Ministeri Juha Rehula vakuuttaa päivän Helsingin sanomissa, että ”joutuisi eroamaan, jos syytökset vääristä tiedoista olisivat totta”

PALJONKO PÄIVYSTYSPOTILAITA SIIRTYY SEINÄJOELLE?

Ministeri Rehula viitannee sanomisellaan lähinnä STM:n PeV:lle esittämään lausuntoon, että 100 potilasta vuodessa siirtyisi Vaasan keskussairaalasta Seinäjoelle (tai kuljetettaisiin suoraan). Maakuntalehti Pohjalaisessa 10.12. STM:n ”Keistinen myöntää itse suoraan, että luvut ovat puutteellisia”. Vaasan keskussairaalan ensihoidon ylilääkärin perusteellisissa laskelmissa arvioidaan erilaisten oletusten perusteella, että yhteensä Seinäjoelle ja yliopistosairaaloihin siirtyvä päivystyspotilasmäärä olisi 860–350. Näistä noin 100 siirtyisi yliopistosairaaloihin, enemmistö Tampereelle ja loput noin 250–750 päivytyspotilasta/v siirtyisi Seinäjoen keskussairaalaan.

Tämän lisäksi tulee vielä kiireettömän virka-aikaisen toiminnan keskittämisestä laajan päivystyksen sairaaloihin aiheutuvat potilasvirtaukset.

Jokaisen on helppo itse todeta, että STM:n (Keistinen) virkavastuulla antama lisälausunto perustuslakivaliokunnalle sisältää runsaasti vääriä tietoja.

Viite: STM:n lisälausunto: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA HE 224/2016 vp

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-94949.pdf

Sunnuntaina 11.12. lähettämäni selvitys sisältää 8 sivua näyttöä STM:n lausunnon (lääkintöneuvos Keistinen) virheistä. Alla vain malliksi muutama lausunnon virhe, jonka arvon voi itse helposti todistaa! Vaikka jokin virhe olisikin lääkintöneuvoksen huolimattomuudesta johtuva, tämä ei selitä sitä, että kaikki virheet ovat tendenssimäisesti Vaasalle epäsuotuisaan suuntaan, minkä todennäköisyys on sama kuin että heittäisi kolikkoa 18 kertaa ja aina tulisi klaava!

VIRHE 1: s. 3Viimeisten tilastojen mukaan lääkäripula on valtakunnan pahin Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Perusterveydenhuollossa vaje on ollut Vaasassa 18,2 %, Etelä-Pohjanmaalla 6,9 % ja koko maassa 4,4 %. Pitkä etäisyys lääketieteellisistä tiedekunnista ja kielelliset seikat selittävät osaltaan asiaa.”

KOMMENTTI: Laajan päivystyksen asiassa on kyse sairaaloiden erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja siitä, haittaako erikoissairaanhoidon lääkäripula toimintaa STM:n/Keistisen luvut harhauttavat ja kertovat vain ja ainoastaan TERVEYSKESKUSTEN lääkäripulasta, EI sairaaloiden!

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1268/tk_laakaritilanne_2015_tiedotus.pdf  SLIDE 11/22

VIRHE 2. s. 4.Sydäninfarktissa yhden vuoden kuolleisuus ja uusiutuminen (%) yhdistettynä oli Vaasassa 19,5, Seinäjoella 19,0 ja koko maassa 16,4”

KOMMENTTI: Tuorein virallinen tilasto on v 2013, alla linkki,

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/sydaninfarkti/perusraportit

valitse ”Tieto tuottajittain” ja ”2013”.

Tiedostossa yhden vuoden kuolleisuus sydäninfarktiin on VKS:ssa 7,5% ja SeKS:ssä 20,8 %, vastaavasti uusiutuminen vuoksi hoitoon tulleet 11,7 ja 13%, joten nämä yhteensä Vaasassa 19,2 % ja Seinäjoella 33,8 %, EI 19%!

VIRHE 3 S. 5Vaasan keskussairaalassa on tehty laajasti työtä potilasturvallisuuden ja laadun kehittämiseksi. Potilasvahinkovastuita oli Vaasan sairaanhoitopiirin taseessa Kuntaliiton keräämän tilaston mukaan vuoden 2015 lopussa 11,42 M€ eli 67,12 €/asukas. Etelä-Pohjanmaan luku oli 12,34 M€, 62,53 €/asukas. Korvatuista potilasvahingoista ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta kumpikin sairaanhoitopiiri sijoittuu joka tapauksessa hyvin kansallisessa vertailussa (€/asukas) Seinäjoen ollessa neljänneksi paras ja Vaasan sijalla seitsemän.”

KOMMENTTI: Jokainen asioista perillä oleva tietää, että vuosittain kertyvät korvausvastuut vaihtelevat, kun esim. vammaisena syntyneestä voi seurata massiivinen elinikäinen korvausvastuu. Tämän vuoksi seurataankin ensi sijassa korvattujen potilasvahinkojen lukumäärää. Nämä tiedot löytyvät http://www.pvk.fi/fi/tilastot-ja-tutkimukset/vahinkotilastot/ Klikkaa ”Tilastot vuodelta 21015”, SLIDE 4/11

Keskimäärin korvattavia vahinkoja Vaasan shp:n alueella oli 37 ja EP shp:n alueella 76, eli noin kaksinkertaisesti. Kuitenkin Keistisen lausunnon mukaan Seinäjoki on toiminnaltaan ja resursseiltaan vain noin 30 - 40 % suurempi. Ja Seinäjoen keskussairaalakaan ei millään tavoin pärjää tässä vertailussa kansallisesti huonosti, Vaasan keskussairaala vain pärjää poikkeuksellisen hyvin. Alla vielä kyseisten sairaanhoitopiirien luvut v. 2010-2015

 tilastot korvattavista vahingoista vuosilta 2010-2015

VIRHE 4. S. 5 ”Uudistuksen valmistelun yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiirin luottamusmiesjohto on tuonut esille, että sairaanhoitopiiri ei tee eikä aio tulevaisuudessakaan tehdä mitään sopimuksellista yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.”

KOMMENTTI: Täysin perätön väite, jolle ei löydy mitään tukea mistään dokumentista! Ja Keistinen on itse ollut Vaasan SHP:n johtajaylilääkäri v. 2001 – 2009, jona aikana neuvoteltiin useita yhteistyösopimuksia, mm Seinäjoen kanssa toteutettavaa onkologian yhteistyötä sekä Seinäjoen – Kokkolan – Vaasan sairaanhoitopiirien välinen sopimus potilaiden vapaasta erikoissairaanhoidon valinnasta vanhan Vaasan läänin alueella. Hänen pitäisi tietää edes se, mitä sopimuksia on itse ollut tekemässä!

Vastaavia virheitä liitteessä siis lueteltu roppakaupalla, noin 8 sivun verran. Miten Rehula (Hesarin mukaan) voi edelleen väittää, että STM:n antamat tiedot perustuslakivaliokunnalle pitävät paikkansa?

Auvo Rauhala

Kirjoittaja työskentelee sairaalassamme johtajaylilääkärinä.
20.12.2016 VKSadmin