Kiihtymisvaihe: tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut: 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 6-15/100 000 asukasta ja 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 10-25/100 000 asukasta, positiivisten näytteiden osuus on > 1%, esiintyy paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, tartunnanlähteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti jäljitettävissä, sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia

Epidemian kiihtymisvaihe

Kansallinen suositus:

 • Epidemian kiihtymisvaiheessa julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
 • Epidemian kiihtymisvaiheessa kunnat voivat lisäksi suositella, että tilojen käyttäjämäärä voitaisiin rajata puoleen (50%) normaalista sallitusta määrästä.
 • Tilojen käyttörajoitusten perusteella kunnat ja kuntayhtymäyhtymät voivat kiihtymisvaiheessa lisäksi suositella aikuisten (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä ja mahdollisuuksien mukaan toiminnan toteuttamista etämuotoisena korkean tartuntariskin tilanteissa ja toimintamuodoissa.

Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on lisäksi järjestettävä siten, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Alueelliset tarkennukset koronataudin leviämisen estämiseksi tehtävistä suosituksista:

Kaikessa vapaa-ajan toiminnassa tehdään muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. On tärkeää, että jokainen toimija toimii vastuullisesti tehden suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • vähennetään ryhmien sekoittamista
 • sisääntuloa porrastetaan
 • harjoitukseen kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harjoituksen aikana.
 • välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen
 • harjoitukseen osallistuvat menevät harjoitustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoituksensa ja poistuneet tilasta
 • oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan
 • puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harjoitukseen osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on saatavilla harjoituksen aikana.
 • ryhmien kokoa pienennetään
 • turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä
 • harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos
 • sellaisia harjoitteita mitä pystytään, toteutetaan etänä
 • harjoitusten sisältöä muutetaan

Voimassa olevat julkisia kokoontumisia sekä yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset ja alueelliset suositukset kokoontumisesta löytyvät täältä.

Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava alueella voimassa olevaa kunnan tai aluehallintoviraston tekemää määräystä. Lisätietoja asiasta löytyy aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset -nettisivulta.

Harjoitus- ja muiden vapaa-ajanryhmien koko tulisi olla enintään suosituksen henkilömäärän suuruinen. On tärkeää, että myös joukkueurheilussa tai ryhmässä tapahtuvassa liikunnassa toimitaan suositusten mukaisesti.

Yhdistysten toiminnassa järjestäjä huolehtii osallistujien terveysturvallisuudesta suositusten mukaisesti.

Tämän ohjeistuksen lopussa on vielä kuvattu lyhyesti esimerkein sitä, miten koronataudin leviämisen riskiä voidaan vähentää erilaisissa tiloissa:

Huippu-urheilu

Kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet pyritään turvaamaan terveysturvallisuus huomioiden.

Huippu-urheilun ohjeistus löytyy Olympiakomitean sivuilta. Sivuilta löytyy myös tarkempi selvitys siitä, miten harrastaminen ja tavoitteellisempi urheilu erotellaan.

Julkiset tilat (uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot, kirjastot ja muut)

Toimipisteet pyritään pitämään auki epidemiatilanteen salliessa.

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Henkilömäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä tulisi noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Katsomoissa ja tapahtumissa huolehditaan turvaväleistä ja muusta terveysturvallisuudesta. Kaikissa peleissä ja turnauksissa, riippumatta sarjatasosta, noudatetaan yleisötilaisuuksien ohjeita.

Yksityistilaisuudet kaupunkien tiloissa

Tilavarauksen ohjeet tarkistetaan viranomaisohjeiden mukaisesti. Järjestäjä vastaa terveysturvallisuudesta.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupunkien hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimissa tiloissa ja toteuttamassa toiminnassa suositellaan noudatettavaksi niitä toimintatapoja ja suosituksia, mitä alueellisesti on annettu koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

15.12.2020 redaktion_toimitus