Toiminnot muuttuvat

Uudessa H-rakennuksessa asiakas saa tarvitsemansa palvelut vaivattomasti ja joustavasti.

Toimintoja keskitetään ja tiloja uudistetaan, mikä tuo myös tarvittavia säästöjä. Toiminnanmuutos pohjautuu VKS2025-strategiaan. 

H-rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia sekä yksityisiä palveluita.

Suurpoliklinikaksi yhdistetään useampia erikoissairaanhoidon poliklinikoita sekä perusterveydenhuoltoa, mukaan lukien myös mielenterveys- ja päihdeavohoidon. Tällä hetkellä ne  toimivat useissa eri paikoissa. 

Kaikki tähystykset yhdistetään H-rakennuksen endoskopiayksikköön. Lisäksi erikoissairaanhoidon somaattisia vuodeosastoja sekä psykiatrian vuodeosastoja keskitetään H-rakennukseen. 

Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle, asuinkunnasta riippumatta.

(Lisätietoa VKS2025-strategiasta löytyy Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta.)


Tehokkaat ja joustavat tilat

H-uudisrakennus on osa VKS2025-strategian rakennuskannan päivittämissuunnitelmaa. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja monikäyttöisiksi myös tulevaisuutta ajatellen.

Tavoitteenamme on rakentaa asiakkaille ja henkilökunnalle terveet sekä turvalliset tilat. 

 

“Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla tuomme palvelut tasapuolisesti asiakkaiden lähelle, asuinkunnasta riippumatta.”
Bothnia High 5 -projektiallianssi

Tutustu tekijöihin! Esittelemme Bothnia High 5 -projektiallianssin jäseniä ja heidän tehtäviään.

Lue lisää

YHTEYSTIEDOT Projekti- ja työmaatoimistojen osoitteet sekä yhteyshenkilöt löydät täältä.

Lue lisää