Kasvomaskisuositus jatkuu Pohjanmaalla vuoden loppuun saakka. Suositus pitää sisällään myös yläkouluikäiset aikaisemman suosituksen mukaan. Näin päätti Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä tiistaisessa kokouksessaan. Ryhmä otti kantaa myös pikkujoulujen viettoon ja suosittelee juhlintaa pienissä ryhmissä.

Ryhmä totesi tiistaina 17.11. pitämässään kokouksessa, että alueen koronavirustilanne on viikon aikana kehittynyt rauhallisempaan suuntaan alueen pohjoisosassa sekä Närpiössä, joissa molemmissa tilanne näytti vielä viikko sitten huolestuttavalta. Viimeisen viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on ilmennyt 48 kappaletta, joista noin kolmenkymmentä on todettu alueen ulkomaisella kausityövoimalla. Kausityövoiman tartunnat sekä karanteenin aikaiset jatkotartunnat ovat näkyneet luvuissa erityisesti alueen pohjoisosien kunnissa. Tehokkaiden testauskäytäntöjen selventämiseksi ryhmä tarkensi ulkomaista työvoimaa koskevaa ohjeistusta:

Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa. Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositeltavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa, että työntekijä on oireeton. Koronavirustestauksen toteuttaa se kunta, jonka alueella kausityöntekijä työskentelee. Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan. Vaikka virustestin tulos olisi negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan (10 vrk) loppuun saakka.

Koronakoordinaatioryhmä totesi alueen yleiseen tilannekuvaan liittyen, että tartuntaketjuissa on ollut jonkin verran lisääntyvästi tunnistamattomuutta. Ikääntyneitä, yli 60-vuotiaita, on ollut sairastuneissa nyt hieman enemmän, mikä voi jatkossa johtaa sairaalahoidon tarpeen kasvuun. Kuitenkin suunta virustartuntojen määrän vähentymisessä on alueella tällä hetkellä oikea, mutta tautia esiintyy edelleen Pohjanmaalla. Alueen ilmaantuvuusluku on 14 viimeisen vuorokauden ajalta 39. Korkeimpia luvut ovat Luodossa, Uudessakaarlepyyssä, Närpiössä ja Pietarsaaressa. Vastaavasti alueella on myös useita kuntia, joissa ilmaantuvuusluku on matala. Näitä kuntia ovat Kristiinankaupunki, Kaskinen, Korsnäs, Maalahti ja Laihia.

Kunnat luokitellaan ilmaantuvuusluvun mukaan sairaanhoitopiirin verkkosivuille keskiviikosta 18.11. lähtien alla olevan taulukon mukaisesti:

ILMAANTUVUUS edeltävät 14 vrk VSHP (koko alueena) KUNTIEN TILANNE, 17.11.2020
0-9   Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari
10-49

39 (kiihtymis-/

hidastumisvaihe)

Vaasa, Vöyri
50-99   Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari
100-199   Uusikaarlepyy
yli 200   Luoto

Ryhmä toteaa Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, josta puhutaan alueella hidastumisvaiheena aikaisempaan tilanteeseen nähden.

Kasvomaskisuositus jatkuu Pohjanmaalla vuoden loppuun saakka

Koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa voimassa olevaa suositusta kasvomaskin käytöstä aina asioitaessa julkisissa tiloissa vuoden loppuun saakka. Edellinen suositus oli voimassa 18.11.2020 saakka. Suositus jatkuu nyt ennallaan 31.12.2020 saakka ja koskee edelleen myös kaikkia oppilaitoksia yläkouluikäisistä alkaen. Tarkennuksena suositukseen ryhmä muistuttaa, ettei kasvomaskia tarvitse käyttää esimerkiksi autoiltaessa yksin tai perheen kanssa tai liikkuessa ulkona ja luonnossa siten, että turvallinen etäisyys muihin liikkujiin saadaan pidettyä. Lisäksi kasvomaskia ei tarvitse käyttää esimerkiksi urheillessa tai koulun liikuntatunneilla, jolloin pyritään pitämään riittävät turvavälit.

– Olemme saaneet paljon kyselyitä kasvomaskisuosituksen jatkosta. Nyt tehty päätös suosituksen jatkamisesta on ennaltaehkäisevä toimenpide, sillä tautia esiintyy edelleen alueella. Hitaasti laskuun saadut tartuntaluvut voivat kääntyä nopeasti nousuun, jos lieventäviin toimenpiteisiin ryhdytään liian nopeasti, perustelee ryhmän puheenjohtaja Marina Kinnunen.

Ennakoivalla toimenpiteellä pyritään pitämään tilanne turvallisena myös mentäessä kohti joulunpyhiä. 

Alle 10 hengen kokoontumissuositus jatkuu Pohjanmaan pohjoisosissa, muualla suositus 20 henkeä

Yksityistilaisuuksien järjestämistä koskien Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä jatkoi vahvaa suositusta korkeintaan 10 henkilön kokoontumisesta edelleen Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa sekä Närpiössä ja nyt myös Uudessakaarlepyyssä. Muissa alueen kunnissa suositellaan korkeintaan 20 henkilön kokoontumista yksityistilaisuuksiin.  Nyt jatkettu suositus on voimassa 2.12.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

Koko aluetta koskien voimassa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Pikkujoulut pienissä ryhmissä, ruokailut paikallisia yrittäjiä tukien

Joulujuhlakauden lähestyessä ryhmä otti kantaa erilaisten työpaikka-, harraste- ja perhepiirien juhlien järjestämiseen. THL on antanut juhlien järjestämisestä ohjeen, jonka noudattamista myös ryhmä suosittelee. Sen mukaan sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää, vaan keksiä turvallisia tapoja juhlien järjestämiseen. Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 10 hengen ryhmissä ja mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Myös jouluruokailuja voi toteuttaa uusilla tavoilla.

– On varsin suositeltavaa tukea paikallisia yrittäjiä, joista työnantaja voi hankkia jouluruuan, -juomia tai lahjan työntekijöille. Jouluruoka voidaan toimittaa esimerkiksi työtekijän kotiin, vinkkasi Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari.

Verohallinto on julkaissut oman tiedotteensa jouluajan muistamisista työnantajille, jossa kerrotaan muun muassa työntekijälle toimitettavien jouluruokien verovapaudesta. 

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu viikon kuluttua tiistaina 24.11.

Tutustu kaikkiin Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian vaihe: Kiihtymisvaihe

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 1066 (keskiviikko 18.11.)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 39

Positiivisten näytteiden osuus (viimeisin viikko): 3,94 % (ei sisällä yksityisten terveysasemien lukuja)

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, VSHP, puh.joht.; Peter Nieminen, VSHP; Juha Salonen, VSHP; Tomas Häyry, Vaasa; Heikki Kaukoranta, Vaasa; Gun Kapténs, Luoto; Timo Saari, ELY; Laura Blåfield, AVI; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tia Väisänen, THL; Ulla Harjunmaa, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Päivi Berg, VSHP, sihteeri ja Hanna Hattar, VSHP, tiedotusvastaava.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

16.12.2021 redaktion_toimitus