Pääsiäisen aikana karanteeniin joutuneet työntekijät ovat saaneet palkkaa karanteeniajaltaan. Keskussairaala tarjoaa myös henkilökohtaista opastusta ja henkistä tukea karanteeniin joutuneille työntekijöille.

Vaasan keskussairaala haluaa korjata mediassa liikkuneen väärinkäsityksen, jonka mukaan pääsiäisen aikana karanteeniin joutuneet 55 työntekijää eivät olisi saaneet palkkaa.

– Pyydämme anteeksi mielipahaa, joka työntekijöille ja heidän läheisilleen on tilanteesta mahdollisesti koitunut.  Kaikille on kuitenkin maksettu täysimääräisesti palkkaa kyseiseltä ajalta normaalina palkanmaksupäivänä. Kuntatyönantajan ohje on, että työntekijät hakevat korvauksen Kelalta, ja näin olemme ohjeistaneet. Olimme myös sopineet, että pidätystä työntekijöiden palkoista ei tehdä ennen kuin Kela on maksanut korvaukset työntekijöille. Tämä tieto ei ole mennyt selkeästi työntekijöille.  Haluamme varmistaa, että työntekijät eivät joudu olemaan ilman palkkaa, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen. 

Pandemian varhaisessa vaiheessa, maaliskuun lopussa, palkanpidätys ehdittiin tehdä neljälle työntekijälle. Asia on kuitenkin käyty läpi ja selvitetty henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän kanssa. Kaikki ovat saaneet tai ovat saamassa päivärahan Kelalta huhtikuun aikana.

Vaasan keskussairaala jatkaa edelleen linjalla, jonka mukaisesti työntekijät saavat normaalisti palkat, mutta työntekijä hakee karanteeniajaltaan Kela-päivärahan.  Työnantaja pidättää karanteenin palkan osan, kun työntekijä on saanut korvauksen Kelalta.

– Päiväraha korvaa kokonaan ansionmenetyksen poissaolon ajalta työntekijälle, jolloin kenellekään ei koidu rahallista menetystä. Jos taas työnantaja hakee päivärahat, niin Kela ei korvaa työnantajan sivukuluja, mikä on taloudellisesti merkittävä kustannus, kun karanteenissa olijoita on monta, täsmentää HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl Vaasan keskussairaalasta.

Henkilökohtaista opastusta henkilöstöhallinnolta ja työterveydeltä

Henkilöstöhallinto (HR) on selventänyt myös karanteeniprosessia niin, että jatkossa karanteeniin asetetut työntekijät saavat henkilökohtaista opastusta koskien palkanmaksua karanteenin ajalta.

– Työntekijää ei jätetä yksin. Myös henkiseen jaksamiseen tarjoamme tukea. Työterveyshuoltoon on varattu enemmän psykologivastaanottoaikoja työntekijöille, jotka toivovat ja tarvitsevat tukea näinä korona-aikoina, täsmentää Gröndahl.

Suojainten osalta keskussairaalassa on noudatettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta:

– Olemme noudattaneet kansallisia ohjeita tarkasti omassa ohjeistuksessamme. Olemme opettaneet suojainten käyttöä paljon ja edenneet ohjeiden mukaan, jotta suojaimet riittävät kriittisissäkin tilanteissa. Olemme tänään saaneet myös varmuuden, että Mirka Oy:n tilaamat suojaimet täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja niitä voidaan käyttää myös erikoissairaanhoidossa. Meillä on siis hyvä tilanne suojavarusteiden suhteen, mutta meidän on tärkeää käyttää niitä ohjeiden mukaisesti, jotta varmistamme jatkuvasti niin potilaiden kuin työntekijöidenkin turvallisuuden, Kinnunen kertoo.   

Kinnunen painottaa, että pandemia on haastanut keskussairaalaa uusiin tilanteisiin, joihin ei ole ollut valmiita toimintatapoja.

– Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Karanteeniin joutuneiden työntekijöiden osalta emme ole onnistuneet asioista tarpeeksi tiedottamaan. Teemme parhaamme, että jatkossa saamme selkeämmin asiat tiedotettua organisaation sisällä, päättää Kinnunen.

28.7.2020 redaktion_toimitus