Jos läheisesi tai itse olet tarvinnut Vaasan keskussairaalan palveluita, tiedät miten tärkeää on saada hyvää hoitoa nopeasti, turvallisesti ja omalla äidinkielellä. Vaasan keskussairaalan toiminta on säännöllisesti ollut kirjoittelun aiheena julkisuudessa. Viime aikoina on erityisesti saatu lukea niistä uhkakuvista, joita sairaalamme tulevaisuudelle on tällä hetkellä olemassa. Haluamme tuoda alueemme asukkaille esiin, että selkeä tahtotilamme on, että Vaasan keskussairaala tarjoaa alueensa väestölle erikoissairaanhoitoa ainoana kaksikielisenä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalana Suomessa. Nyt ei kannata keskittyä arvosteluun, vaan kaikkien on erimielisyydet unohtaen tehtävä kiivaasti työtä sen eteen, että saamme hoitoa omassa sairaalassamme myös tulevaisuudessa. Se on koko alueen yhteinen etu.

Vaasan keskussairaalassa visiona on jo usean vuoden ajan ollut, että myös vuonna 2025 Vaasassa on 24/7 laajasti päivystävä sairaala. Tämän eteen olemme määrätietoisesti tehneet työtä. VKS 2025 -ohjelmassa on tavoitteena, että sairaalamme on joka suhteessa kilpailukykyinen ja laadukas: potilaittemme kokema laatu on parasta Suomessa, saavutamme kustannussäästöjä yhteensä 11 % sekä teemme keskussairaalasta SOTE-yhteensopivan. Strategiaohjelmaamme voitte tutustua kotisivuillamme.

Yli vuosikymmenen ajan ovat Vaasan keskussairaalan 2400 työntekijää tehneet laatu- ja potilasturvallisuustyötä, joka on ollut kiistattoman tuloksekasta ja kansallista huipputasoa. Vuodesta toiseen olemme pysyneet THL:n raportoimien kolmen kansantaudin hoitotuloksissa aivan kansallisessa kärjessä. Korvattuja potilasvahinkoja taas on Potilasvakuutuskeskuksen mukaan sattunut meillä niin vähän, että siinäkin edustamme kärkitasoa maassamme. Olemme tiedostaneet, että vision saavuttamiseksi meidän on oltava tehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä. Kustannussäästöt ovat jo nostaneet toimintamme tuottavuutta, mutta olemme samalla kuitenkin kyenneet ylläpitämään toimintamme korkeaa laatua ja vaikuttavuutta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja olemme alueemme väestölle Suomen paras sairaala!

Me Vaasan sairaanhoitopiirin johtavat virkamiehet olemme vahvasti uskoneet, että toiminnan ollessa osoitetusti laadukasta, vaikuttavaa ja tehokasta, on kaikilla tavoin perusteltua ylläpitää päivystävää sairaalaa Vaasassa.

Göran Honga
Johtaja

Auvo Rauhala
Johtajaylilääkäri

Marina Kinnunen
Hallintoylihoitaja

Olle Gull
Hallintojohtaja

14.6.2016 VKSadmin