Sairaanhoito on yhä kiihtyvässä muutoksessa. Lääketiede ja teknologia kehittyvät yhä kiivaammin. Tiedon määrä lisääntyy räjähdysmäisesti ja uutta tietoa – oikeaa tai väärää! - on myös potilaan yhä helpompi hankkia. Etäpoliklinikat ja -hoidot ovat jo arkipäivää, samoin nettiterapiat ja terveydentilaa arvioivat tekoälysovellutukset. Biopankkien geenitiedon käyttö on johtamassa yhä yksilöllisempiin täsmähoitoihin. 

Myös potilaat liikkuvat yhä enemmän ja asiakkaan valinnanvapaus ulottuu jo yli maan rajojenkin. Entisaikojen nöyrä ja kuuliainen potilas on voimaantumassa tietoa etsiväksi, omatoimiseksi asiakkaaksi ja kuluttajaksi, joka osaa myös vaatia. Somessa puidaan sairaaloiden tasoa ja henkilökunnan käyttäytymistä. Netistä saa yhä enemmän myös vertailutietoa sairaaloiden laadusta ja jonoista. Vaasassa voimme iloksemme todeta, että THL:n hoitojen vaikuttavuustilastoissa olemme jatkuvasti olleet sairaaloiden kärjessä tai aivan kärkipäässä.

Lisämausteensa tähän tuovat vielä koko järjestelmän perinpohjainen uudistus ja lisääntyvä kilpailu – tavoitteena miljardien säästöt. Ei siis ihme, että sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset ovat kaiken muutoksen keskellä lievästi sanoen ymmällään.

Muutosta sinänsä on hyödytöntä vastustaa. Se tulee väistämättä ja se on valtaosin myönteinen parantaessaan potilaiden hoitoa ja asiakkaan asemaa. Toki pelkoihin liiallisten säästöjen seurauksista ja kauhukuviin geenien liiallisen peukaloinnin vaaroista tulee suhtautua vakavasti. Vanhoihin rakenteisiin tarrautumisesta seuraa kuitenkin vain tuon paljon puhutun luovan tuhon kohteeksi joutuminen.

Luovan tuhon sijaan tarvitaan pikemminkin aitoa pohjalaista luovaa uhoa! Muutosta pitää siis pyrkiä ennakoimaan ja vaikuttamaan sen toteuttamistapaan. Pitää mieluummin olla edelläkävijä toiminnan kehittämisessä, innovoinnissa ja uutuuksien pilotoinnissa kuin olla koko ajan muita puoli kierrosta jäljessä.

Lähtöoletuksena on jo, että lääketieteellisen laadun pitää olla hyvää. Avainasemassa on siten teidän, potilaittemme ja asiakkaittemme tyytyväisyys meihin ja palveluumme.

Miten pystymme sairaalassa muuttamaan asenteitamme ja kehittämään toimintaamme yhä asiakaslähtöisemmäksi? Vastaako palvelu asiakkaan tarvetta? Voiko hän osallistua palvelutapahtumaan aktiivisena toimijana? Saako hän riittävästi tietoa? Onko asiakkaan kokemus palvelusta niin hyvä, että hän haluaa käyttää sairaalamme tarvittaessa uudelleenkin ja voi suositella sitä myös muille?  

Tällaista tietoa ja ymmärrystä toimintamme kehittämiseen saamme vain teidän avullanne, asiakkaittemme avulla. Tarvitsemme siis teiltä palautetta toiminnastamme, Olemme sen vuoksi kehittäneet sähköisiä palautekanaviamme ja ottaneet ensimmäisenä Suomessa käyttöön sairaalassamme asiakasraadin. Myös asiakkaidemme palvelupisteen ja kokemusasiantuntijoiden kautta saamme tarvitsemaamme tietoa.

Myös nämä tuoreet, uusitut kotisivut edustavat samaa asiakaslähtöistä kehittämistyötämme. Näille sivuille tulemme yhä enemmän sijoittamaan teidän toiveittenne ja tarpeittenne mukaista tietoa.

Sairaalamme ja siten erikoissairaanhoidon palvelut Pohjanmaalla säilyvät, jos te, palvelujemme käyttäjät, koette ne laadukkaiksi, omiksenne – siis säilyttämisen arvoisiksi!

Auvo Rauhala

Kirjoittaja työskentelee sairaalassamme johtajaylilääkärinä.
7.12.2015 VKSadmin