Leviämisvaihe: tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 12-25/100 000 asukasta ja 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 18-50 /100000 asukasta, tapausten päivittäinen kasvunopeus on > 10%, positiivisten näytteiden osuus on > 2%, alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä, sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Epidemian leviämisvaihe

Kansallinen suositus:

Epidemian leviämisvaiheessa erityisesti aikuisten ryhmäharrastustoiminta suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena sekä tarvittaessa keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan tilojen käyttörajoitusten perusteella. Tarvittaessa julkiset tilat voidaan myös sulkea kokonaan, huomioiden tilojen käytön luonne.

  • Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Alueelliset tarkennukset koronataudin leviämisen estämiseksi harkittavista suosituksista:

Aikuisten kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta siirretään etätoiminnaksi tai tauotetaan.

Mikäli mahdollista, lasten ja nuorten harrastustoimintaa kuitenkin jatketaan. Lasten ja nuorten toiminnaksi katsotaan liikunta ja urheilu 20 ikävuoteen asti ja muissa harrastuksissa alle 18-vuotiaiden toiminta.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ja huippu-urheilussa tehdään muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä.

Jokainen toimija tekee suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta (ks. kiihtymisvaiheen suositukset).  

Joukkueurheilussa tai ryhmässä tapahtuvassa harjoittelussa siirrytään sellaisiin harjoitusmuotoihin, joissa lähikontakteja voidaan tosiasiallisesti välttää.

Yhdistysten toiminnassa järjestäjä huolehtii osallistujien terveysturvallisuudesta ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Tämän ohjeistuksen lopussa on vielä kuvattu lyhyesti esimerkein sitä, miten koronataudin leviämisen riskiä voidaan vähentää erilaisissa tiloissa:

Huippu-urheilu

Harjoittelumahdollisuudet pyritään turvaamaan terveysturvallisuus huomioiden. Leviämisvaiheessa viranomaiset voivat rajoittaa toimintaa esimerkiksi sallimalla kilpailutapahtuman järjestämisen ilman yleisöä tai rajoitetulla henkilömäärällä. Kilpaurheilu ja erilaisten sarjojen mahdollisesta tauottamisesta keskustellaan lajiliittojen kanssa. Huippu-urheilun ohjeistus löytyy Olympiakomitean sivuilta.

Julkiset tilat (uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot, kirjastot ja muut)

Tiloissa noudatetaan voimassa olevia terveysturvallisuutta lisääviä ohjeita.

Tartuntatautitilanteen vaatiessa julkisia tiloja voidaan joutua sulkemaan tai niiden käyttöä rajoittamaan.

Ottelut, esitykset ja pelit

Leviämisvaiheessa olevalla alueella ottelut, esitykset ja pelit suositellaan siirrettäväksi leviämisvaiheen jälkeiseen aikaan. Leviämisvaiheessa olevalta alueelta ei myöskään tulisi osallistua oman alueen ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin.

Näillä toimilla pyritään rajoittamaan epidemian leviämistä ja nopeuttamaan oman alueen tautitilanteen kohenemista.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupunkien hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimissa tiloissa ja toteuttamassa toiminnassa suositellaan noudatettavaksi niitä toimintatapoja ja suosituksia, mitä alueellisesti on annettu koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

15.12.2020 redaktion_toimitus