paikka sinetöitiin.

Alkuun meidän tehtävänämme oli tehdä maanpinnan kartoituksia, joiden avulla katsoimme, paljonko maata on tarpeen louhia ja kaivaa pois perustusten tieltä. Sen jälkeen mittasimme ja merkitsimme perustuksien paikkoja ja linjoja. Meidän tehtäviimme kuului myös katsoa, että louhinta sujuu suunnitellusti.

Perustustöiden jälkeen olemme tehneet muuraus- ja väliseinämerkintöjä sekä huonemerkintöjä. Toisin sanoen huolehdimme, että huoneet ja muut tulevat suunnitelmien mukaisesti oikeille paikoilleen.

Hyödynnämme työssämme mittalaitteita ja tietomallia. H-rakennuksen suunnitelmat on siirretty digitaalisessa muodossa tietokoneelta mittalaitteelle.

Miten työsi näkyy hankkeen päätyttyä?

Lyhyesti sanottuna työmme näkyy siinä, että H-talo sekä sen huoneet ja seinät ovat oikeilla paikoilla, suunnitelmien mukaisesti.

Mitä H-rakennuksen työmaalla toimiminen tarkoittaa sinulle?

Mittamiehenä toimiminen on tärkeä työ rakennusprojektissa ja pidän siitä kovasti myös H-rakennuksen työmaalla. Käytännössä työmme on tiivistä yhteistyötä muiden kanssa, opastamme sekä opimme puolin ja toisin. Mittaustyö on jatkuvaa opettelua, sillä mittalaitteet ja tietomallinnus kehittyvät jatkuvasti. Täällä olen ensimmäistä kertaa päässyt kunnolla hyödyntämään tietomallinnusta mittaustyössä.

Minusta mittamiesten työssä allianssimalli näkyy ehkä eniten sujuvana yhteistyönä ja hyvänä tiedonkulkuna. Esimerkiksi viestintä suunnittelijoiden kanssa kulkee hyvin puolin ja toisin.

Mitä toivot Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaiden ajattelevan hankkeesta?

Toivon, että saamme tehtyä asiakkaille ja henkilökunnalle viihtyisän, toimivan ja tarkoituksenmukaisen sairaalarakennuksen. Olisi hienoa, jos rakennuksessa asioiville välittyisi tunne, että heistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kerro jotain itsestäsi

Jaa-a, mitähän sitä osaisi kertoa…No, lyhyesti voisin sanoa, että harrastan jonkun verran kalastusta ja metsästystä. Rentoudun mielelläni ulkoilemalla rauhassa, ilman kiirettä. Ja vielä lempiruokani – se on itse tehty possunfile kermakastikkeessa.

 

Tutustu H-uudisrakennuksen tekijöihin ja heidän tehtäviinsä

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää