Tietosuojaseloste

Bothnia High 5 -allianssin verkkosivujen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Bothnia High 5 -projektiallianssi c/o Vaasan keskussairaala 
Yhteystiedot:  
Hietalahdenkatu 2-6 XD 
65130 Vaasa 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  
Pohjanmaan hyvinvointialue / Satu Rajamäki 
Hietalahdenkatu 2-6 XD  
65130 Vaasa 
Puh. 06 213 1144  
Sähköposti: satu.rajamaki(at)ovph.fi  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Tietosuojapäällikkö 
Tuija Viitala  
Hietalahdenkatu 2-6  
65130 Vaasa  
Puh. 06 213 1840  
Sähköposti: tuija.viitala(at)ovph.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat Bothnia High 5  -allianssin suoraan sähköpostiosoitteeseen palautetta tai muuta viestiä lähettäneet.  

3. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen yhteydenpito ja vuorovaikutus Bothnia High 5 -allianssin viestinnässä. Esimerkiksi rekisteröidyn yhteydenotto, kannanotto tai kommentti, lisätietojen pyytäminen tai palautteen antaminen ja näihin vastaaminen.  

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   
rekisteröidyn sähköpostissa jätettyyn yhteydenottopyyntöön vastaaminen, palautteen analysointi ja tilastointi. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Tiedot tallentuvat sähköpostilaatikkoon, jonka vastaanottajia ovat allianssin viestintäryhmän Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä työskentelevät jäsenet sekä ÖVPH:n rakennuttajaryhmä. 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:  
Yhteystiedot   

  • sähköposti 

Muut tiedot  

  • annettu palaute tai yhteydenotto 
  • muut rekisteröidyn itse antamat tiedot. 

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja säilytetään käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan vain niin kauan kuin välttämätöntä. Tiedot suojataan sairaalassa käytössä olevilla tietoturvajärjestelmillä. 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen satu.rajamaki(at)ovph.fi.

Tarkastusoikeus  
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 
Vastustamisoikeus  
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Poisto-oikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.  

Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Yhteystiedot saadaan säännönmukaisesti: 
Henkilöltä itseltään sähköpostin kautta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta Bothnia High 5 -allianssin ulkopuolelle.   

8. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään Bothnia High 5 -projektiallianssin kehitys- ja toteutusvaiheiden ajan.  

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain Bothnia High 5 -allianssin ja tämän osapuolien nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja ja ylläpitää verkkosivuja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain julkaisujärjestelmän toimittajalle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.