Vaasan sairaanhoitopiiri on palannut epidemian perustasolle 27.4.2021 lähtien.

Vaasan sairaanhoitopiirin ajankohtaisen tilannekuvan näet täältä (koronaluvut).

Ilmaantuvuusluku ilmoitetaan 20.1.2021 alkaen yhtenä koko aluetta koskevana lukuna. Tarpeen vaatiessa alueen tilannetta tarkennetaan pohjoisen, keskisen ja eteläisen alueen lisäkäsitteillä.

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa muun muassa kasvomaskisuosituksesta, yleisötilaisuuksista, julkisista kokoontumisista sekä ohjeistuksesta näytteenottoon hakeutumisesta ja ohjeistuksesta koskien vapaa-ajan harrastuksia.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Kasvomaskisuositus

 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille 31.7.2021 asti:
  • Joukkoliikenteessä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Henkilöt, jotka eivät vielä ole saaneet täyttä rokotesuojaa koronavirusta vastaan.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:
   • Kaupat ja ostoskeskukset
   • Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
   • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
   • Uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
   • Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
   • Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
   • Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
   • Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
   • Museot ja galleriat
   • Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet, jos sisätiloja
   • Festivaalit ja markkinat, jos ne pidetään sisätiloissa
   • Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
   • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat.

   

 • Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita tilanteissa, joissa turvaväliä ei pystytä noudattamaan.
 • Hoitohenkilökunnan ja muun sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilökunnan tulee aina käyttää suu-nenäsuojusta tai suu-nenäsuojusta ja visiiriä yhdessä, mutta ei pelkästään visiiriä. Suositus on tullut voimaan 29.1. ja jatkuu toistaiseksi.
 • Lisätietoa kasvomaskin käytöstä THL:n sivuilla.

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta

Aluehallintovirasto:

 • PÄÄTÖS 2.6. ALKAEN: Sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman linjan mukaisesti aluehallintovirasto ei tee uusia rajoituspäätöksiä epidemian vakaalla perustasolla oleville alueille, joihin myös Vaasan sairaanhoitopiiri kuuluu. Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten muun muassa mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. 

  Aluehallintovirasto muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti.

 •  Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 päivitetty ohjeistus: Yleisötilaisuuksissa huomioitava alueelliset päätökset sekä riittävä hygieniataso.

Suositus turvaetäisyyksistä

 • Pyri pitämään toisiin ihmisiin riittävä 2 metrin suojaetäisyys. Suositus koskee kaikkia perhepiirin ulkopuolisia kontakteja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
 • Muistutus erityisesti kuntosaleille, että riittävien turvavälien pitäminen varmistetaan.

Etätyö

 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän etätyösuositus päättyi 6.7.2021, mutta Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä korostaa, että työnantajat voivat tehdä omia linjauksia etätyöhön jäämisestä.
 • Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä.Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Muut suositukset

 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa ja toimi sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Suosittelemme, että myös testatun perheenjäsenet välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.

Kausityöntekijät

Oppilaitoksia koskevat suositukset

Suositukset liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaan Pohjanmaalla

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

Matkustamisen suositukset

Suosittelemme edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.  

Lisäksi suosittelemme edelleen välttämään kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Intiaan ja Venäjälle näissä maissa levinneiden koronavirusmuunnosten takia.

THL:n sivulla olevat ohjeet ja suositukset matkustamisesta koskevat sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedote ulkomailta Vaasan saapuville matkustajille.

13.7.2021 Redaktion_Toimitus