Vaasan sairaanhoitopiirin kunnista osa on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa ja osa kiihtymisvaiheessa.

Leviämisvaiheessa ovat: Korsnäs, Maalahti, Mustasaari ja Pietarsaari.

Kiihtymisvaiheessa ovat: Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Laihia, Vöyri, Vaasa, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto.

Vaasan sairaanhoitopiirin ajankohtaisen tilannekuvan näet täältä (koronaluvut).

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa muun muassa kasvomaskisuosituksesta, yleisötilaisuuksista ja julkisista kokoontumisista.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Matkustamisen suositukset

Huomioi itsesi, lähimmäistesi ja muiden kanssaihmisten turvallisuus matkustaessasi. Pohjanmaan hyvin noudatettu ohjeistus sopii käytettäväksi koko Suomessa, ulkomailla voi olla huomattavasti tiukempia, jopa sakon uhalla sanktioituja määräyksiä.

Matkalle lähtiessä: selvitä kohdepaikkakuntasi/maasi epidemiatilanne, ja siellä vallitseva ohjeistus. Valmistaudu noudattamaan sitä, jos se on vahvempi kuin jo oppimasi. Varmistathan, että olet itse ja tulevat tapaamasi ihmiset terveitä. Älä lähde matkalle sairaana tai ainakaan ilman negatiivista koronatestitulosta. Jos olet menossa ulkomaille, varmista, että sinulla on hyvä matkavakuutus.

Matkalla: muista suojautumisen perusperiaatteet - turvavälit, kasvosuoja ja käsihygienia. Kierrä ryhmittymät ja muut riskitilanteet kauempaa. Kaupassa asiointi kannattaa tehdä ruuhka-aikojen ulkopuolella. Ravintoloissa on asiallista muistaa suojautua perusperiaatteiden mukaisesti, ja baareissa ja yökerhoissa käymisen suhteen suositellaan äärimmäisen vakavaa turvallisuusharkintaa. Hakeudu ehdottomasti matkapaikkakunnallasi koronavirustestiin lievienkin oireiden takia, ja varmista, että saat testituloksen itsellesi. Testivastausta odotettaessa tulee muistaa välttää sosiaalisia kontakteja.

Matkalta palattaessa: muista; olet potentiaalinen viruksen kantaja ja tartuttaja. Tätä riskiä olet toki vähentänyt noudattamalla ohjeistuksia, mutta muiden käytös valitettavasti voi tuhota oman hyvän käyttäytymismallisi tulokset.
Pohjanmaalle palattaessa on siksi ehdottoman tärkeää muistaa pitää turvavälit, käyttää kasvomaskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.
Kaikissa tilanteissa suosittelemme matkalta palatessa 10 vuorokauden ajan fyysisen sosiaalisen kanssakäymisen minimoimista (omaehtoinen kartanteeni), samoin kuin etätyön tekemistä silloin kun se on mahdollista. Äärimmäisen tärkeää on, että hakeudut koronatestiin hyvin pienistäkin oireista. Tauti on hyvin salakavala ja sen voi sairastaa ja toimia tartuttajana myös tietämättään.

 • THL:n antamaa ohjetta juhlien järjestämisestä on suositeltavaa noudattaa. Sen mukaan sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää, vaan keksiä muita turvallisia tapoja juhlien järjestämiseen. Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 10 hengen ryhmissä ja mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Kasvomaskisuositus

 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa 31.3.2021 asti, jolloin tilannetta arvioidaan taas uudelleen.
 • Aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella, koskee Pohjanmaan väestöä jo alakoulujen 6. luokkalaisista alkaen (12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat).
 • Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajia ja palveluiden tarjoajia toivotaan asettavan kasvomaskisuositus työsuojelullisista syistä henkilöstölleen ja asiakkailleen sekä varmistavan, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä.
 • Kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville koko sairaanhoitopiirin alueella, myös tapauksissa, joissa turvavälejä pystytään noudattamaan. Vierailujen aikana on pysyttävä potilaan omissa tiloissa eikä yhteistiloissa saa oleskella.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuositus on tällä hetkellä voimassa koko maassa. Suositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin.
 • Mikäli kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulisi käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta

Aluehallintovirasto:

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 22.12.2020–17.1.2021. Tämä päätös korvaa ajalla 22.12.–31.12.2020  aluehallintoviraston 23.11.2020 antaman päätöksen.
 • UUSI PÄÄTÖS: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 18.1.2021–8.2.2021.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä:

 • Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Tämä koskee kaikkia Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnista. Päätös on voimassa 14.2.2021 saakka.

Suositus turvaetäisyyksistä

 • Pyri pitämään toisiin ihmisiin riittävä 1–2 metrin suojaetäisyys. Suositus koskee kaikkia perhepiirin ulkopuolisia kontakteja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
 • Muistutus erityisesti kuntosaleille, että riittävien turvavälien pitäminen varmistetaan.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus

Etätyö

 • Vaasan sairaanhoitopiiri seuraa etätyön suosituksessa valtakunnallista suositusta. Alueen suositus on voimassa nyt 31.3.2021 asti. Etätyötä suositellaan erityisesti julkisen ja yksityissektorin työntekijöille.
 • Työpaikoille suositellaan myös taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä.Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
 • Matkalta palatessa suositellaan 10 vuorokauden ajan fyysisen sosiaalisen kanssakäymisen minimoimista (omaehtoista karanteenia), kuten myös etätyön tekemistä silloin kun se on mahdollista. On tärkeää, että koronatestiin hakeudutaan jo lievissäkin oireissa.

Muut suositukset

 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa ja toimi sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Suosittelemme, että myös testatun perheenjäsenet välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.
 • Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.

  Ulkomailta saapuneiden turkistarhausalan kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 14 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa. Muita ulkomailta saapuvia kausityöntekijöitä koskee 10 vuorokauden pituisen omaehtoisen karanteenin suositus.

  Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositeltavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa, että työntekijä on oireeton. Koronavirustestauksen toteuttaa se kunta, jonka alueella kausityöntekijä työskentelee. Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan. Vaikka virustestin tulos olisi negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan (10 vrk) loppuun saakka.

Oppilaitoksia koskevat suositukset

Suositukset liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaan Pohjanmaalla

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

15.1.2021 redaktion_toimitus