Elvytysviikkolla Vaasan keskussairaalalla järjestetään yleisölle ja henkilökunnalle avointa elvytysharjoittelua.

  • 8.–12.5.2017
  • Vaasan keskussairaalan aulassa on ma-pe klo 9-14 elvytysharjoittelupisteitä, joissa teho-osaston elvytysvastaavat sekä elvytys-tutoreiksi koulutetut VAMK:n ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijat ohjaavat harjoittelua.

Viikon tavoitteena on tehdä elvytyssuositukset tunnetuksi Vaasan keskussairaalassa, kiinnittää erityistä huomiota sydänpysähdystä ennakoivien merkkien tunnistamiseen ja hoitamiseen, että sydänpysähdys pystyttäisiin välttämään.

Vaasan ja Mustasaaren 9. luokan oppilaille järjestetään elvytyskoulutusta suoraan kouluissa 15.-19.5.

Elvytyskoulutuksen ohjelmassa käsitellään mm.

  • Miten elottomuus tunnistetaan
  • Miksi elvytys pitää aloittaa välittömästi
  • Soittaminen hätänumeroon 112 ja mitä hätäkeskuspäivystäjä kysyy ja minkälaisia ohjeita päivystäjä antaa
  • Paineluelvytyksen teoriaa
  • Elvytysharjoitus

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian sairaanhoitajaopiskelijat toimivat elvytysviikon tapahtumissa avustajina ja uusien elvytyssuosituksien viestittäjinä. Heitä koulutetaan elvyttämisen taitoihin koko kevään ajan.

4.5.2017 VKSadmin