Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt jälleen epidemian leviämisvaiheeseen 23.8.2021 lähtien.

Vaasan sairaanhoitopiirin ajankohtaisen tilannekuvan näet täältä (koronaluvut).

Ilmaantuvuusluku ilmoitetaan 20.1.2021 alkaen yhtenä koko aluetta koskevana lukuna. Tarpeen vaatiessa alueen tilannetta tarkennetaan pohjoisen, keskisen ja eteläisen alueen lisäkäsitteillä.

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa muun muassa kasvomaskisuosituksesta, yleisötilaisuuksista, julkisista kokoontumisista sekä ohjeistuksesta näytteenottoon hakeutumisesta ja ohjeistuksesta koskien vapaa-ajan harrastuksia.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Kasvomaskisuositus

 • Pohjanmaalla kasvomaskisuositus perustuu alueelliseen tilannekuvaan. Maskisuositus, joka on voimassa 31.10.2021 saakka, on seuraava: 

  • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
  • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset peruskoulun 6. luokasta lähtien. Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:
   • Kaupat ja ostoskeskukset
   • Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
   • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
   • Uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
   • Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
   • Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
   • Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
   • Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
   • Museot ja galleriat
   • Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet, jos sisätiloja
   • Festivaalit ja markkinat, jos ne pidetään sisätiloissa
   • Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat
   • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat.

   

 • Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita tilanteissa, joissa turvaväliä ei pystytä noudattamaan.
 • Hoitohenkilökunnan ja muun sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilökunnan tulee aina käyttää suu-nenäsuojusta tai suu-nenäsuojusta ja visiiriä yhdessä, mutta ei pelkästään visiiriä. Suositus on tullut voimaan 29.1. ja jatkuu toistaiseksi.
 • THL:n yleinen kasvomaskisuositus on luettavissa THL:n verkkosivuilta.
 • Lisätietoa kasvomaskin käytöstä THL:n sivuilla.

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta

Aluehallintovirasto:

 • PÄÄTÖS 9.9. ALKAEN: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatkanut alueensa kokoontumisrajoituksia edellisten rajoitusten päätyttyä. Aluehallintovirasto katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen ei ole välttämätöntä, sillä alueen terveydenhuollon kantokyky ei ole tällä hetkellä vaarassa, ja tartuntaketjut ovat pääosin jäljitettävissä. Rokotuskattavuuden tulisi edelleen nousta, jotta uusilta epidemian pahenemisvaiheilta ja rajoitustoimenpiteiltä jatkossa vältyttäisiin. Tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia on jatkossa edelleen noudatettava myös yleisötapahtumissa.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 päivitetty ohjeistus: Yleisötilaisuuksissa huomioitava alueelliset päätökset sekä riittävä hygieniataso.

Suosituksia lasten ja nuorten terveysturvallisen
harrastustoiminnan järjestämiseen

Suositus turvaetäisyyksistä

 • Pyri pitämään toisiin ihmisiin riittävä 2 metrin suojaetäisyys. Suositus koskee kaikkia perhepiirin ulkopuolisia kontakteja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
 • Muistutus erityisesti kuntosaleille, että riittävien turvavälien pitäminen varmistetaan.

Etätyö

 • Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän etätyösuositus on voimassa 30.9.2021 saakka. Päätös 21.9.2021: suositusta ei jatketa 30.9. jälkeen.
 • Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä.Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Muut suositukset

 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa ja toimi sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Suosittelemme, että myös testatun perheenjäsenet välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.

Kausityöntekijät

Oppilaitoksia koskevat suositukset

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

Matkustamisen suositukset

Suosittelemme edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista EU ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.  

Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana (Rajavartiolaitos)

THL:n sivulla olevat ohjeet ja suositukset matkustamisesta koskevat sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedote ulkomailta Vaasan saapuville matkustajille.

5.10.2021 redaktion_toimitus