Elvytysviikkolla Vaasan keskussairaalalla järjestetään yleisölle ja henkilökunnalle avointa elvytysharjoittelua.

  • 8.–12.5.2017

Viikon tavoitteena on tehdä elvytyssuositukset tunnetuksi Vaasan keskussairaalassa, kiinnittää erityistä huomiota sydänpysähdystä ennakoivien merkkien tunnistamiseen ja hoitamiseen, että sydänpysähdys pystyttäisiin välttämään.

Vaasan ja Mustasaaren 9. luokan oppilaille järjestetään elvytyskoulutusta suoraan kouluissa 15.-19.5.

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian sairaanhoitajaopiskelijat toimivat elvytysviikon tapahtumissa avustajina ja uusien elvytyssuosituksien viestittäjinä. Heitä koulutetaan elvyttämisen taitoihin koko kevään ajan.

18.4.2017 VKSadmin