Cardiac unit is Hjärtstationen är en åtgärdsavdelning. Vi utför främst kranskärlsundersökningar (koronarangiografier), ballongutvidgningar, pacemakerimplantationer, elektrofysiologiska undersökningar och ablationer.

Vi sköter också akuta hjärtinfarkter på jourtid (STEMI).

Totalt utförs ca 1500 koronarangiografier, 500 ballongutvidgningar och 160 pacemakerimplantationer per år.

Personalen består av 6 kardiologer, 1 rytmkardiolog, avdelningsskötare, 13 skötare och 2 sekreterare.

Hjärtstationen har öppet vardagar kl. 8-16 och finns i F-byggnadens 1:a våning.

[Missing text '/common/Contact' for 'English']

Osastonhoitaja Gunilla Carlson

06 213 2624

10/14/2015 Hjärtstation