Patologian osasto kuuluu keskussairaalan diagnostiikkakeskukseen, jonka tehtävänä on tuottaa potilas- ja näytetutkimuksia sairaalan muille yksiköille. Patologian osaston vastuulla on patologian alan tutkimusten tuottaminen. Koska patologian osastolla ei ole omia potilaita, on osaston toiminta useimmille tuntematonta. Moni yhdistää patologian obduktiotoimintaan eli vainajiin ja ruumiinavauksiin – kiitos dekkareiden ja rikossarjojen! Obduktiotoiminta on toki yksi patologian osaston tärkeistä tehtävistä, mutta osasto tekee muutakin. Valtaosa yksikön henkilöstöstä työskentelee päivittäin elävien ihmisten kudos- ja solunäytteiden parissa.

Patologian osasto tutkii vuosittain yli 10 000 histologista eli kudosnäytettä ja noin 2 500 sytologista eli solunäytettä. Kudosnäytteiden kirjo on laaja – kaikkea nuppineulan pään kokoisista biopsioista eli koepaloista kokonaisiin elimiin. Tutkittavaksi voi saapua esimerkiksi mahalaukun tähystyksen yhteydessä otettuja koepaloja, iholta poistettu luomi, tulehtunut umpilisäke tai syövän vuoksi poistettu kokonainen rinta. Solunäytteitä puolestaan ovat muun muassa papa- eli gynekologinen irtosolunäyte, selkäydinneste eli likvor sekä virtsa. Näytteenotto tapahtuu sairaalan muissa yksiköissä, kuten poliklinikoilla ja leikkaussaleissa, joista näyte lähetetään patologian osastolle. Saapunut näyte tutkitaan patologialla ja siitä annetaan lausunto tutkimuksen tilanneelle yksikölle, joka kertoo vastauksen edelleen potilaalle. Useimpiin muihin laboratoriotutkimuksiin verrattuna patologian tutkimusprosessit ovat pitkiä, vastaus on nopeimmillaankin valmiina vasta muutaman päivän kuluttua näytteenotosta. Tavoitteena on kuitenkin antaa vastaus kolmen viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Patologian osaston henkilökunta

Patologian osaston toiminta on moniammatillista tiimityötä. Yksikkö on pieni, kaiken kaikkiaan osaston henkilöstö koostuu viidestätoista henkilöstä. Osastolla työskentelee patologeja, erikoistuvia lääkäreitä, laboratoriohoitajia, osastonsihteereitä, sairaalasolubiologi, obduktioavustaja sekä laitoshuoltaja. Kaikkia tarvitaan, sillä jokainen tekee oman osansa prosessista. Vaikka kullakin on oma roolinsa, tarvitaan tiivistä yhteistyötä tutkimuksen eri vaiheiden ja ammattiryhmien välillä, jotta tutkimukset ovat mahdollisimman korkealaatuisia ja toiminta tehokasta. Patologialla eri ammattiryhmät työskentelevät hyvässä hengessä keskenään ja yhteishenki on erinomainen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että koko osaston väki kokoontuu joka päivä yhteiselle aamukahville saman pöydän ääreen!

Patologian laboratoriossa näytteiden valmistaminen on hyvin käsityöpainotteista ja pikkutarkkaa. Näytteiden mikroskooppinen tarkastelu puolestaan perustuu patologin tekemään tulkintaan näkemistään muutoksista näytteessä ja näistä hän antaa sanallisen lausunnon vastaukseksi (vrt. hemoglobiinin mittaaminen analysaattorilla verinäytteestä, josta tuloksena on numeerinen arvo). Tutkittaviksi lähetetyt näytteet ovat ainutkertaisia, eihän samaa muutosta tai elintä voida poistaa kuin kerran, joten työ on erittäin vastuullista. Tutkimuksista annettavat lausunnot vaikuttavat usein suoraan potilaan hoitoon, joten toiminnan on oltava laadukasta. Laatua seurataan ja varmistetaan monella tavalla päivittäisessä työssä, lisäksi osasto osallistuu ulkopuolisen tahon järjestämille laaduntarkkailukierroksille. Näillä kierroksilla laaduntarkkailuun erikoistunut taho arvioi objektiivisesti laboratorion tutkimusmenetelmien sekä näytteiden tulkinnan laatua. Vaasan keskussairaalan patologian osasto on menestynyt kierroksilla loistavasti, arviot sekä menetelmistä että tulkinnasta ovat olleet pääsääntöisesti erinomaisia.

Jenni Tynjälä

Kirjoittaja työskentelee vs. osastonhoitajana patologian osastolla
11.5.2017 VKSadmin