Kesäajan vapaampi matkustelu ja erilaisiin yleisötilaisuuksiin osallistuminen nostavat tarvetta oman olotilan tiedostavalle tarkkailulle ja vastuulliselle toiminnalle, jos tietyt ehdot matkustelussa, osallistumisessa yleisötilaisuuksiin ja omassa olotilassa täyttyvät.

Jos tiedät matkustaneesi ulkomaassa, jossa on riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että jäät omaehtoiseen karanteeniin 10 vuorokaudeksi Suomeen paluun jälkeen (katso ulkoministeriön www-sivuilta aina ajankohtainen maalista).

Jos koet koronaan viittaavia hengitystieinfektion oireita omaehtoisen karanteenin aikana, hakeudu koronavirustestiin. Ota ensin yhteyttä puhelimitse valtakunnalliseen päivystysapuun 116 117.

Koska Suomessa on edelleen esiintynyt jonkin verran koronavirustartuntoja, on mahdollista, että koronavirus tarttuu suurissa yleisötilaisuuksissa, joissa ihmiset ovat lähellä toisiaan. Tarkkaile olotilaasi yleisötilaisuuksien jälkeen ja jos koet hengitystieoireita pian osallistumisen jälkeen, hakeudu koronavirustestiin.

Koronaviruksen tilanne elää jatkuvasti maailmalla. Suosituksia maiden välisestä matkustamisesta on päivitetty 27.7.2020 ja niitä tullaan tarkistaman kahden viikon välein. Omaehtoinen karanteeni on tärkeä keino estää mahdollisen viruksen leviäminen. 

Koronavirustartuntojen tilanne on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toistaiseksi rauhallinen eikä uusia tartuntoja ole todettu useisiin viikkoihin. Jotta tilanne ei lähde kehittymään huonompaan suuntaan, on edelleen tärkeää noudattaa kansallisia suosituksia, turvavälejä, mielellään välttää matkustamista ja suuria yleisötilaisuuksia sekä toteuttaa omaehtoista karanteenia herkästi. 

Koronaan viittaavissa oireissa hakeudu koronavirustestiin ottamalla ensin puhelimitse yhteyttä valtakunnalliseen päivystyspuun 116117.

Uusin tieto maiden välisestä matkustamisesta on aina luettavissa Suomen ulkoministeriön sivuilta.

16.12.2021 redaktion_toimitus