Huom! Tiedot koronavirusepidemiasta päivitetään 1.1.2022 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille.

Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut epidemian leviämisvaiheessa 23.8.2021 lähtien.

Sosiaali- ja terveysministeriö otti hybridistrategian täysimääräisesti käyttöön maassa 15.11.2021 alkaen. STM on laatinut aikaisempien vaihekriteerien tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. Tunnusmerkit ovat luettavissa STM:n 11.11.2021 toimittamasta liitteestä.

Tunnusomaisten kriteerien perusteella Vaasan sairaanhoitopiiri on leviämisalue 15.11.2021 alkaen.

Vaasan sairaanhoitopiirin ajankohtaisen tilannekuvan näet täältä (koronaluvut).

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Kansallinen ohjeistus:

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

22.12.2021: THL ja OKM päivittivät suositukset koronaviruksen torjunnasta varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa

Katso myös Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut, 22.12.2021: Päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi

Aluehallintovirasto:

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 16.12. tekemällään päätöksellä, tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 20.12.2021–19.1.2022.

Lisäohjeistus Pohjanmaalla:

Kansallisen ohjeistuksen lisäksi Pohjanmaalla on voimassa alueen epidemiologisesta tilanteesta johtuen:

  • Etätyösuositus voimassa 31.1.2022 saakka (päätös annettu 27.12.2021)
  • Vahva maskisuositus yli 12-vuotiailla, voimassa 31.1.2022 saakka (päätös annettu 27.12.2021)
  • Vahva suositus hakeutua matalalla kynnyksellä koronavirustestiin jo lievissäkin oireissa. Koskee myös: oireisia, joilla on täysi rokotussuoja sekä oireisia lapsia.

Vain tehokkaalla testauksella saamme ennaltaehkäistyä ja katkaistua tartuntaketjut nopeasti.

Lisää tietoa koronavirustestauksen paikoista saat oman kotikuntasi verkkosivuilta. Vaasan koronavirustestauksesta kerromme Vaasan keskussairaalan tilannekuvan verkkosivulla.

  • Vahva suositus koronavirusrokotesuojan hankkimiseen.

Lisää tietoa koronavirusrokotteen hankkimisesta saat oman kotikuntasi verkkosivuilta.

  • Maahan tuotavien tartuntojen vähentämiseksi riskimaista rajan yli Suomeen Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee painokkaasti koronavirustestausta. Testi olisi suositeltavaa tehdä Suomessa 2–3 vuorokauden kuluessa maahan saapumisen jälkeen, ja ennen vastauksen saamista pyrkiä minimoimaan kontakteja, mihin omaehtoinen karanteeni on hyvä vaihtoehto. 

Leviämisalueen kriteerit, Pohjanmaa:

Tilanne 27.12.2021: Pohjanmaa täyttää kaikki leviämisalueen tunnusmerkit

Alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puute tai puutteita: 27.12., täyttyy.

Sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee: 27.12., täyttyy: Perusterveydenhuollossa rokottaminen ja jäljitettävyys kuormittavat ja vähentävät resursseja muusta työstä. Erikoissairaanhoito kuormittuu testauksesta.

 Positiivisten näytteiden osuus on > 3,0-3,5 %, pois lukien kohdennetut terveystarkastukset ja seulonnat: 27.12. täyttyy. 7 vrk 10,0 %, 14 vrk  7,3 %.

Jätevesiseuranta osoittaa havaituissa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua: 27.12. täyttyy. Havaittu, puhdistamon jätevedestä havaittiin SARS-CoV-2 koronaviruksen RNA:ta mittauskerralla 19.-20.12 (laskussa).

Esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä: 27.12., täyttyy.

Jäljityksen viive rajoittaa tartuntaketjujen riskiperusteista tehokasta katkaisua: 27.12., täyttyy: Ruuhkautunut, lukua ei tiedossa.

Tartuntojen 14 vrk:n tapaussumma koko väestössä on suuruusluokkaa > 100 / 100 000 asukasta tai rokottamattoman tai jonkun muun väestöryhmän suuruusluokkaa > 200 / 100 000 asukasta: 27.12., täyttyy: 295.

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

 

 

 

 

31.12.2021 Redaktion_Toimitus