Tiistaina 20.9. sosiaali- ja terveysministeriössä oli johtajaylilääkäreiden kuulemistilaisuus. Aiheena olivat terveydenhuoltolain muutokset sekä siihen liittyvät ensihoidon, päivystyksen ja elektiivisen toiminnan työnjaon ja keskittämisen asetusmuutokset. Terveydenhuoltolaista ja päivystysasetuksesta olemmekin jo äskettäin antaneet lausunnon, muista asetuksista tulee vielä ensi kuussa oma lausuntokierroksensa. Hallituksen lakiesitys on samoin tulossa eduskunnalle lokakuussa.

Tilanne on kaiken kaikkiaan sekava ja turbulentti: hallitus ja ministeriön virkamiehet jakavat tietoa. Tekeillä on myös Kirurgia Suomessa 2020-luvulla -selvitys, joka luovutetaan tänään ja julkaistaan kuun vaihteessa. Kaikilta erikoisalayhdistyksiltä on pyydetty lausuntoja, jotka ovat hyvin kirjavia. Samoin yliopistosairaalat ovat miettineet keskittämistarpeita omalla erikoisvastuualueellaan. Lausunnot menevät pahasti ristiin keskenään ja joissakin esitetään äärimmäistä keskittämistä. Kun media vielä tekee omia tulkintojaan ja kärjistyksiään, onkin eri näkemysten sekametelisoppa valmis.

Tiistain kuulemistilaisuudessa kerrottiin Vaasan keskussairaalan saavan kielellisistä syistä erityiskohtelua, tekstejä on kuulemma muokattu paljon ja Vaasasta lähtisi pois ”vain se, mitä keskittämisasetuksessa nimikekohtaisesti sanotaan”, mikä ilmaisu tietenkin on epätarkka. Laajan päivystyksen statusta ei kuitenkaan olla meille suosiolla lupaamassa.

Siitä oli runsaasti keskustelua, missä määrin päivystysaikaista toimintaa pitää keskittää ja STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston johtajan, Liisa-Maria Voipio-Pulkin kommentti oli, että sairaanhoitopiirit laativat vuoden kuluttua erva-alueittain kuvauksen työnjaosta, ja toimittavat sen ministeriölle. Yksityiskohtaisesti ei siis määrättäisi, mitä suppeamman päivystyksen sairaaloissa saa tehdä päivystysaikana. Ministeriölle tehtiin myös selväksi, että päiväaikainen riittävä toiminta on edellytys päivystyksen jatkumiselle ja säästöjen syntymiselle.

Tyks-ervassa on tarkoitus keskustella Länsirannikon syöpäkeskus Oy:n mahdollisesta perustamisesta. Silloin olisi kolmella sairaalapaikkakunnalla yhteiset potilaat ja päätökset syövän hoidosta. Tämä toiminta siis jatkuisi meilläkin sekä onkologian että kirurgian osalta, vaikkakaan työnjako ei kirurgiassa olisi sama kuin nykyisin. Syövän hoitoahan ollaan muutenkin valtakunnassa keskittämässä, jopa yliopistosairaaloiden kesken.

Tilanne on siis kaikkea muuta kuin selvä. Selkeästi sellainen vaikutelma kuitenkin tuli tiistaina, että voimakas kritiikkimme ja vastustuksemme on kuultu. Se on saanut jonkin verran liikettä poliitikkoihin ja virkamiehiin ja on siten vaikuttanut tulossa olevin teksteihin. Tiukka ja määrätietoinen toiminta on kuitenkin edelleenkin välttämätöntä asiassa. Emmekä tietenkään anna tuumaakaan periksi alkuperäisestä tavoitteestamme olla yksi kolmestatoista laajan päivystyksen sairaalasta.

Asiat selviävät näiden lakien ja asetusten osalta kuluvan loppuvuoden aikana ja pidämme teidät ajan tasalla.

Ministeriön myönnytyksistä huolimatta taistelu siis jatkuu!

Auvo Rauhala

Kirjoittaja työskentelee sairaalassamme johtajaylilääkärinä.
21.9.2016 VKSadmin