Contact info

Location
B1
Clinic hours
Arkisin klo 7.00-15.00 /
Vardagar kl. 7.00-15.00
Näytteenotto VKS sekä aluelaboratoriot / Provtagning VCS och regionlab
06 213 1626
www.nettilab.fi
12/2/2015 VKSadmin