Koronavirustestejä pystytään tekemään nyt kaksinkertainen määrä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Testivastauksissa kannattaa kuitenkin edelleen varautua usean päivän viiveeseen. Testivastaukset ilmoitetaan välittömästi niiden saavuttua koronakeskukseen. Negatiivinen vastaus ilmoitetaan testatulle tekstiviestitse. Positiivisesta tuloksesta kerrotaan koronavirustartunnan saaneelle aina puhelimitse.

Vaasan sairaanhoitopiiri pystyy nyt kaksinkertaistamaan koronatestien määrän. Näytteenottoa sairaanhoitopiirissä on lähdetty kehittämään ensisijaisesti Sosiaali- ja terveysministeriön lanseeraaman valtakunnallisen koronatestausstrategian pohjalta, minkä ansiosta koko sairaanhoitopiirissä pystytään lähiviikkoina tekemään noin 600 testiä vuorokaudessa.

– Koronavirusnäytteitä otetaan nyt kasvavalla tahdilla. Esimerkiksi Vaasan keskussairaalassa koronavirusnäytteitä on otettu viime viikkojen aikana noin 150 näytettä päivässä. Lukumäärä pystytään kuitenkin nostamaan jopa 300 näytteeseen jo tämän viikon aikana, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Testitulos saapuu tekstiviestitse tai puhelimitse

Koronavirustestissä käynyt henkilö saa tuloksen heti sen saavuttua terveydenhuollon yksikköön. Vastaus saapuu testatulle joko tekstiviestitse, mikäli kyseessä ei ole koronavirustartunta tai puhelimitse tarkempine toimintaohjeineen, mikäli testatulla on todettu koronavirustartunta.

Koronavirustestissä käyneiden on tällä hetkellä varauduttava odottamaan tulosta useita päiviä johtuen laboratorioiden ruuhkautumisesta koko maassa.

– Testivastauksista ei kannata kuitenkaan lähteä soittamaan, sillä puhelut saattavat ruuhkauttaa palvelujamme ennestään. Terveydenhuollon yksikkö ottaa testattuun heti yhteyttä, kun tulos on saapunut, muistuttaa akuuttihoidon palvelualueen ylihoitaja Saija Seppelin.

Näytteenottojonojen purku on ruuhkauttanut testien analysointia, mikä on näkynyt pidempinä vastausviiveinä. Tilanteen oletetaan kuitenkin muuttuvan jo lähiaikoina parempaan suuntaan. Fimlab Laboratoriot Oy, jonka alaisuuteen Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnot siirtyivät maaliskuun 2020 alusta, on lisännyt koronatestejä tekevän henkilöstön määrää ja laitekapasiteettia, jonka avulla se saavuttaa tarvittavan testauskapasiteetin jo syyskuun aikana. Ruuhkan purkamiseksi on hyödynnetty myös muista laboratorioista ja ulkomailta alihankittuja analyysipalveluja.

– Odotamme vasteajan normalisoituvan tavoitetta vastaavaksi jo lähipäivien aikana, toteaa Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, soita aina ensin päivystykseen

Jos epäilee koronavirustartuntaa, tulee aina ensin olla puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen virka-aikana ma–to klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–14.15.

Mikäli epäily herää virka-ajan ulkopuolella ma–to klo 16.00–8.00 ja pe klo 14.15–ma klo 8.00, tulee potilaan olla suoraan puhelimitse yhteydessä keskussairaalan soittamalla ensisijaisesti valtakunnalliseen päivystysapuun numeroon 116 117. Oirearvion voi tehdä myös netissä osoitteessa omaolo.fi.

Mikäli oireet tukevat diagnoosia, ohjataan koronavirusepäillyt suoraan joko keskussairaalan päivystykseen tai oman kunnan erilliseen näytteenottopisteeseen. Keskussairaalassa näytteenottopiste sijaitsee päivystyksen (Y-talo) edessä, jonne kuljetaan ensisijaisesti omalla autolla.

16.12.2021 redaktion_toimitus