Pohjanmaan alueella voimassa oleva 10 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa lokakuun loppuun saakka. Väestöä kannustetaan jaksamaan annettujen ohjeiden kanssa, joiden tulokset ovat nähtävissä epidemian leviämisen suhteen. Uusien tartuntojen lukumäärä on saatu alueella laskuun.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui tiistai-iltapäivällä 20.10. Ryhmä totesi Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, vaikka suunta uusien tartuntojen suhteen on nyt hieman myönteisempi. Uutena huolena kuitenkin on, että epidemia laajenee riskiryhmiin, kuten hoivakoteihin, sekä kouluihin, mistä on jo merkkejä nähtävissä.

Ryhmä arvioi tilanteita alueen näkökulmasta

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä toimii alueellisena ja monialaisena viranomaistoimijana, jolla on laaja asiantuntemus, mutta sen toimivalta on suosituksissa ja vahvoissa suosituksissa. Ryhmä arvioi epidemian tilannetta aina koko alueen näkökulmasta ja antaa tarvittaessa aluetta koskevia vahvoja suosituksia. Ohjeiden ja suositusten antaminen yhteisesti koko alueelle helpottaa väestöä niiden seuraamisessa.

Koronakoordinaatiotyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä alueen kuntien kanssa ja kokoontuu tarvittaessa nopeasti, jos kunnilla on tarpeita ryhmän päätöksille. Kuntakohtaiset rajoittamispäätökset tehdään kuitenkin tapauskohtaisesti kunnissa tai useampaa kuntaa tai koko aluetta koskien Aluehallintovirastossa. Tehtävänannon koronakoordinaatioryhmän toimintaan on antanut sosiaali- ja terveysministeriö. Kaikki Pohjanmaalla voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan koronasivustolta.

Rajoitus voimassa lokakuun loppuun saakka

Voimassa olevan rajoituksen mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ei saa järjestää sisä- eikä ulkotiloissa tilaisuuksia, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä. Aluehallintoviraston asettama rajoitus on voimassa lokakuun 31. päivään saakka.

Työryhmä toivookin väestölle voimia seuraavan kahden viikon ajalle, jotta annettuja suosituksia jaksetaan noudattaa.

– Lokakuun loppuun ei ole enää pitkä aika. Kun nyt jaksamme tsempata ja pitää kiinni ohjeista, voi tilanne olla kahden viikon kuluttua jo paljon parempi, tiivistää sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Ryhmä kannustaa myös liikunta-, urheilu- ja harrasteryhmiä kaikissa ikäluokissa jaksamaan rajoitusten kanssa. Kokoontumisrajoitus on koko sairaanhoitopiirin alueella 10 henkeä ja siitä pidetään kiinni lokakuun loppuun saakka. Tämä koskee myös esimerkiksi aikuisten kuorotoimintaa ja kansalaisopistojen ryhmiä. Rajoitusten voimassaoloajan harrastuksia voi toteuttaa esimerkiksi pienemmissä ryhmissä ja vaihtoehtoisin tavoin. Marraskuun tilanne rajoitusten suhteen on täysin riippuvainen koronaepidemian kehittymisestä Pohjanmaan alueella. Tilanteen parantuessa rajoittamistoimenpiteitä ja suosituksia voidaan asteittain keventää erillisten päätösten mukaisesti.

– Meistä jokainen voi vaikuttaa tilanteen parantumiseen huolellisella käsihygienialla, kasvomaskin käytöllä, pitämällä turvavälejä ja noudattamalla muita annettuja ohjeita. Nyt meillä on tuhannen taalan paikka näyttää, että saamme yhdessä tilanteen myös toisenlaiseksi Pohjanmaalla, tiivistää Vaasan keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen.     

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.10.

Kokoukseen osallistujat

Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP), puheenjohtaja; Peter Nieminen, VSHP; Juha Salonen, VSHP; Tomas Häyry, Vaasan kaupunki; Heikki Kaukoranta, Vaasan kaupunki; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, AVI; Jarkko Pirttiperä, K5; Timo Saari, ELY; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tiina Hirvioja, THL; Tia Väisänen, THL; Päivi Berg, VSHP, sihteeri ja Hanna Hattar, VSHP, viestintäsuunnittelija.

16.12.2021 redaktion_toimitus