Suomeen palattuaan henkilön on jälleen suositeltavaa noudattaa kahden viikon omaehtoista karanteenia, jos hän on matkustanut Itävaltaan, Sloveniaan tai Sveitsiin. Kyseisten maitten kohdalla Suomen sisärajavalvonta on otettu uudelleen käyttöön 27.7.2020 alkaen.

Itävallassa, Sloveniassa ja Sveitsissä tautitapausten määrät ovat kääntyneet kasvuun edellisen, heinäkuun alkupuolella tehdyn arvioinnin jälkeen. Suomen valtioneuvoston nyt tekemä päätös on voimassa 25.8.2020 asti. 

Suomi sallii edelleen kaiken matkustamisen Suomeen niistä Euroopan maista, joissa COVID19-tapausten ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Näihin maihin voi matkustaa Suomesta ilman, että henkilön tarvitsee Suomeen palaamisensa jälkeen jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Tämä koskee myös sairaalavierailuja.

Sairaalassa saa vierailla ilman karanteenia, mikäli henkilö on saapumassa jostakin seuraavasta Euroopan maasta: HUOM! Tarkista aina ajankohtainen tieto ulkoministeriön www-sivuilta.

Sairaalassa ei siis saa vierailla, mikäli olet saapunut tai palannut ulkomailta Suomeen viimeisten 14 vuorokauden aikana maasta, joka ei ole edellä mainitulla listalla.

Suomen hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua.

Uusin tieto maiden välisestä matkustamisesta on aina luettavissa Suomen ulkoministeriön sivuilta.

16.12.2021 redaktion_toimitus