Suosituksia yksityistilaisuuksien osallistujamäärän rajoittamisesta päätettiin jatkettavan 18.11. asti. Alueellisesti koronatilanne näyttää jo paremmalta, mutta vielä ei ole syytä keventää suosituksia, muistuttaa Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä arvioi tiistaina 10.11. pitämässään kokouksessa alueen koronavirustilanteen paremmaksi viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna eikä täysin uusille toimenpiteille nähty näin ollen tarvetta.

Viimeisen viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on ilmennyt 43 kappaletta, sitä edeltävänä viikkona taas koronavirustapauksia on ollut alueella 66 kappaletta. Yleistä huolta on myös aiheuttanut ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden runsas osuus uusissa tartunnoissa: esimerkiksi viimeisen kahden viikon aikana on ilmennyt 10 ulkomaalaistaustaista koronavirustartuntaa Helsinki-Vantaan lentokentältä.  

Suurin osa viime aikojen tartunnoista onkin ollut peräisin ulkomailta ja perheistä, joiden jäsenet ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa uuden perhetartunnan ilmetessä. Tartuntaketjut ovat kuitenkin suhteellisen hyvin jäljitettävissä. Tällä hetkellä Luodon ilmaantuvuusluku on yli 500, Närpiössä ja Pedersöressä luku taas on yli 100. Kaikkien muiden kuntien ilmaantuvuusluku on pysytellyt alle 50:ssä.  Ryhmä päätti, että uusista koronavirustapauksista tiedotetaan jatkossa alueellisesti tarkemmin, jotta eri kuntien asukkaat olisivat paremmin tietoisia kuntakohtaisista eroista koronavirustilanteessa ja osaisivat huomioida sen varotoimissaan. Kunnat luokitellaan ilmaantuvuusluvun mukaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla ensi viikosta alkaen.

Koronakoordinaatioryhmä päätti myös jatkaa vahvaa suositusta yksityistilaisuuksien järjestämisestä, jonka mukaan korkeintaan 10 henkilöä saa kokoontua yhteen Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa sekä Närpiössä, koska tartuntamäärät edellä mainituissa kunnissa ovat edelleen suhteellisen suuria. Muualla alueella suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.  Päätös on voimassa 18.11.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Jo aiemmin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 17.11., arvioidaan uudelleen muun muassa voimassa olevia kokoontumissuosituksia sekä kasvomaskisuositusta, joka on voimassa tällä hetkellä 18.11. asti kaikissa julkisissa tiloissa.

Tutustu kaikkiin Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian vaihe: Kiihtymisvaihe

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 1021

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 53 /100 00

Koronaviruspositiivisten näytteiden osuus: 4,39 % (14 vrk)

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP), puheenjohtaja

Peter Nieminen, VSHP

Juha Salonen, VSHP

Tomas Häyry, Vaasan kaupunki (Vaasa)

Heikki Kaukoranta, Vaasa

Gun Kapténs, Larsmo

Miia Kaartinen, Aluehallintovirasto

Tuula Hannila-Handelberg,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tiina Hirvioja, THL

Tia Väisänen, THL

Jarkko Pirttiperä, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä

Karin Kainlauri, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päivi Berg, VSHP, sihteeri

Anna Jussila, VSHP, tiedotusvastaava

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

 

16.12.2021 redaktion_toimitus