Vaasan sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Tilanne on vaikein Vaasan kaupungissa, mutta tartuntatapauksia esiintyy koko alueella.

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa muun muassa kasvomaskisuosituksesta, yleisötilaisuuksista ja julkisista kokoontumisista.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Kasvomaskisuositus

 • Aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella, koskee Pohjanmaan väestöä jo yläkoulusta alkaen (7.luokkalaisista alkaen).
 • Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajia ja palveluiden tarjoajia toivotaan asettavan kasvomaskisuositus työsuojelullisista syistä henkilöstölleen ja asiakkailleen sekä varmistavan, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä.
 • Kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville koko sairaanhoitopiirin alueella, myös tapauksissa, joissa turvavälejä pystytään noudattamaan. Vierailujen aikana on pysyttävä potilaan omissa tiloissa eikä yhteistiloissa saa oleskella.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuositus on tällä hetkellä voimassa koko maassa. Suositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin.

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta

Suositus turvaetäisyyksistä

 • Pyri pitämään toisiin ihmisiin riittävä 1–2 metrin suojaetäisyys. Suositus koskee kaikkia perhepiirin ulkopuolisia kontakteja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
 • Muistutus erityisesti kuntosaleille, että riittävien turvavälien pitäminen varmistetaan.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus

Etätyö

 • Vaasan sairaanhoitopiiri seuraa etätyön suosituksessa valtakunnallista suositusta, joka on voimassa toistaiseksi. Sen voimassaoloa tarkastellaan 31. joulukuuta 2020 mennessä. Etätyötä suositellaan erityisesti julkisen ja yksityissektorin työntekijöille.
 • Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä.
 • Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Muut suositukset

 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa ja toimi sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Suositukset syyslomaa viettäville:
 • Lomatekemisiä kannattaa keskittää nyt mahdollisimman paljon kotiympäristöön ja nauttia ajasta perhepiirissä.
 • Sosiaalisten kontaktien määrää on suositeltavaa rajoittaa.
 • Tarpeetonta matkustelua olisi hyvä välttää.

Oppilaitoksia koskevat suositukset

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

21.10.2020 redaktion_toimitus