Olen vuosi vuodelta yhä ylpeämpi osaavista kollegoistani Vaasan keskussairaalassa – kunpa olisin edes melkein yhtä hyvä työssäni kuin meistä parhaimmat ja kokeneimmat ovat!

Myös osastonsihteerit tekevät työtään potilaan kannalta tärkeiden, vastuullisten ja luottamuksellisten asioiden kanssa. Potilaan hoidosta ovat kuitenkin aina ensisijaisesti vastuussa lääkäri ja hoitoon osallistuvat sairaanhoitajat. Sihteerit tekevät työtään aina heidän ohjauksessaan. Sihteerin työn sisältö ja tehtävät vaihtelevat paljon erikoisalasta, osastosta ja poliklinikasta riippuen.

Päiväkirurgialla sihteerin työ alkaa joka arkiaamu klo 6:45 joskus vilkkaallakin puhelinliikenteellä. Yhdistämme päivän aikana talon ulkoiset ja usein myös sisäiset puhelut eteenpäin oikeille henkilöille osastolla. Tarvittaessa yhdistämme potilaiden puhelut myös oikeille osastoille talon sisällä. Aikainen aamu jatkuu potilaiden sisäänkirjauksella, jolloin tarkistamme muun muassa sen, että potilaan osoite- ja puhelinnumerotiedot ovat oikein: näin mahdolliset jatkohoitokutsut sekä tulevat puhelinsoitot saavuttavat potilaan heti.

Kun toimenpide on tehty ja lääkäri sanellut toimenpidekertomuksen, jatkaa sihteeri tästä kirjoittamalla potilaan sanelun lääkärille vahvistettavaksi, jonka jälkeen teksti tallentuu potilaan Omakanta-kertomukseen (www.omakanta.fi). Teksti kirjoitetaan aina täsmälleen lääkärin sanelun mukaisesti kirjoitusvirheitä välttäen. Tarvittaessa kysymme lääkäriltä heti tekstiin korjaukset. Kauan sitten aloittelevana sihteerinä kuulin lääkärin sanelevan ”mennään verisellä neulalla vatsaonteloon” ja tarkistuksen jälkeen lääkäri oli korjannut tekstiin ”Verresin neula”. Kuulin melkein oikein.

Keskussairaalassa erikoisaloja, kuten myös kirurgeja, on useita ja jokaisella erikoisalalla on oma erityissanastonsa. Osastonsihteerit ovat siis myös melkoisia kieliasiantuntijoita. Päivittäinen työmme harjaannuttaa ajan myötä nopeaan ongelmanratkaisukykyyn ja myös tutkijan taitoihin. Valmiissa toimenpidekertomuksessa lääkäri määrittelee jatkohoidon ja tarvittaessa tämän määräyksen mukaan varaamme potilaalle röntgen- tai laboratoriokäynnin ja kontrollikäynnin kyseisen erikoisalan poliklinikalle ja operoineelle kirurgille. Kotiin lähtiessään potilas saa heräämöstä mukaansa sekä tulostetun toimenpidekertomuksen että jatkohoitovaraukset sairaanhoitajan kotihoito-ohjeiden lisäksi.

Seuraavana aamuna tarkistamme potilaan laskutustiedot, lähetämme potilaan luvan salliessa toimenpidekertomuksen lähetteen tehneelle lääkärille, laitamme potilaskertomuksen lehdet arkistointijärjestykseen kansioon ja talon reippaat lähetit kuljettavat sen potilaskertomusarkistoon. Lisäksi jokaiseen päivään kuuluu potilasasiakirjoja koskevan työn lisäksi muun muassa yhteistyötä hankintatoimiston kanssa, tilastojen tekoa ja paljon muita vaihtelevia ja monipuolisia sihteerintöitä.

 

Viime vuoden alussa Vaasan keskussairaalassa aloitti osastonsihteeripalvelut omana yksikkönään sairaanhoidon tuen palvelualueella. Yksikön tavoitteena on parempi sihteerityön organisointi ja koordinointi, kouluttaminen ja paras sihteeriosaaminen – parasta laatua Suomessa. Meiltä kaikilta onkin pyydetty kehittämisideoita. Nyt jäätyäni hetkeksi työstäni opintovapaalle ja aloitettuani Vaasan yliopiston markkinoinnin johtamisen opinnot ajattelinkin alkaa tässä blogissa pohtimaan, mitä kaikkea osastonsihteeripalveluyksikkö ja osastonsihteerityö voisi keskussairaalassa olla – meillä sihteereillähän on jo nyt paljon osaamista ja koulutusta, jota ei sairaalassa vielä ole täysin osattu tai päästy hyödyntämään. 

 

Hyvää Syksyä!

Virpi Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee osastonsihteerinä päiväkirurgian yksikössä.
23.9.2016 VKSadmin